double arrow

Нормативні документи в процесі проектування


Проектування на всіх стадіях ведуть відповідно до затверджених і діючих на даний період будівельних норм і правил (СНиП), між державних стандартів (ГОСТ), державних стандартів України (ДСТУ), державні будівельні норми (ДБН), технічних умов (ТУ), каталогів. Ці документи складають технічну і юридичну основу проектних робіт.

1. ДБН В.12-2: 2006. «Нагрузки и воздействие» Киев 2006 г – Введены с 01.01.2007

2. ДБН В.2.6-98-2009 «Бетоні і залізобетонних конструкції». Основні положення Київ 2006р. – Введено від 01.07.2011р.

3. ДСТУ Б 2.4-4- 2009 Основні вимоги до робочої документації. Київ 2009р.- Введено від 24.01.2009 р.

4. ДСТУ Б А.2.4-7-2009 Правила виконання архітектурно будівельних робочих креслень Київ 2009р.Введено від 24.01.2009

5. ДСТУ 21.503-80 СПДС. Конструкції бетоні і залізобетонні. Робочі креслення 1980

6. ДСТУ 3760: 2006 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій Київ 2007р.-Введено від 11 грудня 2006 p.

7. ДСТУ 6727-80 (1998) Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций

8. ДСТУ Б В.2.6-169:2011(ГОСТ 14098-91-К1-КТ) З’єднання зварні арматури та закладних виробів залізобетонних конструкцій.

Сучасні методи розрахунку будівельних конструкцій.

Розрахунок будівельних конструкцій виконують з метою забезпечення необхідної міцності, жорсткості і стійкості при мінімальній затраті матеріалів, коштів і праці.

Існує три основних методи розрахунку будівельних конструкцій:

- за допустимими напруженнями

- за руйнівними зусиллями

- за граничними станами

Сучасний метод розрахунку буд. конструкцій – розрахунок за

граничними станами.Сейчас читают про: