double arrow

Теми доповідей та рефератів. 1.Основні версії походження релігії


1.Основні версії походження релігії.

2. Тотемізм та магія у первісних віруваннях. Шаманізм.

3. Синайське законодавство як основа моральності та людської гідності.

4. Обрядність та духовенство буддистської церкви. Буддизм-ламаїзм в Україні.

5. Образ Ісуса Христа: міф чи дійсність?

6. Християнські свята та обряди.

7. Модернізм сучасного католицизму. II Ватиканський собор.

8. Релігійно-культурні традиції ісламу. Іслам в Україні.

9. Причини та умови виникнення та розповсюдження нетрадиційних культів, їх характеристика.

10.Містичні та спіритуалістичні прояви релігійної свідомості.

Література

1.Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту. - К., 2000.

2. Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. - М., 1990.

3. Закон «Про свободу совісті та релігійні організації» // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 25.

4. Історія релігії в Україні /За ред. A.M. Холодного і П.Л. Яроцького. - К.,1999.

5. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. К., 1997.

6. Коран. - М., 1999.

7. Миркина З.А., Померанії Г.С. Великие религии мира. - М., 1995.

8. Матар Н.И. Знакомьтесь: ислам. - К., 1997.

9. Митр. Макарий (Булгаков).История Русской Церкви: Т.І-ІХ. - М., 1994-І997.
10. Нові релігійні течії та організації в Україні (Упор. Л.Филипович).-К., 1997.

11.Огієнко I.I. Українська церква: У 2 т. - К., 1993.

12. Подольська Є.А., Садовніков O.K. Релігієзнавство. - Харків: Золоті сторінки, 2002.

13. Покровский Д. Словарь церковных терминов. - М., 1995.

14. Поснов М.Э. История христианской церкви до разделения церкви. - К., 1991.

15. Радхакришнан С. Индийская философия: В 2 т. - М., 1993.

16. Релігієзнавство /За ред. С.А. Бублика. - К., 2000.

17. Ренан Э. Жизнь Иисуса. - М., 1991.

18. Росс Ф., Хиллс Т. Великие религии мира. - М., 1999.

19. Соловье B.C. Магомет: его жизнь и религиозное учение //ЖЗЛ: Будда, Конфуций, Магомет, Франциск Ассизский, Савонарола, - М., 1995.

20. Судзуки Д. Наука дзен - ум дзен. - К., 1992.

21. Токарев С.А. Ранние формы религии. М., 1990.

22. Тринько В. Велике Біле Братство як неорелігійний феномен. - К., УАР, 1998.

23. Уолтер Мартин. Царство культов. - СПб., 1992.
Сейчас читают про: