double arrow

Розподіл корисної різниці температур


Корисні різниці температур у корпусах установки можна знайти з умови рівності поверхні їхнього нагрівання:

у першому корпусі

Dtкор.j = åDtкор = 81,5 = 9,2°C,

де ∆tкор, Qj, Kj – відповідно корисна різниця температур, теплове навантаження й коефіцієнт теплопередачі для j-го корпуса,

у другому

Dtкор.2 = 81,5 = 13,04°C,

у третьому

Dtкор.3 = 81,5 = 58,53°C,

Площа поверхні теплопередачі в першому корпусі

F1 = = 87,6 м2,

у другому

F2 = = 91,8 м2,

у третьому

F3 = = 87,2 м2 .

За ГОСТ 11987-81 вибираємо випарний апарат з наступними характеристиками:

номінальна площа поверхні теплообміну, м2
діаметр труб, мм 38x2
висота труб, мм
діаметр гріючої камери, мм
діаметр циркуляційної труби, мм
загальна висота апарата, мм


Сейчас читают про: