double arrow

Перевірка розрахунків щодо складання кошторису нижчестоящих бюджетних установ з метою подальшого затвердження


 

Для правильної та своєчасної організації роботи, пов’язаної із складанням кошторисів головні розпорядники бюджетних коштів встановлюють для розпорядників нижчого рівня граничні обсяги видатків із загального фонду бюджету, термін подання проектів кошторисів і дають вказівки щодо їх складання. Також розробляють і повідомляють розпорядникам нижчого рівня інші показники, яких вони повинні додержуватись і які необхідні для правильного визначення видатків у проекті кошторису.

Головні розпорядники розглядають показники проектів кошторисів розпорядників нижчого рівня щодо законності та правильності розрахунків, доцільність запланованих видатків, правильності їх розподілу за економічною класифікацією, повноти надходження доходів, додержання діючих посадових окладів, норм, цін, а також інших показників відповідно до законодавства.

Обов’язковим є виконання вимоги щодо першочергового забезпечення бюджетними коштами видатків на оплату праці з нарахуваннями, а також на господарське утримання установ. Під час визначення видатків у проектах кошторисів установи повинен забезпечуватись суворий режим економії коштів і матеріальних цінностей. Також головні розпорядники повинні слідкувати за забезпеченням в проектах кошторисів додержання доведених у лімітних довідках річних обсягів асигнувань та їх помісячного розподілу з урахуванням термінів проведення окремих заходів і можливості здійснення відповідних видатків протягом року. Головні розпорядники повинні не допустити прийняття в кошторисах сум, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями.
 

Нарахування заробітної плати працівникам бюджетних установ

 

Найбільшу частину всіх видатків бюджетної установи займають витрати на оплату праці. Фінансування витрат на оплату праці проводяться в межах асигнувань.

Нарахування зарплати працівникам бюджетної установи відбувається на основі штатного розпису, наказі по прийому, переміщення та звільнення, табеля обліку використання робочого часу та інших документів.

Нарахування зарплати здійснюється один раз на місяць. За першу половину місяця працівникам може видаватися аванс, розмір якого складає 50% місячної заробітної плати за винятком суми податків.

В разі порушення строків виплати зарплати працівникам передбачена виплата компенсації за рахунок коштів бюджету.

Із заробітної плати працівників бюджетних установ здійснюються такі відрахування:

Обов’язкові:

· прибутковий податок;

· збір на обов’язкове державне пенсійне страхування в розмірі 1% від сукупного оподаткованого доходу, якщо він не перевищує 150 грн., і 2% - в разі перевищення сукупного оподаткованого доходу 150 грн. Для працівників які мають статус державного службовця або які займають посаду робота на якій зараховується в трудовий стаж котрий дає право на отримання пенсії передбачені диференційовані ставки відрахувань збору в пенсійний фонд:· 1% від суми доходу, який не перевищує 150 грн.;

· 2% від частини доходу в межах від 151 грн., до 250 грн.;

· 3% від частини доходу в межах від 251 грн., до 350 грн.;

· 4% від частини доходу в межах від 351 грн., до 500 грн.;

· 5% від суми доходу, який перевищує 501 грн.

· Збір в Фонд соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності, який вираховується з суми оплати праці яка включає основну і додаткову заробітну плату і підлягає оподаткуванню у розмірі 0,5%.

· Збір в Фонд загальнодержавного соціального страхування України на випадок безробіття який вираховується з суми оплати праці яка включає основну і додаткову заробітну плату і підлягає оподаткуванню у розмірі 0,5%;

Необов’язкові:

· профсоюзні вклади в розмірі 1% від сукупного оподаткованого доходу;

· суми по виконавчим документам;

· згідно з рішенням адміністрації.Сейчас читают про: