double arrow

Тема 4  Заземлення та захисні заходи безпеки


 

1. Що таке штучний заземлювач?

2. Яку має назву провідник, який з'єднує глухо заземлену нейтраль трансформатора з занулюючою частиною електрообладнання?

3. Який термін перевірки заземлення обладнання споживача?

4. Які частини не відносяться до заземлення?

5. Який опір повинен мати заземлюючий пристрій згідно ПУЕ?

6. Що є природним заземлювачем?

7. Який найменший переріз заземлювального провідника дозволяється за правилами?

8. Виносні заземлювачі (до 1-2 км) встановлюють, якщо електроустановки мають опір грунту р?

9. Що не треба заземлювати?

10. Яку має назву швидкодіючий засіб, що забезпечує автоматичне відключення електрообладнання у разі небезпеки?

 

Тема 5 Монтаж освітлювальної апаратури, установок і
електроланок

1. У яких лампах використовують явище світіння розігрітого металу?

2. Для чого в схемі підключення люмінесцентної лампи використовують стартер?

3. Для чого використовують місцеве освітлення?

4. Для чого лампи розжарювання виробляють вакуумними або заповнюють інертним газом?

5. Для збільшення яскравості світіння в лампах люмінесцентних та ДРЛ використовують?
6. Яке освітлення забезпечує потрібну нормами величину для нормальних умов роботи?

7. До складу якої лампи відносяться кварцовий трубчастий пальник?

8. Які лампи мають цоколь Е-27?

9. Яке явище використовується в газорозрядних лампах?

10. Яку лампу включають в схему освітлення без пускорегулюючого пристрою?

 


Тема 6 Розподільчі пристрої (РП). Захист електроустановок промислових підприємств (до 1 кВ)

 

1. Що називають розподільчим пристроєм?

2. До якого типу відноситься розподільчий пристрій,який знаходиться на відкритому повітрі?

3. На яку відстань (для зручності обслуговування) розташовують щити уздовж стін?

4. Якою схемою користуються для монтажу апаратів та з'єднань між ними?

5. Яка послідовність розробки схеми?

 

Тема 7 Електропроводки, кабельні лінії

 

1. Для чого застосовується проводка в металевих трубах, коробах?

2. У яких стінах застосовується гумовобітна проводка?

3. Яка кількість груп для з'єднання та кінцевого закладення?

4. Яка потрібна відстань між прокладеними кабелями?

5. Який найменший переріз заземлювального провідника дозволяється за правилами?

                                       Тема 8 Цехові шинопроводи

 

1. Для чого шинопровід?

2. Який буває шинопровід?

3. Яке напруження постійного струму смертельно небезпечне для людини?

4. Визначення тролейного шинопроводу?

5. Після чого дозволяється приступити до роботи з електроустановкою в перший раз?

Тема 9 Пуско-регулююча і захисна апаратура

1. Що відносять до апаратів захисту?

2. Що відносять до апаратів управління?3. Що використовують в апаратах для зменшення ступеня руйнування рухомих та нерухомих контактів електричною дугою?

4. Яку має назву захисний апарат, який забезпечує розрив електричного кола при аварії за допомогою плавкою вставки?

5. Для чого служить кнопкова станція?

6. Що використовують для миттєвого відключення автоматичного вимикача?

7. Апарат, який використовується для включення електродвигуна називають?

8. За допомогою чого рухома група контактів в магнітному пускачі переходить в дію?

 

Тема 10 Заготівля джгутів. Маркування проводів та кабелів

 

1. Визначення смугової оболонки?

2. Чим наносять маркування на обладнання?

3. На чому роблять джгут?

4. Чим маркуються кабелі?

5. Що робити при виявленні несправності обладнання під час роботи?

 

Тема 11 Загальні знання про конденсатори

 

1. Визначення конденсатору.

2. Позначення конденсатору.

3. У чому вимірюється конденсатор?

4. З чого складається конденсатор?

5. Які конденсатори схильні до руйнування, вибуху?

 

                          Тема 12Напівпровідникові діоди

 

1. Позначення діоду.

2. Яку функцію виконує діод у схемі?

3. Який, з елементів містить К-Б-Е?

4. Позначення транзистору.

5. У чому вимірюється діод.

 

Тема 13  Котушки індуктивності

 

1. У чому вимірюється котушка індуктивності?

2 Позначення на схемі котушки індуктивності.

3. Які котушки індуктивності використовуються для захисту від паразитних зв'язків?4. У якій котушці індуктивності низька добротність?

5. У яких котушках індуктивності використовуються осердя?

 

Тема 14 Дроселя і трансформатори

1. Як розташоване намотування трансформатору при стрижневому розташуванні?

2. Як визначити первинне й вторинне намотування трансформатору без заміру його параметрів?

3. Для чого трансформатор просочують лаками?

4. Як виявити брак в шихтуванні магнітопроводу?

5. Чим керуються виконуючи обмотку трансформатору?

 

Тема 15  Асинхронний трифазний двигун

1. Визначення асинхронного двигуна?

2. Що використовують для подачі напруги до асинхронного двигуна?

3. Що використовують для захисту двигуна від перевантаження?

4. Який повинен бути опір ізоляції обмоток двигуна між собою та корпусом?

5. Який пристрій запобігає включенню двох пускачів одночасно в схемі реверсивного управління двигуном?

 

                                     Тема 16  Резистори

 

1. Позначення резистору.

2. Яку функцію виконує резистор у схемі?

3. У чому вимірюється опір?

4. Визначення резистору.

5. З чого складається резистор?

 Сейчас читают про: