double arrow

Організація роботи по складанню та виконанню районного бюджету.


 Формування районних бюджетів є процесом, який включає складання, розгляд та затвердження місцевих бюджетів. Кожен з цих етапів має певну послідовність дій, завдань та процедуру:

1) Прогноз доходів та видатків.

2) Визначення граничних обсягів видатків.

3) Розробка та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.

4) Розроблення бюджетних запитів для подання місцевим фінансовим органам.

5) Аналіз показників бюджетного запиту.

6) Включення бюджетного запиту до пропозицій проекту районного бюджету.

7) Подання на розгляд до місцевої державної адміністрації.

8) Схвалення проекту рішення про районний бюджет.

Розгляд та затвердження місцевих бюджетів представницькими органами.

У фінансовому управлінні Менської райдержадміністрації прогнозування доходів та видатків здійснює бюджетний відділ та відділ планування доходів бюджету та економічного аналізу.

Граничний обсяг видатків районного бюджету фінансовому управлінню Менської РДА надсилає головне фінансове управління обласної державної адміністрації. У 2005 році було одержано контрольну суму в обсязі 242600 грн. на Менський район. На основі граничних обсягів видатків фінансове управління Менської райдержадміністрації розробляє та доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки бюджетних запитів.
Бюджетний запит – це документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідними обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступний бюджетний період.

Фінансове управління Менської районної державної адміністрації приймає бюджетні запити від Менської ради, двох селищних рад та 23 сільських рад. Приклад бюджетного запиту Жовтневої сільської ради показано в таблиці 1.


Таб.1. Загальний бюджетний запит розпорядника коштів місцевих бюджетів на 2005 рік (тис., грн.)

КФКВ

Найменування видатків за тимчасовою функціональною класифікацією

2003 рік (звіт)

2004 рік (звіт)

2005 рік (проект, розроблений відповідно до прогнозних обсягів)

2005 рік необхідно додатково

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

     
10000 Державне управління 20,1 4,7 24,8 24,3 4,2 28,5 27,6 4,5 34,5 5,7
80000 Охорона здоров’я 5,2 0,3 5,5 55,5 0,6 56,1 67,7 0,6 59,1 3
90000 Соціальний захист 0,3   0,3 1   1 1   1  
100000 ЖКГ   2,9 2,9   5 5 22,9 2,3 2,3  
110000 Культура 9,7 0,9 10,6 10 0,7 10,7   0,7 21,2 11,2
70000 Освіта 28,2 1,3 29,5              
  Всьго 63,5 10,1 73,6 147,2 5,7 101,3 107 3 118,1 121,1

 Бюджетний запит може містити такі видатки: на освіту, соціальний захист, культуру, будівництво, транспорт, житлово-комунальні витрати, благоустрій, ремонт доріг, бібліотеки тощо.

 Після отримання бюджетних запитів фінансове управління аналізує їх дані та підганяє запити під контрольну суму.

Наступним етапом є включення бюджетного запиту до пропозицій проекту районного бюджету та подання на розгляд до місцевої державної адміністрації.

Згідно з рішенням Менської районної ради на двадцять п’ятій сесії від 4 січня 2005 року було затверджено районний бюджет на 2005 рік.

Встановлено загальний обсяг доходів районного бюджету на 2005 рік у сумі 258185 тис. грн. Обсяг доходів загального фонду районного бюджету у сумі 242600 тис. грн., спеціального фонду бюджету 15582 тис. грн.

Загальний обсяг видатків районного бюджету на 2005 рік у сумі 260913 тис. грн. в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 245331 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 15582 тис. грн.

Встановлено, що до доходів загального фонду районного бюджету в 2005 році належать:

· 50 % прибуткового податку з громадян, що справляється на території району;

· 15 % плати за землю, що справляється на території району;

· плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності;

· надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними коштами районного бюджету;· надходження від адміністративних штрафів та фінансових санкцій;

· інші надходження, передбачені законодавством.

Джерелом формування спеціального фонду районного бюджету на 2005 рік є:

· власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів районного бюджету;

· 50 % збору за забруднення навколишнього середовища і грошові стягнення за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища;

· субвенція Державного бюджету на фінансування будівництва житла військовослужбовців, учасників бойових дій в Афганістані, членам сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов’язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або у відставку за станом здоров’я, віком, вислугою років та у зв’язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання.

Також кошти спеціального фонду районного бюджету спрямовуються на видатки, пов’язані з організацією послуг, реалізацією продукції та виконання робіт бюджетними установами та організаціями, інші видатки на утримання цих установ і організацій згідно з законодавством, а також видатки пов’язані з охороною навколишнього середовища та видатки пов’язані з будівництвом житла військовослужбовцям.

Структура доходів та видатків бюджету Менського району зображено на рис. 1 та рис. 2.

 

Рис. 1. Структура доходів бюджету Менського району

 

З діаграми видно, що найбільшу частину доходів районного бюджету (68%) складають офіційні трансферти, а саме надана субвенція з Державного бюджету в сумі 175000 тис. грн. Податкові надходження складають 58000 тис. грн. Сума неподаткових надходжень 28185 тис. грн., з яких найбільшу частину складають спеціальні кошти та адміністративні штрафи.

 

Рис. 2. Структура видатків бюджету Менського району

 

З діаграми видно, що найбільшу частину видатків районного бюджету (35%) складають видатки на охорону здоров’я в сумі 90000 тис. грн., 65000 тис. грн. витрачено на соціальний захист населення району. Значна частка видатків була направлена на розвиток культурної сфери району – 75000 тис. грн.. На державне управління – 11 тис. грн. Освіта фінансувалася з бюджету на суму 17185 тис. грн.

З часом на сесіях районної ради бюджетні суми можуть коригуватися. Таким чином фінансове управління складає уточнений бюджет.

На початку нового бюджетного року сесія розглядає звіт про виконання районного бюджету. Згідно з пояснювальною запискою до звіту про виконання бюджету Менського району за 2005 рік можна зробити висновок, що до загального фонду зведеного бюджету Менського району за 2005 рік надійшло доходів у сумі 242600 грн., що становить 109,3% призначень звітного періоду.

По спеціальному фонду надійшло доходів у сумі 15582 тис. грн., що становить 129,4% передбачених сум на рік.

У порівнянні з 2004 роком зменшились надходження комунального податку на 3,5 тис. грн., до бюджетних призначень звітного періоду не надійшло 14,7 тис. грн.

Ринкового збору зібрано на 7,3 тис. грн. більше у порівнянні з 2004 роком.

Збільшились надходження по готельному збору на 0,9 тис. грн., по збору за розміщення об’єктів торгівлі на 5,2 тис. грн.

Місцевими радами не приділено достатньої уваги збору за паркування автотранспорту. Даний збір на території району запроваджено лише 12 місцевими радами, ставки визначені у мінімальних розмірах.

Значний вплив на наповнення місцевих бюджетів має наявна недоїмка по податках та платежах, яка станом на 1 січня 2006 року склала 117,9 тис. грн. Найбільшу питому вагу в загальній сумі недоїмки (48,2%) займає недоїмка по прибутковому податку з громадян.


Сейчас читают про: