double arrow

Тема 9 Тарифікація медичних працівників


Мета заняття Виробничі показники діяльності установ охорони здоров’я закріпити теоретичні знання та придбати практичні навики з проведення тарифікації працівників галузі охорони здоров’я, та обчислення виробничих показників установ охорони здоров’я.

План заняття

1. Система оплати праці працівників галузі охорони здоров’я

2. Визначення виробничих показників діяльності установ охорони здоров’я

2.1.Оборот ліжка і загальна потреба району в ліжковому фонді

2.2.Cередньорічна кількість ліжок і кількість ліжко-днів

2.3. Кількість посад середнього медичного персоналу

2.4. Кількість лікарських відвідувань

Завдання 1.

Скласти тарифікаційний список працівників районної лікарні, виходячи з даних:

№ за/п Прізвище та ініціали Посада Кваліфікаційна категорія Примітки
Власов В.Н. лікар-хірург, зав. відділенням вища Увідділенні 6 лікарських посад Стаж роботи за фахом – 15 років
Суховій Л.П. лікар-хірург ІІ кат. Підвищення за оперативні втручання – 10%. Стаж роботи за фахом – 7 років
Котова П.Д. лікар-інфекціоніст, зав. відділенням І кат. У відділенні 8 лікарських посад. Стаж роботи за фахом – 11 років
Кухаренко Н.І. лікар-інфекціоніст І кат. Стаж роботи за фахом – 12 років
Петров Ю.І. лікар-терапевт вища Заслужений лікар. Стаж роботи за фахом – 25 років
Колода В.З. лікар-рентгенолог ІІ кат. Стаж роботи за фахом – 5 років

Ставки заробітної плати працівників галузі охорони здоров’я застосовувати згідно до чинного законодавства.

Завдання 2.

Визначити оборот ліжка і загальну потребу району в ліжковому фонді, якщо відомі наступні показники:

 

1.Кількість днів функціонування ліжка протягом року-330;

2.Середня тривалість перебування хворого в стаціонарі-17;

3.Чисельність населення району-275000;

4.Процент госпіталізації-16%.

Завдання 3.

По центральній районній лікарні визначити середньорічну кількість ліжок і кількість ліжко-днів, якщо відомі такі показники:

1.Кількість ліжок на початок року-365;

2.Запланований приріст з 1.06. – 80;

3.Кількість днів функціонування одного ліжка в рік -275.

Завдання 4.

Визначити кількість посад середнього медичного персоналу на один пост по районній лікарні, якщо відомі такі показники:

1.Кількість годин роботи медичної установи в рік-8760;

2.Кількість календарних днів відпустки середнього медичного персоналу-24;

3.Режим роботи (годин в день)- 6,5.


Завдання 5.

Визначити загальну кількість лікарських відвідувань по поліклініці, виходячи з таких даних:

Спеціальність Кількість ставок Норма навантаження (кількість відвідувань в годину) Кількість годин роботи
в поліклініці на дому в поліклініці на дому
Терапія 2,5
Хірургія 1,0 1,25 5,5 0,5
Педіатрія 2,5 1,5 2,5 3,0
Невропатологія 0,5 - -
Дерматологія 0,5 - -
Стоматологія 1,5 - -

Кількість робочих днів в рік – 256 за всіма спеціальностями.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7

Тема 9 Складання кошторису лікарні

Мета заняття закріпити теоретичні знання та придбати практичні навики планування витрат за індивідуальними кошторисами установ охорони здоров’я.

 

План заняття

1.Планування видатків до кошторису лікарні:

1.1.Розрахунок планового фонду оплати праці установ охорони здоров’я

1.2.Розрахунок фонду оплати праці за роботу в святкові дні

1.3.Розрахунок фонду оплати праці за роботу в нічний час

1.4.Обчислення нарахувань на заробітну плату

1.5.Визначення обсягу видатків на харчування, придбання медикаментів

 

Завдання 1.

1.1. Визначити середньорічну кількість ліжок, кількість ліжко-днів.

1.2.Розрахувати видатки лікарні на рік:

фонд оплати праці;

нарахування на заробітну плату;

видатки на харчування;

видатки на придбання медикаментів;

придбання обладнання м’якого інвентарю.

 

Вихідні дані:

1. · кількість ліжок на 1.01
  · заплановано ввести ліжок з 1.06
  · кількість днів використання ліжка на рік

2. Кількість посад на 1.01:

  · лікарі
  · середній медперсонал
  · молодший медперсонал
  · адміністративно-господарчий персонал

3. Запланований приріст посад персоналу лікарні:

· лікарі
· середній медперсонал
· молодший медперсонал
· адміністративно-господарчий персонал

4. Середня ставка заробітної плати на одну посаду в місяць(грн.):

· лікарі
· середній медперсонал
· молодший медперсонал
· адміністративно-господарчий персонал

5. Норма видатків на харчування на 1 ліжко-день - 5,5 грн.;

6. Норма видатків на медикаменти на 1 ліжко-день – 4,9 грн.

7. При плануванні фонду оплати праці необхідно враховувати видатки на:

додаткову оплату за роботу в святкові дні (кількість святкових

днів – 10);

за роботу в нічний час, виходячи з даних:

Найменування посад Кількість посад % оплати
лікарі 2-50 % 1-35 %
середній медперсонал 2-50 % 4-35 %
молодший медперсонал 35 %

Крім того, плануються видатки на:

придбання м’якого інвентарю і обмундирування з розрахунку 260 грн. на 1 ліжко в рік;

придбання обладнання з розрахунку 350 грн. на 1 ліжко в рік.

 


Сейчас читают про: