double arrow

Die Magisterarbeit muss Funktionalstil der Wissenschaft haben.

2

a) Магістерська робота повинна мати науковий функціональний стиль.

b) У науковій магістерській роботі має вживатися функціональний стиль.

c) Магістерська робота повинна мати функціональний стиль.

d) Науковим стилем магістерської роботи має бути функціональний.

Die ersten drei ukrainischen Masterstudenten sind in diesem Forschungsbereich die besten.

a) Перші три українські студенти - магістранти у цій дослідницькій галузі є кращими.

b) Перша з трьох українських магістрантів є кращою у цій галузі науки.

c) Перші три українські магістранти є кращими в галузі наукових досліджень.

d) Перші три українські магістри стануть кращими у науковій галузі.

14. Die Formel gibt die kürzesten Informationen wieder.

a) Формули відтворюють стислу інформацію.

b) Формула передає стислі інформації.

c) Формули стисло акумулюють інформацію.

d) Формула стисло відтворює інформацію.

Der Form nach ist die Magisterarbeit ein schriftliches wissenschaftliches Werk.

a) За формою магістерська робота є письмовою науковою працею.

b) Форма магістерської роботи є письмовим науковим твором.

c) Науковий письмовий твір це форма магістерської роботи.

d) За формою магістерська є науковою письмовою роботою.

Die neue Magisterstudentin arbeitet in ihrem Fachbereich nur seit zwei Wochen.

a) Нова магістрантка працює за своєю спеціальністю тільки два тижні.

b) Новий магістрант працює в своїй області якихось два тижні.

c) Нова магістрантка працює в своїй області усього два тижні.

d) Нові магістрантки пропрацювали в цій області тільки два тижні.

Der wissenschaftliche Text hat viele Eigenschaften: Ganzheit, Zusammenhang, Informieren, Klarheit, Logikaufbau.

a) Науковий текст має багато властивостей: цілісність, зв’язність, інформативність, ясність, логічну будову.

b) Науковий текст має багато властивостей: єдність, контекстуальну цілісність, інформативність, ясність, логічність.

c) Тільки науковий текст має наступні властивості: цілісність, контекстуальну єдність, інформативність, зрозумілість, логічну послідовність.

d) Конкретний науковий текст повинен мати декілька властивостей: цілісність, контекстуальну єдність, інформативність, ясність, логічну будову.

Die Dissertation ist Wunderkindern gewidmet.

a) Ця дисертація присвячена обдарованим дітям.

b) Вундеркіндам присвячують дисертації.

c) Дисертація присвячена обдарованим дітям.

d) Це дисертація обдарованої дитини.

19. Früher bedeutete "Glosse" Erklärung oder Übersetzung von Ausdrücken in einem fremdsprachlichen Text.

a) Раніше "Glosse" позначав пояснення або переклад висловів якогось іноземного тексту.

b) Раніше "Glosse" позначав пояснення або переклад мовних зворотів в іншомовному тексті

c) Раніше "Glosse" позначав переклад виразів в якомусь іноземному тексті

d) Раніше "Glosse" позначав пояснення або переклад стійких висловів будь-якого іноземного тексту.

20. Mein Freund liest oft fremdsprachliche Texte ohne Wörterbuch und ohne Nachschlagewerke.

a) Мій друг розуміє іноземні тексти без словників та довідників.

b) Мій друг часто читав складні іноземні тексти без словника та довідника.

c) Моя подруга часто читає іншомовний текст без словника та довідника.

d) Мій друг читає часто іншомовні тексти без словника та довідників.

 

Викладач                                                                    Мінькова Г.Ю.

Зав. каф. німецької філології                                   Жигоренко І.Ю.

 

 


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  


2

Сейчас читают про: