double arrow

Розрахунок грошових потоків


Важливим моментом при визначенні ефективності інвестиційного проекту є прогноз вхідних і вихідних грошових потоків (CF) за роками реалізації проекту. Прогноз грошових потоків здійснюється за схемою, що наведена у таблиці 2.8.


Таблиця 2.8 - Прогноз грошових потоків

Найменування показника

Роки

  0 1 2 3 4 5
I. Інвестиції            
у тому числі: в основні фонди 13,938 0 0 0 0 0
на поповнення ТМЗ 0 2,1005 1,1024824 1,14658 1,192445 1,240142
II. Приріст прибутку від реалізації продукції 0 17,88 48,46 83,52 122,92 167,20
III. Приріст податку на прибуток (за ставкою 25 %) 0 4,4712 12,115 20,8798 30,7298 41,80123
IV. Приріст чистого прибутку (IV = II - III) 0 13,41 36,35 62,64 92,19 125,40
V. Приріст амортизації основних фондів 0 2,89 2,83 2,26 1,81 1,45
VI. Додаткові надходження: 0          
у тому числі: залишкова вартість устаткування 0 - - - - 5,78617
вивільнення обігових коштів 0 - - - -  
VII. Позитивний грошовий потік (VII= IV + V + VI) 0 16,31 39,17 64,90 94,00 132,63640
VIII. Чистий грошовий потік (VIII = VII - I) -13,938 14,2048 38,068013 63,75327 92,80534 131,39626
Коефіцієнт дисконтування (при 12%) 1 0,893 0,797 0,712 0,636 0,567
IX. Дисконтований грошовий потік            
(IX = VIII) -13,938 12,6848 30,340 45,3923 59,02419 74,501682
накопичений дисконтований грошовий потік -13,938 -1,2531 29,08709 74,47942 133,5036 208,00530
Дисконтований негативний грошовий потік 13,938 1,87578 0,8786 0,816366 0,758395 0,7031609
Дисконтований позитивний грошовий потік 0 14,5606 31,2188 46,20869 59,7825 75,204843
Коефіцієнт дисконтування (при 90%) 1 0,52631 0,27700 0,145793 0,076733 0,040386
IX. Дисконтований грошовий потік ( при 90%) -13,938 6,67625 8,4044892 6,617922 4,529139 3,0088329
накопичений дисконтований грошовий потік   -7,2617 1,142747 7,76067 12,2898 15,2986

Приріст амортизації основних фондів ( ) обчислюється аналогічно розрахунку приросту прибутку від реалізації продукції ( ).
У розрахунках дисконтованого грошового потоку (а також показників ефективності проекту технічного переозброєння) ставку дисконту r слід обґрунтувати самостійно, використовуючи для цього навчальну літературу і ділову інформацію.

В процесі дисконтування за теперішній час слід прийняти рік, що передує введенню нового устаткування в експлуатацію, тобто звітний (нульовий) рік.

Після проведених розрахунків можна зробити наступні висновки. При ставці 12 % дисконтований накопичений дисконтований за п’ять років існування проекту становить 208 млн. грн. При ставці 90 % накопичений дисконтований за п’ять років існування проекту становить 15,29 млн. грн. Окупність проектів, що при ставці дисконтування 12 %, що при ставці 90 % відбувається в другий рік існування проекту. Після проведених розрахунків можна стверджувати, що проект повинен бути прийнятий для реалізації, і його реалізація матиме значний позитивний вплив на розвиток підприємства. 

Сейчас читают про: