double arrow

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. 1. Аудит: Практ. пособ. / Под ред

2

1. Аудит: Практ. пособ. / Под ред. А. Н. Кузьминского. — Киев: Учетинформ, 1996.

2. Андросов А. М. Бухгалтерский учет и отчетность в банке. — Москва: АО “Менатеп-информ”, 1994.

3. Барлтроп Крис Дж., Нотон Диана Мак. Банки на развивающихся рынках. Интерпретирование финансовой отчетности. — Москва: Финансы и статистика, 1994.

4. Березина М. П., Крупнов Ю. С. Межбанковские расчеты. — М.: Финансы и статистика, 1994.

5. Голов С. Ф., Єфіменко В. І. Фінансовий та управлінський облік. — Київ: ТзОВ Автоінтерсервіс, 1996.

6. Горина С. А. Учет в банке. Проверка правильности отражения банковских операций. — Москва: Приор., 1995.

7. Демківський А. В. Сучасний вексельний обіг. — Київ: Знання, 1996.

8. Закон України “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” № 283/97-ВР від 22.05.97 р — Київ: Компас, 1997.

9. Закон України “Про податок на додану вартість” № 168/97-ВР від 03.04.97 р. — Київ: Компас, 1997.

10. Закон України “Про банки та банківську діяльність від 20.02.91 р. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. 1996. Вип.1.

11. Заруба О. Д. Банківський менеджмент та аудит. — Київ: Лібра, 1996.

12. Зубілевич С. Я., Голов. С. Ф. Основи аудиту. — Київ: Ділова Україна, 1996.

13. Козлова Ж. П., Галанина О. М. Бухгалтерский облик в коммерческих банках. — Москва: Финансы и статистика, 1996.

14. Кох Тимоти У. Управление банком: Пер. с англ.— Уфа: Спектр,1993.

15. Лысенков Ю. М., Совгира Я. В. Операции с ценными бумагами. Бухгалтерский учет, налогообложение. — Киев: Прес-центр, 1994.

16. Международные стандарти бухгалтерского учета. — Price Water house LLP, 1994.

17. Ниднз Б., Андерсон X., Колдуэлл. Принципы бухгалтерського учета. — Москва: Финансы и статистика, 1993.

18. Прилуцкий Л. Лизинг. Виды и сущность. Бухгалтерський учет. — Москва: Ось-89, 1996.

19. Рид Э. Коммерческие банки: Пер. с англ. — Москва: Прогресе, 1983.

20. Роуз С. Банковский менеджмент. Предоставление финансовых услуг: Пер. с англ. — Москва: Дело Лтд, 1995.

21. Синки Дж. Ф. Управление финансами в коммерческих банках. Пер. с англ.—М.: 1994.

22. Соколинская Н. Э. Банковский аудит. — Москва: Перспектива. 1994.

23. Тараканова Л. А., Горина С. А. Бухгалтерский учет в банке: Практич. пособ. — Москва: Приор., 1994.

24. Ткач В. И., Ткач М. В. Международная система учета и отчетности. — Москва: Финансы и статистика, 1992.

Облік та аудиту комерційних банках/А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Герасимовича.—Львів: Видавництво “Фенікс”, 1999. — 512с.

2

Сейчас читают про: