double arrow

Умови рівноваги систем пар сил


Система пар сил –це 2 або більше пар, які прикладені до одного і того тіла.

Для рівноваги системи пар сил, діючих в одній площині, необхідно та достатньо, щоб алгебраїчна сума моментів даних пар дорівнювала нулю:Мі=0

Наприкладнатіло діють кілька пар сил з моментами М1, М23,…Мп, то тіло буде знаходитись в стані рівноваги тільки тоді, коли М123+…+Мп=0.

Пари сил можна сумувати, тобто дану систему пар замінювати еквівалентною парою, яку називають рівнодіючою.

Питання для самоперевірки

1. Що зветься плоскою системою збіжних сил.

2. Що таке рівнодіюча для плоскої системи збіжних сил?

3. Які способи складання сил ви знаєте? Охарактеризуйте кожний спосіб та можливість його використання.

4. В якому випадку силовий багатокутник замкнутий?

5. Чи має значення послідовність розташування сил при побудові силового багатокутника?

6. Сформулювати умови рівноваги системи збіжних сил в графічній формі.

7. Сформулюйте теорему про три непаралельні сили, що знаходяться в стані рівноваги.

8. Що таке пара сил та до якої дії вона приводить?

9. Що таке момент та від чого залежить знак моменту?

10. Які пари сил називають еквівалентними?
11. Які ви знаєте властивості пар сил?

12. Чому слова «пара сил» можна замінити словом «момент» та навпаки?

13. Як складаються пари сил? Доказ теореми складання пар.

Питання для самостійного вивчення:

1. Проекція сили на вісь.

2. Умови рівноваги систем пар сил.

Література:

Бычков Д.В. и Миров М.О. Теоретическая механика, 1976. с. 23-38, 51-59


ЛЕКЦІЯ № 4

Тема 1.2. Плоска система сил. Плоска довільна система сил.

Класифікація балок, види опорів балок та їх реакції. Види навантажень.

План лекції

1. Момент сили відносно точки.

С/Р 2. Приведення сили до заданого центру.

С/Р 3. Приведення плоскої довільної системи до заданого центру.

4. Головний вектор та головний момент.

С/Р 5. Рівновага плоскої довільної системи сил;

С/Р 6. Рівняння рівноваги плоскої довільної системи сил.

7. Класифікація балок, види опорів балок та їх реакції.

8. Види навантажень.Сейчас читают про: