double arrow

Структура програмного забезпечення


 

Програмне забезпечення системи є взаємопов’язаним комплексом модулів, об’єднаних графічним інтерфейсом користувача, який реалізує діалоговий режим розв’язку задачі. При цьому користувачу надана можливість в діалоговому режимі управляти роботою програми. Граф діалогу приведено в додатку 21. Табличний опис діалогу представлений в таблиці 31.

Таблиця 31. Табличний опис діалогу

Позначення в графі Об’єкт Дія
Т1 Кнопка Виклик форми-списку партнерів
Т2 Кнопка Сортування
Т3 Кнопка Перехід до першого запису
Т4 Кнопка Перехід до останнього запису
Т5 Кнопка Знищення партнера
Т6 Кнопка Пошук партнера
Т7 Список Вибір партнера
Т8 Кнопка Активізація фільтра
Т9 Список Вибір категорії партнерів
Т10 Кнопка Добавлення нового партнера
Т11 Кнопка Відкриття журналу операцій по партнерові
Т12 Кнопка Параметри
Т13 Кнопка Перегляд картки партнера
Т14 Кнопка Вихід
Т15 Вкладка Перехід до вводу даних про р/р
Т16 Поле редагування Ввід назви партнера
Т17 Поле редагування Ввід ЗКПО
Т18 Вкладка Перехід до вводу даних про телефони
Т19 Поле редагування Ввід с. р. ПДВ
Т20 Поле редагування Ввід інд. под. номера
Т21 Вкладка Перехід до вводу даних про адреси
Т22 Поле редагування Ввід керівника
Т23 Поле редагування Ввід головного бухгалтера
Т24 Вкладка Перехід до вводу нотатки
Т25 Кнопка Знищення запису
Т26 Кнопка Перехід до першого запису
Т27 Кнопка Перехід до останнього запису
Т28 Кнопка Добавлення запису
Т29 Кнопка Редагування запису
Т30 Перемикач Вибір типу рахунка (осн./дод.)
Т31 Поле редагування Ввід розрахункового рахунка
Т32 Поле редагування Ввід МФО
Т33 Поле редагування Ввід назви банку
Т34 Поле редагування Ввід населеного пункту
Т35 Кнопка Збереження
Т36 Кнопка Відмова
Т37 Кнопка Добавлення запису
Т38 Кнопка Редагування запису
Т39 Поле редагування Ввід номера телефона
Т40 Список Вибір типу зв’язку
Т41 Кнопка Збереження
Т42 Кнопка Відмова
Т43 Кнопка Добавлення запису
Т44 Кнопка Редагування запису
Т45 Поле редагування Ввід назви країни
Т46 Поле редагування Ввід поштового індекса
Т47 Поле редагування Ввід назви населеного пункту
Т48 Поле редагування Ввід назви області
Т49 Поле редагування Ввід назви району
Т50 Поле редагування Ввід назви вулиці
Т51 Поле редагування Ввід абонентської скриньки
Т52 Поле редагування Ввід коментаря
Т53 Кнопка Збереження
Т54 Кнопка Відмова
Т55 Поле редагування Ввід нотатки
Т56 Кнопка Вихід
Т57 Кнопка Друк документів
Т58 Поле редагування Ввід початкової дати
Т59 Поле редагування Ввід кінцевої дати
Т60 Кнопка Продовження друку
Т61 Кнопка Відмова
Т62 Кнопка Друк акту звірки
Т63 Кнопка Друк проведень
Т64 Кнопка Поновлення
Т65 Кнопка Перегляд
Т66 Кнопка Друк
Т67 Кнопка Вихід
Т68 Поле редагування Ввід періоду
Т69 Поле редагування Вихід
Т70 Кнопка Друк сторінки
Т71 Кнопка Друк всього
Т72 Прапорець Проставлення сторінок
Т73 Кнопка Пропуск
Т74 Поле редагування Лист
Т75 Перемикач Вибір типу шрифта
Т76 Кнопка Вихід
Т77 Поле редагування Ввід початкової дати
Т78 Поле редагування Ввід кінцевої дати
Т79 Кнопка Продовження друку
Т80 Кнопка Відмова
Т81 Поле редагування Ввід початкового сальдо по Д-ту
Т82 Поле редагування Ввід початкового сальдо по К-ту
Т83 Кнопка Перегляд картки партнера
Т84 Кнопка Вихід
Т85 Кнопка Перехід на початок списку
Т86 Кнопка Перехід на кінець списку
Т87 Кнопка Добавлення складної проводки
Т88 Кнопка Пошук
Т89 Кнопка Добавлення проводки
Т90 Кнопка Сортування
Т91 Кнопка Відмова
Т92 Кнопка Вихід
Т93 Поле редагування Ввід номера документа
Т94 Поле редагування Ввід дати
Т95 Поле редагування Ввід номера рахунка
Т96 Поле редагування Ввід суми
Т97 Поле редагування Ввід суми для пошуку
Т98 Кнопка Пошук
Т99 Кнопка Відмова
Т100 Поле редагування Ввід номера документа
Т101 Поле редагування Ввід номера рахунка
Т102 Поле редагування Ввід суми
Т103 Поле редагування Ввід дати
Т104 Кнопка Вихід
Т105 Кнопка Відмова
Т106 Кнопка Сортування по даті
Т107 Кнопка Сортування по сумі
Т108 Кнопка Сортування по рахункам
Т109 Кнопка Відмова

 
Програмне забезпечення - це сукупність програм для реалізації розробленої системи на базі використання засобів обчислювальної техніки.

Однією з складових частин програмного забезпечення є операційна система, яка призначена для розширення функціональних можливостей обчислювального обладнання, контролю і управління процесами обробки даних, автоматизації роботи програмістів.

Так, зокрема, Windows 98, яка використовувалась при розробці та тестуванні комп’ютерної системи обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками являє собою високопродуктивну, багатозадачну і багатопотокову 32-розрядну операційну систему з зручним графічним інтерфейсом і розширеними мережевими можливостями. Операціійна система розроблена фірмою Microsoft (США). Важливою її особливістю є 32-розрядна архітектура, яка забезпечує більш високу продуктивність системи, знімає багато обмежень на системні ресурси.

Захищений режим, що застосовується в Windows 9x/NT, підтримує роботу системи у випадках збою прикладної програми, що є досить вагомою перевагою над іншими ОС, захищає прикладну програму від випадкового втручання одного процесу в інший, забезпечує певну стійкість до вірусів.

Розробка системи здійснена за допомогою середовища Microsoft Visual FoxPro. Незважаючи на появу нових систем управління базами даних, Visual FoxPro все ще залишається однією з найбільш популярних програм в цій області. Це, передусім, пов’язано з тим, що при створенні нових версій Microsoft зберігає сумісність з попередніми версіями.

В Visual FoxPro реалізовані всі атрибути реляційних систем управління базами даних. В базі даних підтримується цілісність даних за допомогою первинних ключів і зв’язків між таблицями. Для обробки подій додавання, знищення чи зміни записів таблиць засобами самої бази даних можна використовувати тригери і процедури.

Visual FoxPro – це об’єктно-орієнтована, візуально-програмована мова, що управляється по подіям, і яка в повній мірі відповідає новим вимогам, що ставляться перед сучасними засобами проектування.

Visual FoxPro складається з окремих компонентів, які використовуються для зберігання інформації, її відображення і редагування.

Всі дані зберігаються в базі даних, яка складається з таблиць, відношень між таблицями, індексів, тригерів і процедур. Кожна таблиця має унікальне ім’я і зберігається в окремому файлі, назва якого співпадає з назвою таблиці. Створений файл має розширення DBF. Кожна таблиця може мати декілька зв’язаних з нею індексів, які використовуються для впорядкування даних і швидкого пошуку необхідних записів.

Для зберігання значення полів типу Memo і General використовуються окремі файли. Memo-поля таблиць містять текстову інформацію, а поля типу General використовуються, як правило, для зберігання двійкової інформації, даних інших програм, які працюють в середовищі Windows.

В Visual FoxPro реалізовані тригери, які дозволяють централізовано обробляти події, що виникають при будь-яких змінах в базі даних. Також можуть створюватись процедури, які є частиною бази даних і можуть використовуватись при описі таблиць для перевірки введених даних, визначення значення по замовчуванню тощо.

Надзвичайно зручним і корисним засобом доступу до бази даних є представлення даних. Представлення даних дозволяють об’єднати дані таблиць і відображати їх в більш зручному вигляді. Є можливість вибрати потрібні поля таблиць, об’єднати декілька полей в одне поле, обчислити підсумкові значення, задати нові імена полів таблиці.

Як правило, кількість представлень в базі даних перевищує кількість таблиць. По мірі експлуатації бази даних їх кількість збільшується. В багатьох інформаційних системах доступ до даних, включаючи перегляд, добавлення і редагування, здійснюється тільки з допомогою представлень даних. Такий підхід дозволяє здійснити гнучке управління доступом до інформації.

При використанні представлень для вибірки даних в формах, звітах, при створенні запитів, а також в програмах застосовуються ті ж правила, що і для таблиць. Редагування даних, даних, які включені в представлення, можливе тільки при певних умовах. Наприклад, в тому випадку, коли представлення створене на основі тільки однієї таблиці.

Для відображення і редагування даних використовуються форми, звіти, запити і програми. Для створення форм, звітів і запитів використовуються конструктори. Форми і звіти є складними об’єктами, оскільки вони складаються з дрібніших об’єктів (таких, як поля, кнопки, діаграми, рамки, OLE-компоненти тощо), які називаються об’єктами інтерфейсу.

Форми використовуються для перегляду чи вводу даних в таблиці. Звіти використовуються для друку інформації, яка знаходиться в базі даних.

Запити є засобом вибірки даних з однієї чи декількох таблиць. В Visual FoxPro для створення запиту можна використовувати як конструктор запитів, так і спеціалізовану мову Structured Query Language (SQL). Результати виконання запита можуть відображатись в формі, виводитись у вигляді звітів і діаграм чи зберігатись у вказаній таблиці.

Програми, написані на мові Visual FoxPro, є об’єктно-орієнтованими. З допомогою них обробляються події в формі, створюються об’єкти, виконуються обчислення, здійснюється управління базою даних. Для зручності роботи є можливість об’єднати програми в бібліотеки.

Щоб створити форму в Visual FoxPro, можна використовувати не тільки базові класи, але й створювати власні. Класи, створені в Visual FoxPro, зберігаються в бібліотеках класів.

Для об’єднання компонентів створюваної програми використовується проект, в який включаються всі перелічені компоненти. Використання проекта спрощує розробку програми і його супровід.

Visual FoxPro надає можливість зберігати параметри основного вікна Visual FoxPro, налаштування таблиць, параметри вікон діалогу і панелі інструментів з допомогою файлу параметрів налаштування.

Кожен компонент зберігається в окремому файлі, причому імена файлів, що містять основні компоненти, задаються користувачем, а найменування файлів, що містять об’єкти, пов’язані з таблицею, зпівпадають з ім’ям таблиці. В залежності від типу об’єкта, що міститься у файлі, Visual FoxPro автоматично присвоює кожному файлу розширення, яке допомогає в ідентифікації об’єкта. Перелік розширень файлів наведений в таблиці 32.

Таблиця 32. Розширення імен файлів об’єктів Visual FoxPro

Назва об’єкта Розширення
Проект PRJ, FPC, CAT, PJX, PJT
База даних DBC
Таблиця Visual FoxPro DBF
Складений індексний файл CDX
Memo-поле і поле типу General FRT
Форма SCX
Запит QPR
Звіт FRX, FRM
Поштова наклейка LBX, LBL
Меню MNX
Бібліотека класу VCX
Програма, бібліотека програм, текст меню, текст запита PRG, FXP, MPR, QPR
Малюнок BMP, JPG, GIF, ICO, DIB, CUR, ANI
Звукозапис WAV

 

Загальна структура програмного забезпечення наведена в додатку 22. Його можна умовно поділити на наступні модулі:

- інтерфейс;

- блок обчислень;

- СУБД;

- блок формування звітів.

До інтерфейсу входять меню, форми (для вводу, відображення та редагування інформації) та модуль допомоги. За допомогою саме цих модулів відбувається обмін інформацією між системою і користувачем.

Блок обчислень складається з програм і процедур, за допомогою яких над даними виконуються необхідні дії, проводяться розрахунки.

Система управління базою даних (СУБД) складається з власне СУБД (спеціальні бібліотеки та інші засоби Visual FoxPro) та бази даних, яка, в свою чергу, включає в себе набір таблиць і файл бази даних. В файл бази даних входить інформація про зв’язок таблиць, процедури, представлення даних, тригери та інша додаткова інформація.

В блок формування звітів можуть входити програми, процедури, запити і звіти.

 

 Сейчас читают про: