Донецьк, 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК І ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо підготовки і проведення семінарських занять

з вибіркової навчальної дисципліни

циклу гуманітарної підготовки

ЛОГІКА

для студентів

усіх галузей знань, напрямів підготовки

і спеціальностей

очної і заочної форм навчання

Донецьк, 2013


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК І ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо підготовки і проведення семінарських занять

з вибіркової навчальної дисципліни

циклу гуманітарної підготовки

ЛОГІКА

для студентів

усіх галузей знань, напрямів підготовки

і спеціальностей

очної і заочної форм навчання

Розглянуто

на засіданні кафедри

«Філософія»

Протокол №___ від «___» «____________» 20__ р.

Затверджено

на засіданні

Навчально-видавничої

ради ДонНТУ

Протокол №___ від «___» «____________» 20__ р.

Донецьк, 2013

 
 

УДК 16(071)


Методичні рекомендації щодо підготовки і проведення семінарських занять з вибіркової навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки «Логіка» для студентів усіх галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей очної і заочної форм навчання / Укл.: В. І. Пашков. – Донецьк: ДонНТУ, 2013. – 20 с.

Дані методичні рекомендації щодо підготовки і проведення семінарських занять містять перелік тем, що дозволяють оволодіти основами логіки. У кожній темі виділяються питання для обговорення на семінарі, практичні завдання для закріплення теоретичного матеріалу, необхідна для цього література, а також перелік рекомендованої літератури з курсу «Логіка».

Укладач:

В. І. Пашков, к.філос.н., доцент

Відповідальний за випуск:

Д. Є. Муза, д.філос.н., професор

 
 

СОДЕРЖАНИЕ


1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ............................................................... 5

2. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ............................................... 6

3. ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ (8 годин).................…................ 7

1. Предмет и основные законы логики (2 часа)............................................... 7

2. Понятие (2 часа)............................................................................................ 10

3. Суждение (2 часа)......................................................................................... 13

4. Умозаключение (2 часа)............................................................................... 17Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  double arrow
Сейчас читают про: