double arrow

Видатки на управління


∑=16563632-16563593,33=38,67 грн

 

%=38,67 *100/16563593,33=0,0002%

 

Виробнича собівартість

∑=190040494,6-190096911,67=-56417,07 грн

 

%=-56417,07 *100/190096911,67=-0,029%

 

 

 

Таблиця 12

Найменув. показників Найменування виробів Разом
А Б В Г Д
1.План постач.прод-ції,шт
2.ПДВ на виріб,грн./шт 68,24 80,59 56,79 75,43 77,40 358,45
3.Відпускна ціна під-ва,грн./шт. 409,4 483,56 340,73 452,59 464,38 2150,68
4.Собіварт.виробу,грн./шт. 273,38 322,89 227,52 302,21 310,08 1436,08
5.Обсяг реаліз.прод-ції,тис.грн.
6.Собіварт.реаліз.пр-ції,тис.грн
7.ПДВ,тис.грн

Форма 4.3. Собівартість та обсяг реалізованої продукції

 

 

Розрахунки до форми 4.3

Обсяг реалізованої продукції

РП=ПП*Цвідп(4.15)

 

де, РП- реалізована продукція (тис.грн)

ПП- план постачання продукції (шт.)

Ц відп- Відпускна ціна (грн./шт)

 

А=172000*409,42=70420240 грн

Б=181000*483,56=87524360 грн

В=162000*340,73=55198260 грн

Г=155000*452,59=70151450 грн

Д=5800*464,38=2593404 грн

 

Собівартість реалізованої продукції

Sр.п=ПП*Sвир(4.16)

 

де, Sр.п-собівартість реалізованої продукції (тис.грн)
ПП-план постачання продукції (шт.)

Sвир-виробнича собівартість(грн./шт.)

 

А=172000*273,38=47021360 грн

Б=181000*322,89=58443090 грн

В=162000*227,52=36858240 грн

Г=155000*302,21=46842550 грн

Д=5800*310,08=1798464 грн

 

ПДВ

∑ПДВ=ПДВ1*ПП(4.17)

 

де, ∑ПДВ- сума податку на додану вартість (тис.грн)

ПДВ1- податок на додану вартість на виріб (грн./шт.)

ПП-план постачання продукції (шт.)

 

А=68,24*172000=11737280 грн

Б=80,29*181000=14586790 грн

В=56,79*162000=9199980 грн

Г=75,43*155000=11691650 грн

Д=77,40*5800=448920 грн

Таблиця 13

 

Форма 4.4. Розподіл прибутку

Показники Сума, тис. грн
1.Обсяг реалізованої продукції
2.ПДВ
3.Собіварт.реаліз.пр-ції з врахув.адмін.витр.та витр.на збут
4.Сума оподаткованого прибутку
5.Податок на прибуток 8979284,1
6.Чистий прибуток 36862324,2
7.Розподіл прибутку: -дивіденти -поповнення статутного капіталу -резервний капітал -ін.використання   - 12901813,47 16588045,89 7372464,84

Розрахунки до форми 4.4

Оподаткований прибуток

ПРоп.=285887714-47664620-190963704=47259390 грн

 

Податок на прибуток

Под.ПР=ПРоп.*0,19(4.18)

 

Под.ПР=47259390*0,19=8979284,1 грн

 Сейчас читают про: