double arrow

Q схильність впливу з боку авторитетних членів робочої групи разом з впливом з боку офіційного керівника

Управлінська взаємодіяКабаченко Т. С.

q 1. Експертна взаємодія.Це взаємодія у виробничо-технологічній сфері, коли керівник задає зразок вимог до продукту або процесу спільної діяльності, визначає технологічний процес і так далі

q 2. Представницька сфера.Керівник представляє інтереси свого підрозділу або організації в ширшій організаційній підструктурі, взаємодіючи з вищестоящим керівництвом, персоналом управління, керівниками того ж статусу, суспільними і іншими організаціями.

q 3. Організаційна сфера.Управлінська взаємодія при здійсненні організації, планування, контролю і регулювання діяльності колективу і його окремих представників.

Управлінська взаємодіяКабаченко Т. С.

q 4. Кадрова сфера.Керівник оцінює професіоналізм своїх підлеглих, виконання ними посадових обов'язків, роль в неформальній організації, з подальшою атестацією, кар'єрним зростанням

q 5. Соціально-психологічний клімат. Виховання підлеглих, регулювання міжособистісних стосунків, розв'язання конфліктів, оптимізацію соціального клімату в колективі.

q 6. Умови і режим праці колективу. Створення визначених санітарними нормами і нормами безпеки праці умов діяльності колективу, а також умов, сприяючих збереженню і підтримці працездатності людей на виробництві.

q 7. Організаційна культура. Створення і підтримка традицій, символів, міфів організації.

Тема 3. Наукові підходи в дослідженні процесу управління

Курс «Психологія управліннЯ»
Тема 3. Наукові підходи в дослідженні процесу управління

¨ 1. Класифікація підходів до дослідження процесу управління

¨ 2. Теорія „рис” в управлінні

¨ 3. Теорії поведінки

¤ 3.1. Класична типологія стилів управління

¤ 3.2. Двофакторні терії поведінки

¤ 3.3. Модель решітки стилів управління

¨ 4. Імовірнісні теорії управління

¤ 4.1. Ситуативні теорії степені професійної зрілості Херсі і Бланчерда

¤ 4.2. Теорія безперервності Танненбаума і Шмідта

¤ 4.3. Імовірнісна модель Фідлера

¤ 4.4. Теорія способів та цілей управління "шлях-мета"

¤ 4.5. Нормативна модель прийняття рішень Врума і Йеттона

¨ 5. Актуальні підходи в дослідженні процесу управління

Література:

¨ Занковский А.Н. Организационная психология. М., 2000.– С. 184–222 (Глава 5)

¨ Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. – 8-е изд. – СПб.: Питер, 2003. — (Глава 7)

¨ Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. СПб., 2001. – С. 624-666.¨ Кирхлер Э., Родлер К. Управление в организациях / Пер. с нем. – Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2003, - 128 с.

¨ Шеклтон В. Психология лидерства в бизнесе. СПб.: Питер, 2003 – 222 с.

Класифікація підходів до дослідження процесу управління


Сейчас читают про: