double arrow

Проаналізуйте основні види роботи психолога у початковій школі.


 

Основними завданнями діяльності психологічної служби у початковій школі в роботі з дітьми є:

- визначення готовності дитини до навчання у школі та побудова на цій основі корекційно-розвивальних програм індивідуального розвитку та визначення найбільш оптимальної навчальної програми;

- адаптація дитини до навчання, нового шкільного колективу, формування навичок навчальної діяльності та самоконтролю;

- визначення особливостей сімейного виховання та найближчого соціально­
го оточення, прищеплення навичок міжособистісного спілкування;

- раннє виявлення здібностей, інтересів і нахилів дитини та побудова на цій
основі позакласної та позашкільної роботи, залучення до різноманітних
форм творчої самореалізації;

- визначення причин труднощів у навчанні та адаптації до шкільного життя та побудова на цій основі корекційно-розвивальних програм;

- профілактика неуспішності, девіантної поведінки та конфліктів з однолітка­ми і старшими;

- формування довільності психічних процесів, самоконтролю, навичок само­
стійної учбової діяльності.

Якщо коротко описувати завдання психологічної служби у роботі з вчителями, класоводами, вихователями, то можна виокремити наступні:
- підвищення психологічної культури шляхом проведення консультацій, на­вчальних семінарів і тренінгів;

- здійснення моніторингів і психодіагностичних обстежень як класу в цілому,
так і окремих учнів за власною ініціативою і на прохання педагогів;

- спільна корекційно-розвиткова робота з учнями, що мають труднощі в адаптації чи навчанні;

- спільна робота з батьками та найближчим соціальним оточенням.

У роботі з батьками школярів-початківців психологічна служба має наступні загальні завдання:

- здійснення просвітницької роботи шляхом проведення навчальних семінарів, тренінгів, індивідуальних і групових консультацій, лекторіїв і т.п.;

- вивчення практики сімейного виховання у сім'ях учнів та їх найближчого соціального оточення;

- профілактика конфліктів і різних форм насильства у сім'ях, грубого пово­дження з дітьми та недогляд за ними.

Початкова школа надає психологові унікальну нагоду простежити динаміку розвитку психічних новоутворень та особистісних структур від самих витоків шкіль­ного навчання, при необхідності скоригувати небажані відхилення та прогнозувати ті чи інші наслідки педагогічних і психологічних впливів. Це й зумовлює необхідність виключної уваги психолога до початкової школи. Доцільно, щоб молодшими класами займався окремий психолог.

 


Визначте сутність поняття «накопичений травматичний стрес» та охарактеризуйте його основні прояви: в сфері емоцій, когніцій, в мотиваційно-смислової, на рівні поведінки. Які ситуації найчастіше призводять до формування синдрому «накопиченого ТС»? 

Накопичений або кумулятивний стрес - це звичайний, часто виявляється і найбільш руйнівний вид стресу. Якщо з ним не боротися, то він з часом вражає ефективність роботи людей.

Кумулятивний стрес найпоширеніший і невловимий вид стресу. Він проявляється в умовах, коли людина страждає від тривалих беззмінних викликають почуття безвиході комбінації особистих, робочих і ситуаційних чинників.

Найкращим захистом від шкідливого впливу будь-якого виду стресу є інформація про деякі загальні ознаки та симптоми. Хоча кумулятивний стрес характеризується вкрай індивідуальними проявами, наступний список наводить приклади станів із загальними ознаками.

· Тривала втома · Скарги на фізичний стан, головні болі · Порушення сну · Зміни апетиту емоційні реакції· Заклопотаність · Почуття відчуженості · Бажання перебувати на самоті · Негативізм / цинізм · Підозрілість / параноя · Депресія / хронічна печаль · Почуття напруги · Втрата радість до життя · Втрата почуття гумору
поведінкові реакції· Роздратованість · злість, звинувачення інших · небажання починати чи закінчувати проект · відхід з соціуму / небажання спілкуватися · абсентеїзм · небажання відпочивати · стан самооскорбленія, самолікування · посилене споживання алкоголю · ризиковану поведінку.

Джерела кумулятивного стресу.Стрес, пов'язаний з роботою.Напруга. Напруга, пов'язане з браком часу / тимчасової пресинг є найпоширенішим. Для вирішення нескінченного потоку коротко- і довгострокових проблем необхідно вживати негайних / блискавичні рішення.

Вимоги. Робоча ситуація вимагає багато чого як від вкрай досвідчених так і молодих працівників:· Тривалий робочий день, часто в стані втоми· Некомфортні / небезпечні умови роботи· Необхідність послідовного прояви здорових думок і швидкого чіткого реагування· Необхідність приймати рішення і визначати пріоритетні напрямки в вкрай нестабільних умовах з використанням невизначеною інформації· Необхідність контролювати емоції, для того щоб ефективно функціонувати і відповідати на потреби інших в умовах, де присутні почуття стурбованості, страху і безвиході.

Рольова відповідальністю. Персонал з різноманітним досвідом і ступенем підготовки, виконує призначені йому ролі, зазвичай схильний до певних стресових проявів / почуттям, що виникають з різних джерел:· Почуття неадекватності при зіткненні з новими незнайомими завданнями в умовах надзвичайних станів / екстрених ситуацій.· Почуття розгубленості і безвихідності / розчарування в тому випадку, якщо робочі обов'язки чітко не визначені керівниками.· Робочі конфлікти в умовах, коли чітко не визначені посадові обов'язки і межі повноважень / відповідальності.

Труднощі у встановленні пріоритетних завдань для керівників, які повинні закінчити оперативну роботу, одночасно реагуючи на потреби персоналу.· Необхідність приймати правильні рішення щодо забезпечення громадської інформацією, з урахуванням оперативних, бойових, робітників і умов безпеки.· Стурбованість зневагою сімейних обов'язків.

 
Сейчас читают про: