double arrow

Література. Бойченко І. В. Філософія історії : підручник / І


Бойченко І. В. Філософія історії : підручник / І. В. Бойченко. – К. : Т-во «Знання», 2000. – 723 с.

История Украины : учеб. для иностр. студ. высш. учеб. заведений / Г. Д. Казьмирчук, В. И. Гусев, В. П. Капелюшный и др. ; под ред. Г. Д. Казьмирчука. – К. : «Киевский университет», 2010. – 631 с.

Історичне джерелознавство : підручник / Я. С. Калакура, І. Н. Войцехівська, С. Ф. Павленко. – К. : Либідь, 2002. – 488 с.

Калакура Я. С. Українська історіографія : курс лекцій / Ярослав Степанович Калакура. – К. : Генеза, 2004. – 496 с.

Сич О. Про викладання історії у вищій школі / О. Сич // Укр. іст. журн. – 1998. – № 5. – С. 111–117.

Яковенко Н. Вступ до історії / Наталя Яковенко. – К. : Критика, 2007. – 376 с.

Ящук Т. І. Філософія історії : курс лекцій : навч. посібник / Т. І. Ящук. – К. : Либідь, 2004. – 536 с.


Сейчас читают про: