double arrow

Список використаних джерел

4

1. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року. - К.: Атака, 2001. - с. 23–24.

2. Бюджетний кодекс України (в редакції від 08.07.2010 р.): новації для місцевого самоврядування.

3. Закон України «Про Державний бюджет України» на 2010 рік (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, №22–23 №24–25, ст. 263).

4. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України – М.Я. Азаров (2006).

5. Зюнькін А.Г. Фінансове право: Опорний конспект лекцій – К.: МАУП, 2001 р.

6. http://www.president.gov.ua/news/14588.html

7. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=2154–174
Сейчас читают про: