double arrow

Короткі теоретичні відомості


Сценарії

На практиці часто виникає потреба виконати розрахунки для декількох варіантів наборів вхідних даних, які у Excel називають сценаріями. Щоб спростити підстановку вхідних даних, які відповідають різним сценаріям, Excel має в меню Сервис опцію Сценарии.

При виборі цієї опції на екран виводиться вікно Диспетчера сценаріїв, загальний вигляд якого показано на рис. 16.

За допомогою кнопки Добавить можна створити новий сценарій, вказавши у відповідних графах (рис. 17) його ім'я і список змінюваних комірок, а потім і значення чисел у цих комірках (рис. 18). Для підстановки цих значень у робочий аркуш, треба вибрати наявний у списку сценарій і натиснути кнопку Вывести.

У вікні Диспетчера сценаріїв є також кнопка для зміни, вилучення й об'єднання сценаріїв, а також кнопка виводу звіту. В звіті у формі структури чи зведеної таблиці показано, яких значень набувають обрані вами комірки результату, якщо вхідні дані мають значення, зазначені в сценаріях.


Підбір параметра

Опція Підбір параме-траз меню Сервис дає можливість підібрати таке числове значення х в одній комірці, яке забезпечило б встановлення потрібного значення у в іншій комірці, залежній від даної. Тобто фактично при цьому розв’язується відносно х рівняння f(x)=y.
Щоб скористатися цією можливістю, досить вка­зати ко­ординату і бажане значення числа в комірці у, а також коорди­нату комірки х, значення якої потрібно змінювати під час підбору (рис. 19).

Захист робочих книг Excel

від несанкціонованого використання або зміни здійснюється за допомогою паролів, що задаються під час запису файла на диск, так само, як це робиться, наприклад, з документами Word. Але іноді потрібно захистити не весь файл, а тільки його окремі елементи. Для цього в меню Серис використовується опція Защита, щомістить такі опції:

Защитить лист... - дозволяє на вибір захистити аркуш від зміни його вмісту, об'єктів і сценаріїв. Захист від зміни вмісту встановлюється для всіх комірок аркуша, крім тих, з котрих на вкладці Защита в меню Формат / Комірки була знята ознака комірки що захищається.

Защитить книгу... - дозволяє на вибір захистити структуру книги (заборона вилучати, додавати і переміщувати робочі аркуші), а також її вікна (заборона змінювати розміри і розташування вікон).

Приховування інформації

зазвичай здійснюється для того, щоб тимчасово прибрати з робочого аркуша необхідну для розрахунків, але небажану для виводу інформацію. Для приховування рядків (стовпців) необхідно виділити ці рядки (стовпці) і вибрати в меню Формат / Строки (Столбцы) / Спрятать. Щоб відновити прихований рядок (стовпець), потрібно виділити ті рядки (стовпці), між якими знаходяться приховані, і вибрати в меню Формат / Строки (Столбцы) / Отобразить.Оскільки приховати можна тільки цілий рядок або стовпець, а не їхню частину, то для запобігання виводу на друк вмісту окремих комірок, можна порекомендувати, наприклад, задати для них колір символів, що збігає з кольором фону. При цьому вміст цих комірок як і раніше можна буде бачити на екрані в рядку формул.

Ще одним способом уникнути друку небажаної інформації є застосування опції Разметка страницы з меню Вид. Вибравши цю опцію, ви переводите екран у режим, що дозволяє встановлювати межі сторінок, що виводяться на принтер. Таким чином можна підібрати бажаний масштаб сторінки що друкується, а частину комірок взагалі залишити поза межами друкованої області. Після цього, слід повернутись до звичайного режиму відображення, вибравши в меню Вид опцію Обычный.


Контрольні питання

1. Для чого використовуються сценарії?

2. Як створити і як підставити в таблицю значення, описані в сценарії?

3. Як створити звіт за результатами підстановки?

4. Для чого використовується підбір параметра, і як він здійснюється?

5. Як встановлюється захист від зміни вмісту комірок?

6. Як зробити, щоб після встановлення захисту аркуша, введення інформації в деякі комірки було дозволено?

7. Які можливості надає опція Защитить книгу?

8. Як передбачити перевірку на допустимість даних, що вводяться?

9. Для чого і як виконується приховування інформації?

10. Як відновити відображення прихованих рядків і стовпців?Завдання для виконання

1. Складіть 2 - 3 сценарії для підстановки значень Ч5 у таблицю на рис. 3, і скористайтеся ними.

2. Сформуйте звіт про те, яким буде результат в комірці Ф8 для всіх значень вхідних даних Ч5, зазначених у сценаріях.

3. Користуючись функцією Подбор параметра, знайдіть такі значення Ч5, при яких в комірках Ф8 будуть установлені бажані вам значення.

4. Встановіть для комірок Ч8 додаткову перевірку, що дозволяє вводити в ці комірки тільки числа в діапазоні від 0 до 40%. Передбачте виведення відповідного повідомлення, якщо цю умову буде порушено, і перевірте, як працює ця перевірка.

5. Захистіть від змін у таблиці на рис. 3 всі комірки, крім комірок Т1, Ч2, Ч3, Ч4, Ч5, Ч6, Ч7 і Ч8. Виділіть ці комірки особливим кольором.

6. Скопіюйте на окремий робочий аркуш таблицю, показану на рис. 3, і перетворіть її в прайс-лист, приховавши всі стовпці, крім найменувань і роздрібної ціни товарів. Приховайте також комірки з числами Ч1 - Ч4 та інформацію про відсоток прибутку.


 

Лабораторна робота № 9
 Побудова діаграм

Сейчас читают про: