double arrow

Тема 3: Зміст і особливості педагогічних конфліктів

& Запитання для самостійного опрацювання

1. Причини виникнення конфліктів у системі вищої освіти.

2. Стан та перспектива конфліктології освіти.

G Методичні вказівки

Готуючи відповідь на перше питання слід окреслити причини виникнення вертикальних конфліктів (студент – викладач, викладач – адміністрація, ректорат) та горизонтальних конфліктів (студент – студент, викладач - викладач) у системі вищої освіти.

Друге питання передбачає опис сучасного стану української гілки конфліктології (аналіз останніх досліджень, публікацій) та окреслення перспектив розвитку конфліктологічної думки у системі вищої освіти.

? Рекомендовані завдання для самостійного виконання:

1. Вирішить педагогічну ситуацію за запропонованою схемою:

Ситуація „Важкий учень”.

Конфлікт трапився між молодою вчителькою музики та учнем 6 класу Ігорем. Хлопець запальний, важковиховуваний, з неповної родини. Під час уроку музики вчителька оголосила оцінки за вікторину. Ігор не погодився з оцінкою. Йому здалося, що йому занизили бали. Він грубо обізвав вчительку та вийшов із класу. Вчителька у свою чергу сказала передати Ігорю, щоб він до неї на урок більше не приходив.

Як встановити нормальні стосунки між учнем та вчителем музики?

Зробіть аналіз цієї конфліктної ситуації використовуючи наступну схему:

- місце, час, діяльність учасників конфлікту;

- основні учасники конфлікту, їх статуси;

- група підтримки;

- предмет конфлікту;

- об’єкт конфлікту;

- індивідуальні, вікові особливості, що проявились у конфлікті;

- конфлікт очима однієї сторони і оцінка його можливостей його вирішення;

- конфлікт очима іншої сторони і оцінка його можливостей його вирішення (5 балів).

¨ Рекомендована література

Основна:

1. Рудакова И. А. Конфликтология для педагогов / И. А. Рудакова, С. В. Жильцова, Е. А. Филипенко. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005. – 155 с. – (Среднее профессиональное образование)

2. Рыбакова М. М. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе. – М., 1991. – 127 с.

Додаткова:

1. Гірник А., Бобро А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження. – 2-е вид. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2004. – 172 с.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: