double arrow

ІІ. Короткі теоретичні відомості

2

 

Явища інтерференції та дифракції світла підтверджують його хвильову природу, але не дають відповіді на питання: світлові хвилі повздовжні чи поперечні? Однозначну відповідь на це питання дає електромагнітна теорія світла. Із законів електромагнетизму і електромагнітної індукції випливає, що зміна в часі вектора напруженості електричного поля  в даній точці простору супроводжується появою змінного магнітного поля напруженістю , напрямленою перпендикулярно до вектора , і навпаки, зміна в часі напруженості магнітного поля  приводить до виникнення електричного поля. Вектори напруженостей  і  завжди перпендикулярні. Ця зміна напруженостей електричного і магнітного полів поширюється у просторі вздовж лінії, перпендикулярної до векторів  і , утворюючи електромагнітну хвилю (рис.1). Швидкість, з якою поширюються електромагнітна хвиля:

                                                        (1)

де  – діелектрична і магнітна проникність середовища, відповідно.

Отже, три вектора ,  і  взаємно перпендикулярні, і електромагнітна хвиля, а отже і світлова, яка є її окремим випадком, – поперечна.


2
Сейчас читают про: