double arrow

Короткі теоретичні відомості


Як і текстовий процесор Microsoft Word, програма обробки електронних таблиць Microsoft Excel дозволяє не тільки створювати нові файли з нуля, але й використовувати для їх створення готові заготовки - шаблони. Шаблон може являти собою, наприклад, бланк документа, який треба заповнити даними і т.п.

Крім того, Майстер шаблонів дозволяє будь-якій комірці шаблона поставити у відповідність поле бази даних таким чином, що, при кожному створенні документа на основі цього шаблона, вміст зазначених комірок буде автоматично заноситися в базу даних. При цьому також може бути передбачене автоматичне розсилання електронної пошти.

У даній роботі буде створено шаблон накладної, при заповненні якої, інформація автоматично заноситиметься в базу даних, що дозволить зберегти відомості про всі виписані накладні й потім підвести необхідні підсумки.

Для створення такого шаблона необхідно спочатку набрати його на звичайному робочому аркуші, потім вибрати в меню Данные опцію Мастер шаблонов і відповісти на його запити:

1. Зазначити ім'я файла, на основі якого створюється шаблон, а також ім'я та місце розташування файла шаблону.
2. Зазначити тип та ім'я файла бази даних, куди будуть заноситися дані з комірок даного шаблона.

3.

 

Зазначити, із яких комірок шаблона зчитуватимуться дані, і як називатимуться відповідні їм поля у базі даних. Для введення цієї інформації досить клацнути мишкою по відповідній комірці шаблона, а потім по графі Имя поля (рис. 14), щоб погодитися з запропонованим іменем чи скоригувати його. Цю операцію потрібно повторити для всіх комірок.

4. Зазначити, чи потрібно цю базу даних поповнити даними з інших джерел.

5. Чи потрібно ініціювати розсилання електронної пошти.

Щоб створити файл на основі шаблона, треба вибрати в меню Файл опцію Создать і зазначити ім'я шаблона. При закритті файла, створеного на основі зв'язаного з базою даних шаблона, користувачу буде задане питання про те, чи потрібно його вміст заносити в базу даних.


Контрольні питання

1. Що таке шаблон?

2. Як можна створити шаблон за допомогою Майстра?

3. Як створити файл на основі шаблона?

Завдання для виконання

1. Створіть і запишіть на диск шаблон робочого аркуша накладної відповідно до зразка, показаного на рис. 15, де Т1 - найменування підприємства, що видало накладну, Т2, Ч1, Ч2 - найменування, ціна і кількість товарів, Ф1=Ч1*Ч2, Ф2 - сума значень у стовпці.

2. Коміркам, обведеним на рис. 15 пунктирними лініями, поставте у відповідність поля бази даних.

3. Створіть на підставі даного шаблона мінімум 4 накладні для двох організацій, потім закрийте файли накладних.

4. Переконайтеся в тому, що введені в накладні відомості збереглися в базі даних.

5.

 

Скопіюйте базу даних на окремий робочий аркуш і там підведіть підсумки: знайдіть загальну суму, на яку виписані накладні, і суми накладних, виписаних для кожної організації.

Лабораторна робота № 8
Підстановка і підбір значень.
Захист, перевірка й приховування інформації


Сейчас читают про: