double arrow

Музика, живопис, архітектура

Семінарське заняття № 2.

Тема: Живопис доби Відродження (2 год.)

Питання для обговорення:

1. Загальна характеристика живопису Відродження.

2. Живопис Проторенесансу (Джотто).

3. Живопис доби Відродження:

- Раннього Відродження (Мазаччо, Сандро Ботічеллі),

- Високого Відродження (Л. Да Вінчі, Мікеланджело, Рафаель Санті, Тіціан),

- Пізнього Відродження (Паоло Веронезе, Якопо Тінторетто).

- Іспанський живопис (Ель Греко).

- Нідерландський живопис (Х. І Я. Ван Ейкі, Хієронімус Босх, Пітер Брейгель-старший).

- Німецький живопис доби Відродження (Альбрехт Дюрер, Лукас Кранах).

До плану заняття додаються електронні презентації творів художників Відродження.

Методичні рекомендації до підготовки до заняття:

При підготовці до заняття необхідно з’ясувати основні характеристики мистецтва доби Відродження (Ренесансу), зокрема мистецтва живопису, знати особливості основних періодів розвитку живопису Ренесансу, визначити внесок художників доби у світову скарбницю живопису.

Епоха Відродження ознаменувалася революційними змінами в мистецтві живопису. Художники намагалися надати персонажам об’єму, надати картинам простору, максимально наблизити зображене до реальності. Сюжети картин стали оповідними, часто митці переносили на холст плоди своїх фантазій. В епоху Ренесансу живопис, як і інші види мистецтва, передає відчуття гармонії світобудови, він є антропоцентричним (людина мислиться та зображується як центр Всесвіту). За тематикою це були композиції на релігійні та міфологічні теми, портрети, побутові та історичні сцени. Зросла роль живопису, що виробив науково обґрунтовану систему лінійної та повітряної перспективи, світлотіні.

Видатні представники живопису Раннього Відродження відтворили античні традиції письма, експериментували з технікою. Так, італійський художник Джотто, фундатор Флорентійської школи малярства, покладався цілком на інтуїтивне передбачення перспективи, необхідного масштабу. Наслідуючи античну культуру, він показував її у новому світлі. Серед визначних майстрів раннього Ренесансу – Ієронім Босх, Веронезе, Мазаччо, Фра Анджеліко, П.Перуджино, А.Дюрер, Л.Кранах Старший, Г.Гольбейн Молодший та ін.

Період Високого Відродження, що настав після ХV ст., був переламним в історії світового живопису. Цей був «золотий вік» італійського малярства. Володіючи знаннями правильного, реалістичного зображення предметів, людей, ландшафтів, художники отримали свободу виражати свої ідей по-новому. Живопис набув більш гідного статусу в суспільстві і сприймався не як ремісництво, в творча діяльність, що потребувала гідної оплати. Як відомо, Леонардо да Вінчі, жив на гонорари за свої роботи, і вони були великими. Л. да Вінчі, Рафаель Санті, Тіціан та інші зробили вагомий внесок у розвиток живопису.

При підготовці до заняття також необхідно приділити увагу таким поняттям, як “Південне Відродження” та “Північне Відродження”. Кого з названих художників ми відносимо до першого і до другого територіальних варіантів ренесансного живопису? Чим відрізнявся живопис Північного Відродження від живопису Південного Відродження?

У доповіді, присвяченої конкретному художнику, необхідно зосередитись на таких аспектах:

- особливості творчої манери, а також відображення в творчості митця характерних ознак ренесансного живопису;

- відображення національної специфіки, традицій національного мистецтва;

- характеристика основних творів.

Література:

1. Ильина Т.В. Введение в искусствознание: Учеб.пособие для студентов вузов. – М.: ООО “Издательство АСТ”, ООО “Издательство Астрель”, 2003. – 206 с.

2. Зарецкая Д.М. Мировая художественная культура. Западная Европа и Ближний Восток: Учеб.пособие. – М.: МХК, 2003. – 344 с.

3. Садохин А.П. Мировая художественная культура: Учеб.пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2003. – 559 с.

4. Рычкова Ю.В. Краткая история живописи. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 448 с.

5. Полотна художників / Виртуальная галерея живописи / https://smallbay.ru/durer.html


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями: