double arrow

Алексеев А. С. Макиавелли как политический мыслитель – М., 1989


Єрмілов Є. П. Політологія – Черкаси: Відлуння, 1998

История политических и правовых учений. Древний мир – М., 1985

История политических и правовых учений. Средние века и Возрождение – М., 1986

История политических и правовых учений / Под ред. В. С. Нерсесянца – М., 1995

История политических и правових учений. Домарксистский период / Под ред. О. Э. Лейста – М.: Юрид. лит., 1991

История социалистических учений – М.: Наука, 1986

Очерк теории социализма – М.: Политиздат., 1989

Основи політології. Навчальний посібник / Керівник авт. кол. Ф. М. Кирилюк – К.: Либідь, 1995

Политические деятели Античности, Средневековья и Нового времени – Л., 1983

Політологія / За ред. акад. О. І.Семківа – Львів: Світ, 1993

Політологічний енциклопедичний словник – К.: Генеза, 1997


Сейчас читают про: