double arrow

Додаткова література. 1. Павлова Л.Г. Спор, дискуссия, полемика

1. Павлова Л.Г. Спор, дискуссия, полемика. - М.: Просвещение, 1991. - С. 10-27,51, 60, 68, 81, 90, 98, 109, 121.

2. Ронин Р. Своя разведка. - Мн.: "Харвест", 1998. - С. 159-167.

3. Сытин Г. Приемы самовнушения // Воспитание школьнинов. -1993. - №1, - С. 41-44.

Тести для самоконтролю

Завдання 1. Співвіднесіть терміни та їх визначення.


1. Самонавіювання

2. Навіювання

3. Сугестивність

4. Переконування

5. Теза

6. Довільне навіювання

А. Спосіб комунікативного впливу, коли вихователь звертається до свідомості, почуттів і досвіду дітей з метою формування у них свідомого ставлення до діяльності, змісту та норм поведінки людей;

Б. Положення, де коротко й чітко формулюється основна ідея, яку треба обґрунтувати;

В. Міркування, що має за мету обґрунтувати істинність (чи хибність) будь-якої думки;

Г. Вплив людини на саму себе з метою самовиховання, внаслідок чого в неї виникають різні психічні і соматичні стани;

Д. Цілеспрямований свідомий психологічний вплив на неусвідомлювану сферу особистості, за допомогою якого суб'єкт навіювання досягає поставленої ним мети;

Е. Індивідуальна некритична податливість під впливом людського оточення;

Є. Особливий вид психічного впливу на людину, що зумовлює некритичне сприйняття навіювання.


Завдання 2. Ефективність переконування залежить від дотримання певних вимог. Виберіть 5 основних, на ваш погляд, вимог до переконування. Допишіть ті, що вважаєте за потрібні.

1) врахування вікових особливостей;

2) індивідуальний підхід до дитини;

3) прогноз наслідків педагогічного впливу;

4) переконування повинно мати як узагальнені положення (принципи, правила), так і конкретні факти;

5) аналіз умов педагогічної ситуації;

6) аналіз факторів поведінки, які відомі обом співрозмовникам;

7) достатність аргументів;

8) формулювання протиріч, що виникли в ситуації.

Завдання 3. Визначте форму навіюючого впливу, використану педагогом з метою вирішення даної педагогічної ситуації. Вкажіть особливості організації цього навіюючого впливу.

Таня й Оля, перебуваючи, в таборі відпочинку, систематично порушували порядок, запливаючи підчас купання за межі визначеної зони. Не було ніяких нотацій, повчань, до яких внутрішньо готувалися дівчата. Лише одна сувора фраза: "До кінця зміни заборонено купатися. Ідіть!"

Відповідь: 1. Форма навіюючого впливу:__________________

2. Особливості організації навіюючого впливу: 1; 2;... 3.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: