double arrow

Порядок виконання роботи


Робота може виконуватись за декількома варіантами.

Варіант 1. Дослідження умов компактування порошкових композиційних матеріалів на їх властивості.

Із вихідної порошкової шихти заданого складу (видаєтьсяя викладачем) пресують зразки з співвідношенням розмірів D/Н = 1,0 за різним тиском (наприклад 20, 40 і 60 кН/см2). Отримані зразки спікають у середовищі водню. При цьому у залежності від складу, спікання може проходити як у твердій фазі, так і у присутності рідкої фази. Процес спікання проводять в трубчастій печі з карборундовими нагрівниками за різних режимів (температура спікання, час ізотермічної витримки) Технологічні режими вибирають залежно від складу матеріалу та характеристик матеріалу, які необхідно отримати. Так, спікання зразків з композиційного матеріалу на основі заліза проводять за  температур у межах 1000...1250 оС і часі ізотермічної витримки 1…1,5 години. 

Після спікання визначають відносну щільність та пористість зразків. Для цього визначають об’єм зразка та його вагу зважуванням на аналітичних вагах. Вимірюють твердість за Брінелем (НВ) та міцність на стиснення ( ). Результати визначення відносної щільності, пористості, твердості та міцності на стиснення заносять до таблиці 3.1.
Варіант 2.Вивчення структури та властивостей порошкових конструкційних матеріалів.

Для виконання лабораторної роботи згідно цього варіанту використовують 2–3 зразка порошкових конструкційних матеріалів різного складу. (Зразки видає учбовий майстер за вказівкою викладача). Визначається їх відносна щільність, пористість, твердість та міцність на стиснення.

Готуються зразки для металографічних досліджень, які проводять на оптичному мікроскопі. Нотують типову структуру матеріалів.

Отримані результати заносять в таблицю та представляють структуру матеріалів на рисунку.

 Сейчас читают про: