double arrow

Ідентифікація водоростей різних екологічних груп

3

Мета роботи: вивчити основні еколого-біологічні характеристики водоростей різних екологічних груп; набути навичок роботи із альгологічними пробами та зразками.

Матеріали та обладнання: мікроскопи, препарувальні інструменти (препарувальні голки, пінцети, леза) скляні палички або піпетки, фільтрувальний папір, предметні і покривні скельця; гербарні або зафіксовані слані порфіри, бангії, полісифонії, церамію та інших представників.

Хід роботи

Завдання 1. Вивчення будови та розмноження представників бангієвих водоростей (клас Бангієві, порядок Бангієві, родина Бангієві).

Розглянути зразки сланей бангії (Bangia), вивчити особливості будови паренхімної слані. Проаналізувати шляхи ускладнення морфологічної структури тіла в межах класу.

Завдання 2. Вивчення циклів розмноження флоридей на прикладі філофори (родина Філофорові).

Вивчити особливості будови і розмноження філофори (Phyllophora), замалювати зовнішній вигляд водорості та її цикл розвитку .

Завдання 3. Вивчення будови діатомових водоростей на прикладі пінулярії (відділ Діатомові водорості, клас Пеннатні, порядок Двошовні, родина Навікулові).
На тимчасовому препараті розглянути в мікроскоп пінулярію (Pinularia), відмітити її рухи, замалювати з боку стулки і пояска , зробити позначення: 1 - клітина з боку стулки, 2 - клітина з боку пояска, 3 – епітека, 4 – гіпотека, 5 – шов, 6 – ребра, 7 - полярні вузли, 8 - центральний вузол.

Завдання 4. Вивчення будови та циклів розмноження представників родини Ламінарієві (відділ Бурі водорості, клас Феозооспорові, порядок Ламінарієві).

Розглянути зразки сланей ламінарії (Laminaria), замалювати загальний вигляд, позначити: 1 – філоїд, 2 – каулоїд, 3 - ризоїд. Скласти схему циклу розвитку ламінарії.

Завдання 5. Вивчення будови вольвоксових водоростей (відділ Зелені водорості, клас Хлорофіцеві, порядок Вольвоксові).

На тимчасовому препараті розглянути хламідомонаду (Chlamidomonas), відмітити її рухи: обробити препарат йодом в калій-йоді та розглянути джгутики. Замалювати і вказати на малюнку: 1- оболонка клітини, 2 - пульсуюча вакуоля, 3 – вічко, 4 – хроматофор, 5 - ядро.

Завдання 6. Вивчення будови хлорококових водоростей (відділ Зелені водорості, клас Протококові, порядок Хлорококові).

На тимчасовому препараті зеленого нальоту з кори дерева розглянути поодинокі клітини хлорокока (Chloroсоссum) і замалювати їх .

Вивчення будови хетофорових водоростей на прикладі трентеполії (відділ Зелені водорості, клас Улотриксові, порядок Хетофорові, родина Трентеполієві).

На тимчасових препаратах коричневого нальоту з кори дерева знайти зелену водорость трентеполію (Trentepohlia), замалювати загальний вигляд клітин.3
Сейчас читают про: