double arrow

Температурний режим роботи випарної установки


Температурний режим роботи однокорпусної випарної установки полягає у визначенні і розрахунку теплових втрат через температурну і гідростатичну депресією, знаходженні корисної різниці температур і поверхні нагрівання.

Температурна депресія, що виражає підвищення температури кипіння розчину в порівнянні з температурою кипіння чистого розчинника (води) при тім же тиску

Dg = tк.р. – tв ,

де tк.р., tвтемпература кипіння відповідно розчину і води,°С.

Температуру кипіння розчинів можна розраховувати різними способами.

Якщо відомі дві температури (t1, t2) якoго-небудь розчину при відповідних тисках 1, Р2) можна використовувати рівняння

= Кп ,

де , тиск насиченої пари двох рідин при температурі t1, MПа;

, тиск насиченої пари двох рідин при температурі t2, МПа;

Кппостійна.

Температуру кипіння розчину можна знайти також за правилом Дюринга:

= Кп ,

де - температура кипіння розчину при тисках відповідно P1 і P2;

- температура кипіння води або іншої еталонної рідини.

Як вказувалося, температура кипіння розчину у випарному апараті змінюється по висоті гріючих труб. Середня температура кипіння визначається на середині висоти гріючих труб з урахуванням гідростатичного тиску.
Гідростатична депресія залежить від висоти рівня розчину, яка визначається по водомірному склу, і від щільності розчину. Оптимальна висота рівня розчину при випарюванні, м:

Нопт = [0,26 + 0,0014(rр – rв)] Нтр ,

де rр, rв – щільність розчину кінцевої концентрації і води при температурах кипіння відповідно, кг/м3;

Нтр – робоча висота труби, м.

При відсутності даних про температури кипіння розчину й води можна прийняти

(rр – rв) tкип » (rр – rв)t=20°C ,

Гідростатична депресія

Dr = tcp – tвт ,

де tcp – температура кипіння води при тиску

Рср = Рвп + (1 – e) ,

tвт температура вторинної пари в сепараторі апарата.

Температура вторинної пари в сепараторі визначається як температура кипіння води при її тиску, рівному тиску в апараті:

tвт = tвт.б + Dгідр ,

де tвт.б - температура вторинної пари в барометричному конденсаторі, °С;

Dгідр –гідравлічна депресія, приймається Dгідр = 0,5...1,5 °С або К.

Середня температура кипіння розчину

tср = tкон + Dr = tвт.б + åDпіт ,

де åDпіт сума температурних втрат,

åDпіт = Dg + Dr + DгідрСейчас читают про: