double arrow

Економічна ефективність виробництва продукції птахівництва


 

Як уже відмічалося раніше, економічна ефективність окремого виду продукції птахівництва визначається за системою показників. Це такі: продуктивність птиці, затрати праці на одиницю продукції, затрати кормів, на одиницю продукції. Собівартість одиниці продукції, прибуток на одиницю продукції, на одну голову, рівень рентабельності, а також інші.

На птахофабриці виробляється 2 види продукції - це товарні яйця (основний вид продукції) і приріст молодняку птиці на вирощуванні (другорядний). Тому повніше проаналізуємо економічну ефективність виробництва яєць в таблиці 11.

 

Таблиця 7.

Показники економічної ефективності виробництва яєць

Показники

2004р.

2005р.

2006р.

2006р. у % до 2004р.

Вартість ВП, всього грн.:

14987,785

20276,527

16971,686

113

на 1га с/г угідь

1362,53

1843,32

1542,88

113

на 1 середньорічного прцівника

99,26

105,61

88,39

89

на 1 грн. витрат виробництва

1268,32

1160,71

1002,7

79

Прибуток, тис.грн.

-276

965

-5813

2106

на 1 га с/г угідь

-26,09

87,73

-528,45

2110

на 1 середньорічного прцівника

-1,83

5,03

-30,28

1655

Норма прибутку, %

-1,06

2,93

-14,44

1362

Рівень рентабельності
-2,3

5,5

-34,3

1491

 

З даних цієї таблиці, де наведено розрахунок основних показників економічної ефективності, ми бачимо, що підприємство є збиткове. Найбільш збитковим воно було в 2006 році -5813 тис. грн.. прибутку. В нашому підприємстві відбувається збиток -14,44%, що зумовлено низькими цінами збуту продукції і високою собівартістю продукції. Висока собівартість зумовлена високими цінами сировини. Рівень рентабельності був найвищим у 2005 році, але в 2006 він є найнижчим і становить -34,3%. Найвищою ж виробнича вартість була у 2005 році, як і повна собівартість, і становили відповідно 20276,527грн Загалом у 2005 році всі показники економічної ефективності були найкращими порівняно з попередніми роками, тому не дивно, що рівень рентабельності в 2005 році становив 5,5 а прибуток 965тис. грн., при тому що у 2004 році прибуток (вірніше збиток) становив -276 тис. грн. Отже, з наведених даних можна зробити висновок, що найбільш ефективним виробництво яєць було у 2005 році і найменш ефективним у 2006 році.

Дані показники можна порівняти із середніми по всій країні, які наведено в таблиці 8.

 

Таблиця 8.

Економічна ефективність виробництва яєць в цілому по Україні


Отже, порівнюючи відповідні показники в цілому по Україні по нашому господарству, можна зробити висновок, що у цьому господарстві справи не так то й погано (по виробництву яєць), були принаймні до 2006 року.

 
Розділ 3. Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва продукції птахівництва

 Сейчас читают про: