Рядок заголовка

ПЛАН

1. Призначення текстового редактора та його функції

2. Основні елементи вікна Microsoft Word

3. Прийоми роботи з фрагментами тексту

ЛІТЕРАТУРА

1. Гаєвський О. Ю. Інформатика: 7 – 11 кл.: Навч. посіб. – К.: А. С. К., 2005. – 512 с.:іл..

2. Молярчук С. Н. Основы информатики в определениях, таблицах, схемах. – Харьков: Ранок, 2006

3. Руденко В. Д. и др. Курс информатики. – К.: Феникс, 1998.

4. Корнієнко М. М. Інформатика: Довідник учня та абітурієнта/ М. М. Корнієнко, Ш. Д. Іванова. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008. – 160с

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ТА ДОПОВІДЕЙ

1. Історія створення програми Microsoft Word

2. Обробка тексту в програмі Microsoft Word

3. Форматування документів у програмі Microsoft Word

1. Призначення текстового редактора та його функції

Текстові редактори — це програми для створення, редагування, форматування збереження і друку документів. Сучасний документ може містити, окрім тексту, і інші об'єкти (таблиці, діаграми, малюнки і т. д.).

Досконаліші|довершені| текстові редактори, що мають цілий спектр можливостей|спроможностей| по створенню|створінню| документів (наприклад, пошук і символів, засоби перевірки орфографії, вставка таблиць і ін.), називають іноді|інколи| текстовими процесорами. Прикладом|зразком| такої програми є|з'являється| Word| з|із| офісного пакету Microsoft| Office|.

Могутні програми обробки тексту — настільні видавничі системи — призначені для підготовки документів до публікації. Приклад подібної системи — Adobe PageMaker.

Сучасний текстовий процесор Microsoft Word призначений для створення, перегляду, модифікації і друку текстових документів, передбачає виконання операцій над текстовою і графічною інформацією. За допомогою Word можна швидко і з високою якістю підготувати будь-який документ — від простий записки до оригінал-макету складного видання.

1. Word| дає можливість|спроможність| виконувати всі без виключення|винятку| традиційні операції над текстом, передбачені в сучасній комп'ютерній технології:

ÿ набір і модифікація неформатованої алфавітно-цифрової інформації;

ÿ форматування символів із застосуванням безлічі шрифтів TrueType| різноманітних|всіляких| зображень і розмірів;

ÿ форматування сторінок (включаючи колонтитули і виноски);

ÿ форматування документа в цілому (автоматичне складання змісту і різноманітних покажчиків);

ÿ перевірка правопису, підбір синонімів і автоматичне перенесення слів.

2. У процесорі Word| реалізовані можливості|спроможності| новітньої|найновішої| технології скріплення|зв'язування| і впровадження об'єктів, яка дозволяє включати в документ текстові фрагменти, таблиці, ілюстрації, підготовлені в інших застосуваннях Windows|.

3. MS| Word| — одна з перших загальнодоступних програм, яка дозволяє виконувати багато операцій верстки, властиві професійним видавничим системам, і готувати повноцінні оригінал-макети для подальшого|наступного| тиражування в друкарні|типографії|.

4. MS| Word| — це унікальна колекція оригінальних технологічних рішень|розв'язань|, які перетворюють нудну і копітку роботу по обробці тексту іноді|інколи| в увлекательное|, а іноді|інколи| навіть в заспокійливе заняття. Серед таких рішень|розв'язань| — система готових шаблонів і стилів оформлення, витончені прийоми створення|створіння| і модифікації таблиць, функції автотексту і автозаміни, копіювання формату, призначені для користувача панелі інструментів, макромова і багато інших

2. Основні елементи вікна Microsoft Word

Існує декілька способів запуску Microsoft Word, як і будь-якого іншого застосування, що працює під управлінням операційної системи Windows.

Запустити MS Word, можна одним з перерахованих нижче способів:

Ø Вибрати відповідну команду в стартовому меню (Пуськпрограмми Microsoft Word).

Ø За допомогою ярлика Microsoft| Word|, розташованого|схильного| на Робочому столі.

Ø За допомогою кнопки Microsoft| Word|, розташованої|схильної| на одній з панелей швидкого запуску Панелі завдань|задач|.

Можна використовувати меню Пуск Документи (Недавні документи). У списку, що з'явився на екрані, містяться найменування документів, з якими користувач працював останнім часом. Клацнути мишею по найменуванню необхідного документа.

Програмне вікно текстового процесора Word| 2003 представлене|уявляти| на мал. 1

Мал.1. Програмне вікно Microsoft Word 2003

У заголовку вікна вказана назва програми (Microsoft| Word|) і ім'я документа (за умовчанням Документ 1). Після|потім| збереження|зберігання| документа в рядку заголовка відобразиться|відображуватиме| ім'я файлу. Файлам, створеним в програмі Word|, автоматично привласнюється розширення.doc.

У правій частині рядка заголовка розташовуються звичайні кнопки управління вікном (Скрутити, Розвернути, Закрити).


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  double arrow
Сейчас читают про: