double arrow

Розробка фасаду будівлі


Фасад - ортогональна проекція будівлі на вертикальну площину - зовнішня сторона будівлі.  Креслення фасаду дае уявлення про зовнішній вигляд будівлі його архітектури та окремих елементів.

В курсовому  проекті розробляеться один  два (повздовжній та торцовий) фасади . Фасади проектуються на основі планів і розрізів.

Послідовність розробки фасаду:

· проводять  горизонтальну лінію, яка є основною для побудування фасаду.

·  під першою лініею на вщстані 1 мм креслять другу лінію товщиною 1,5-2 мм, яку виводять за межі фасаду на 30 мм.

·  показують розбивні осі, маркерують їх.

·  наносять горизонтальні лінії (лінії відмостки, карнизу, конька даху і т.п.)

·   наносять вертикальні лінії (зображають віконні перерізи, перепльоти, двері, балкони, лоджії, огорожі і т.п.)

· Елементи фасаду обводять основною лінією

· Виконують відмивку.

·     за межами фасаду (зліва) проставляють відмітки (в одну лінію). На відмітках вище нуля ставлять знак „+", на відмітках нижче нуля ставлять знак "-"

·   виконують необхідні надписи.

 

Розробка генерального плану ділянки

На генеральному плані ділянки показують розташування проектуючого будинку, допоміжних будівель, сусідніх будівель, доріг, проїздів, озеленення та інші елементи благоустрою.
Проектуючи будівлі прив:язуеться до меж ділянки та сусідніх будівель з обов'язковим виконанням санітарних та протипожежних розризів.

Послідовність розробки генерального плану ділянки:

· розташовують будівлю на ділянці, враховуючи вимоги інсоляції  та рози вітрів житлових приміщень, шкіл, лікарень, дитячих установ;

· розташовують на генеральному плані крім проектуючої будівлі інші будівлі і споруди ;

·  крім будівель і споруд на генпланів показують площадки, проїзди, елементи благоустрою;

· показують майданчики для дітей, спортивні майданчики, майданчики для відпочинку, господарчі майданчики;

·  весь вільний від забудови майданчик підлягае озеленению (декоративні дерева, кущі, газонна трава, клумби та інше);

· показують майданчики для дітей, спортивні майданчики, майданчики для відпочинку,

· проставляють розміри проектуючої будівлі у м.

Розробка робочих креслень вузлів та деталей

У відповідності з завданням студент підбирає для кожної будівлі вузли та деталі у кількості не менше чотирьох.

Всі вузли та деталі повинні мати всі необхідні розміри та пояснюючі надписи. Посилання на вузол показують у колі діаметром 12-14 мм.

3.  Рекомендації по оформлению пояснювальної записки

Матеріал для складання пояснювальної записки збираеться та накопичується у процесі виконання архітектурно- будівельної частини курсовогом  проекту. Текстова частина пояснювальної записки складається за таким планом:1.Вступ , що висвітлює основні вимоги і завдання до будинків цивільного призначення і актуальність теми.

2.  Об"емно-планувальне рішення

В об'емно-планувальному рішенні вказують основні уніфіковані показники будівлі: висота будівлі, ширина та довжина будівлі, висота поверху, кількість поверхів. Описується призначення будівлі. Даеться перелік основних приміщень по поверхам або опис житлових секцій (кількість квартир, розміри кухонь, кількість житлових кімнат у квартирі, характер санвузлів і т.п.)

Бозрахунок техніко-економічні показники житлового будинку

1. Площу забудови слід визначати як площу горизонтального перерізу на рівні цоколя додати площу всіх виступаючих частин.

 

Sзаб. = Sгор. пер. + Sвист. част.

 

2. Площу квартир слід визначати як суму площ усіх приміщень квартири за винятком лоджій, балконів, веранд, терас, холодних комор і зовнішніх тамбурів.

 

Sкв. = (Sкім. + Sзал. + Sс.т.вуз + Sкух. ) * N.

N –кількість квартир

 

3. Житлову площу слід визначати як суму площ усіх житлових кімнат та зали.

 

Sжит. = (Sкім. + Sзал.) × N.

 

4. Загальну площу квартир слід визначати як суму площ усіх приміщень квартири (за винятком вхідних тамбурів в одноквартирних будинках), вбудованихшаф і літніх приміщень, підрахованими з такими знижувальними коефіцієнтами:

· для балконів і терас – з коефіцієнтом 0,3;

· для лоджій – 0,5;

· засклених балконів і лоджій – 0,6;· веранд і холодних комор – 0,8.

 

Sзаг. пл.кв.= Sжит. + Sзаскл. б. і лод. × 0,6 + Sвер. × 0,8 + Sс.т.вуз + Sкух.

 

5. Будівельний об’єм житлового будинку визначається вище позначки 0,000.

Будівельний об’єм визначається в межах обмежуючих поверхонь із включенням огороджувальних конструкцій, світлових ліхтарів та ін., без урахування під’їздів і просторів під будинком на опорах.

 

Vбуд. = Sзаб. × hбуд.

 

Техніко-економічні показники громадського будинку

1. Площа забудови.2)

 Площа забудови визначається як площа горизонтального перетину по зовнішньому обводу будівлі на рівні цоколя, включаючи виступаючі частини. Площа під будівлею, розташованою на стовпах, а також проїзди під будівлею включаються в площу забудови.

Sзаб. = Sгор. пер. + Sвист. част.

 

 

2.Корисна площа2)      Корисна площа громадських будівель визначаєтьсяяк сума площ всіх розміщуваних в нім приміщень, за винятком коридорів, тамбурів, переходів, сходових кліток, ліфтових шахт, внутрішніх відкритих сходів, а також приміщень, призначених для розміщення інженерного устаткування і інженерних мереж.

3. Допоміжна площа (м2) Допоміжна площа громадських будівель визначаєтьсяяк сума площ всіх розміщуваних в нім коридорів , тамбурів, переходів, сходових кліток ра рівне поверху, ліфтових шахт, а також приміщень, призначених для розміщення інженерного устаткування і інженерних мереж.

включаючи технічні, мансардний, цокольний і підвальні).

4. Загальна площа2)Загальна площа громадської будівлі визначається як сума допоміжної та корисної площі (включаючи технічні, мансардний, цокольний і підвальні).

Площу поверхів будівель слід вимірювати в межах внутрішніх поверхонь зовнішніх стін.

 

5. Будівельний об’єм (м3)Будівельний об’єм  будинку визначається вище позначки 0,000.

Будівельний об’єм визначається в межах обмежуючих поверхонь із включенням огороджувальних конструкцій, світлових ліхтарів та ін., без урахування під’їздів і просторів під будинком на опорах.

Vбуд. = Sзаб. × hбуд.0,000;

 

Генплан, розрахунок техніко- економічних показників генплану.

В описі генерального плану вказуються: місце будівництва, розміри ділянки, характер рельефу місцевості та грунтові умови, коротко освітлюються елементи благоустрою тереторії ( дороги, проїзди, площадки, озеленения).

 

 

 Розрахунок техніко-економічні показників  генерального плану

 

1. Площа забудови генерального плану визначається множенням довжини генерального плану на його ширину.

Sзаб. г.п. = A × B; (м2.)

 

2.Площу забудови будівлі слід визначати як площу горизонтального перерізу на рівні цоколя додати площу всіх виступаючих частин.

 

Sзаб. = Sгор. пер. + Sвист. част.

 

3. Площа  будівель та споруд,  визначається як сума площ будівель і споруд, які знаходяться на генеральному плані.

 

Sбуд. і сп. = S1. + S2+ S3+ …+Sn.; (м2)

 

4. Площа доріг та тротуарів визначається як сума площ доріг і тротуарів, які знаходяться на генеральному плані.

 

Sдор. і тр.= S1. + S2+ S3+ …+Sn2)

5.Площу озеленення генерального плану за формулою:

Sоз. = Sзаб. г.п. – (Sбуд. і сп + Sдор. і тр+ Sзаб.);

6. Визначаємо коефіцієнт озеленення генерального плану як відношення площі озеленення до площі генерального плану.

 Сейчас читают про: