double arrow

РЕФЕРАТ 11 страница


Замовник зобов'язується у ___ термін після підписання угоди про приймання робіт

Вправа № 231. І. Прочитайте текст документа.

Зарахувати на посаду асистента кафедри органічної хімії випускницю природничо-географічного факультету Мокренко Олену Іванівну з 1 серпня 1998 р.

Підстава: заява Мокренко О.І., підпис декана факультету доц. Смульського II. та резолюція ректора університету проф. Шкіля М.І.

II.Визначте, який це документ за: а) найменуванням:б) призначенням; в) походженням; г) місцем виникнення:ґ) формою.

III. Назвіть реквізити цього документа.

IV. Поясніть орфограми у виділених словах.

Вправа № 232. Оформіть документ такого змісту.

Потрібно прибрати кабінети — до 20 вересня (від­повідальні — класні керівники); утеплити вікна — до 1 жовтня (відповідальні — техпрацівники); упорядкувати пришкільну територію — до 1 жовтня (відповідальні — класні керівники, вчителі праці, техпрацівники).

Вправа № 233. І. Продовжіть речення:

1. Наказ — це ... .

2. Накази щодо особового складу регламентують ... .

3. Кожний пункт наказу починається з ... .

4. Реквізити наказу такі: ... .

5. Наказ набуває чинності з моменту ... .

II. Напишіть наказ про прийняття на роботу.

Вправа № 234. І. Прочитайте уривок з тексту до­кумента.

Звільнити: Лук'янчук Ганну Миколаївну, лаборанта кафедри методики викладання мови та літератури, із посади з 1 липня 1995 р. у зв'язку з виходом на пенсію.

Підстава: заява Лук'янчук Г.М.

II.Визначте, який це документ за: а) найменуванням;б) призначенням; в) походженням; г) місцем виникнення;ґ) формою.

III. Назвіть реквізити цього документа.

IV. Поясніть орфограми у виділених словах.

Вправа № 235. І. Прочитайте документ; відредагуйте текст, допишіть відсутні відомості.

Київська середня школа № 15

Наказ

Щодо особового складу

Прийняти на роботу вчителя історії Шутейко В.В. з 1 верес­ня 1997 року з тижневим навантаженням 16 годин, встано­вити заробітну плату 130 гривень.

Директор середньої школи № 15 м. Києва К.Г. Білозуб

II.Визначте, який це документ за: а) походженням;б) місцем виникнення; в) призначенням; г) формою.

III.Визначте реквізити наказу.

Вправа № 236. І. Відредагуйте текст. З'ясуйте, який це документ за: а) найменуванням; б) призначенням; в) формою; г) походженням; ґ) складністю; д) ступенем гласності; е) стадіями створення. Визначте різновид документа.

II. Допишіть відсутні реквізити.

А. 00.00.00 № 15 м. Київ

Прийняти на посаду бухгалтера-економіста фірми Куц Аллу Михайлівну з окладом 280 гривень.

Начальник планового відділу дав згоду.

Директор фірми (підпис) В.П. Кононенко

Б. 00.00.00 № 25 м. Вінниця

Звільнити Байдикайло Ніну Петрівну, оператора машинообчислювального бюро, за прогули.

Була написана доповідна записка начальником МОБ Куп-рухіним С.В.

Директор заводу (підпис) О.І. Супрун

Вправа № 237. Напишіть наказ щодо особового складу на аркуші паперу формату А4. Залиште місце для кутового штампу.

Кутовий штамп. Наказ. Дата. Номер, м. Харків. Про пе­реведення на іншу роботу. Перевести: Соловйову Людмилу Федорівну, старшого лаборанта інституту, на посаду завіду­вача кабінету іноземних мов з 00.00.00 з посадовим окладом 180 грн. на місяць. Підстава: заява Соловйової Л.Ф. із візами. Директор інституту І.Т. Зотов. Візи: Відділ кадрів, Керівник структурного підрозділу, Плановий відділ. З нака­зом ознайомлена. Підпис.

Вправа № 238. Перекладіть текст українською мовою. Поясніть орфограми.

Киевская фирма "Мрия"

Приказ

00.00.0 № 10-л г. Киев

Принять на должность экономиста фирмы Артемьева Ефрема Афанасьевича с 15 января 1996 г. с трехмесячным испыта­тельным сроком, установив должностной оклад в размере 170 гривен.

Основание: заявление Артемьева Е.А. и согласие начальника

планового отдела Шумова А.А.

Директор фирмы А.М. Бузукин

II. Усне ділове мовлення

Вправа № 239. Продовжіть речення:

1. Етикет — це ... .

2. Службовий етикет визначає ... .

3. Перше враження від людини складається з того, наскільки ... .

4. Поганий настрій не слід ... , оскільки ... .

5. Загальна і мовна культура людини виявляється у ... .

6. Кожна ситуація потребує певних мовних засобів, на­приклад: ... .

7. Пошанна множина в українській мові вира­жається тільки ....

8. Невід'ємним атрибутом ділового життя сьогодні є ... .

9. Візитна картка — це ... .

10. Візитні картки бувають різних типів: ... .

11.Колір візитних карток повинен бути ... .

12.Розміром візитні картки бувають ... .

13.Обмін візитними картками відбувається зразу після...

Вправа № 240. І. Запишіть речення. З'ясуйте, які норми мовного етикету вони виражають.

1. Піфагор застерігав: "Перш ніж почнеш говорити, дай час дозріти думці під твоїм язиком".

2. "Заговори, щоб я тебе побачив",— писав давньогрець­кий філософ Сократ.

3. "З ким доводиться мати справу, — говорив Езоп, — з тими будь поступливим і чемним".

4. "Слово має силу так діяти на стан душі, як ліки діють на тіло, — стверджував давньогрецький філософ Горгій. — Подібно до того, як різні ліки вигонять різні соки із тіла, притім одні припинять хворобу, а інші — життя, так і слова

—одні сповнюють слухачів смутком, другі тішать, треті ля­кають, четверті викликають сміливість, п'яті ж якимось лихим переконанням отруюють і зачаровують душу".

5.Давньокитайський філософ V—IV століття до нашої ери Конфуцій говорив: "Достатньо, щоб слова були змістовними", — проте іноді цього буває замало.

II. Поясніть розділові знаки.

Вправа № 241. І. Перекладіть українською мовою.

II. Сформулюйте основні правила, яких слід дотримува­тись під час безпосереднього спілкування.

Благородный муж думает о девяти вещах: о том, чтобы видеть ясно; о том, чтобы слышать четко; о том, чтобы его лицо было приветливым; о том, чтобы его поступки были почтительными; о том, чтобы его речь была искренней; о том, чтобы его действия были осторожными; о необходимос­ти помнить о последствиях своего гнева; о необходимости помнить о справедливости, когда есть возможность извлечь пользу (Конфуций).

Довідка: благородный — шляхетний; почтительный — поважливий, шанобливий; искренний — щирий; последствия—наслідки; извлечь — мати, дістати, здобути.

Вправа № 242. І. Прочитайте. З'ясуйте, що виражають ці мовні конструкції.

II. Усно змоделюйте мовну ситуацію, в якій можуть бути використані такі мовленнєві вислови.

1. Скажіть, будь ласка, ... .

2. Дозвольте мені ... .

3. Чи не могли б Ви ... .

4. Будьте ласкаві, допоможіть ... .

5. Дозвольте запитати ... .

6. Будьте такі ласкаві, поясніть ... .

7. Чи можу я попросити ... .

Вправа № 243. І. Назвіть типи візитних карток. З'ясуйте, для чого вони використовуються.


1.

TOB "БЮХІМ" Фірмовий знак Тел./факс: (000) 000 — 0000 вул. Електриків, 2, м. Київ, Україна, 00000
Фірмовий знак БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД ГОРНОСТАЙ Вікторія ЮріТвна заступник директора з виробництва вул. Миру, 17, Тел.: (000) 000 — 0000 м. Бориспіль, 000 — 0000 Україна, 00000 Факс: (000) 000 — 0000

2.


3.

Фірмовий знак АРІАДНА
Товариство з обмеженою відповідальністю
КОВАЛЕНКО Микола Валентина Іванович Олексіївна
вул. Оленівська, 12/63, кв. 5, м.Київ, Україна, 00000 тел.: (000) 000 - 0000

II. Змоделюйте ситуацію, в якій ви скористаєтеся візит­ною карткою № 3.

Вправа № 244. І. Прочитайте формули мовного етикету, якими супроводжується знайомство: Дозвольте відрекомендуватися ... . Мене звуть ....

Моє ім'я .... моє прізвище ....

Дозвольте представити (відрекомендувати) Вам ... .

Дозвольте познайомити Вас із ... .

Знайомтесь, це ... .

Познайомте мене, будь ласка, з ... .

Дуже радий з Вами познайомитись ....

Дуже приємно ....

II. Усно змоделюйте ситуації знайомства, використовуючи візитні картки і подані формули ввічливості.

Вправа № 245. І. Прочитайте діалог. Вкажіть на помил­ки у мовному оформленні.

II. Опишіть ситуацію, що склалася, реченнями з прямою мовою, використовуючи формули ввічливості. Поясніть розділові знаки.

У відділі кадрів:

— Я б хотів знати, чи оформили ви мою особову справу?

— Як ваше прізвище, ім'я, по батькові? На якій посаді працюєте? Коли подавали документи?

— Данилець, викладач, сьомого.

— Вашу особову справу ще не оформлено, бо ви подали не всі документи.

— Чому ж ви про це не попередили мене раніше? Адже ви дивились документи!

— У мене було багато роботи, я просто не звернула уваги.


Вправа № 246. І. Прочитайте. Знайдіть серед висловів мовленнєвого етикету вислови нейтральної тональності.

1. Доброго ранку. Добрий день. Добридень. Добрий вечір. Вечір добрий. Добривечір. Здрастуйте. Здорові будьте. Доброго здоров'я. Скільки літ. Привіт. Вітаю. Салют. До­звольте вітати Вас від імені ... . Наше щире вітання.

2. До побачення. До завтра. Вибачте, мені час. На все добре. До зустрічі. Бувай. Бувайте здорові. Усього найкра­щого. Вітання всім. Прощавайте. Тим часом. Хай вам щас­тить. Сподіваюсь, ми скоро побачимось. Бажаю добре провести час. Щасливо. Добраніч. На добраніч.

3. Дякую. Щиро дякую. Спасибі. Велике спасибі. Красно дякую. Вельми дякую. Дуже дякую. Висловлюю вдячність. Дозвольте висловити вдячність. Глибоко вдячний. Складаю подяку. Дуже вдячний за Вашу турботу. Дуже вдячний за щиросердний прийом (допомогу, все). Я Вам дуже зобов'язаний. Дякую від усього серця. Це дуже люб'язно з Вашого боку. Не знаю, як Вам дякувати. Ви зробили мені велику послугу. Я у великому боргу перед Вами. Як же мені віддячити Вам за Вашу допомогу?

4. Так. Напевно. Обов'язково. Безперечно. Безсумнівно. Безумовно. Звичайно. Будь ласка. Прошу. Гаразд. Добре. З приємністю. З радістю. Ще б пак. Авжеж. Чудово. Згода, фе заперечую. Ви масте рацію.

5. Ні, дякую. Дякую, не треба. На жаль, ні. Ні, це не так. Ні, я не можу. Це неможливо. Ви помиляєтесь. Я не поділяю Вашої думки. Я іншої думки. Шкода, але я мушу відмовитися. Про це не може бути й мови. Не варто про це нагадувати. Нічого подібного. Цього не може бути. Це мар­нування часу.

6. Вибачте. Пробачте, що турбую Вас. Перепрошую. Мені дуже шкода. Не згадуйте про це. Даруйте за клопіт. Вибачте, що завдав стільки клопоту. Прошу вибачення.

7. Невже? Це не так? Не може бути? О! Тільки уявіть собі! Хто б міг подумати! Я не можу повірити цьому. Як дивно! Як ви мене здивували! Подумати тільки!

П. Опишіть мовні ситуації використовуючи речення з пря­мою мовою і потрібні формули ввічливості.

1.Ви запізнилися на заняття (роботу).

2.Ви не можете підготувати матеріали для звітної доповіді.

3.Вас запросили на наукову конференцію до Львова.

4.Вам виплатили заборговану заробітну плату і компенсацію за нанесені моральні збитки.

5.Ви отримали призначення на відому фірму.

Вправа № 247. Поставте наголос, у разі можливих варіантів поясніть його:

А. Алфавіт, ненавидіти, байдуже, виразний, кидання, оп­тово-роздрібний, заняття, атлас, зняли, допоміжний, загадка, надлишок, артикул, одинадцять, правописний, близький, за­питання.

Б. Адресний, мабуть, читання, випадок, гуртожиток, мо­крота, зайнятий, дешевизна, напій, завдання, Батьківщина, принести, гастрономія, чотирнадцять, середина, ім'я, зав­вишки, дали.

Вправа № 248. Використовуючи формули ввічливості, складіть діалоги, в яких обговорюються подані нижче ситу­ації:

А. Чи підготували ви матеріали до звітної доповіді? Чому ви запізнилися на роботу?

Б. Чи поїдете ви на наукову конференцію до Харкова? Як мені підготувати виступ на нараді?

Вправа № 249. Відновіть телефонний діалог і продовжіть його:

А. — Відділ кадрів слухає.

— Зачекайте, будь ласка, я його покличу.

— Вашу особову справу ще не оформлено, бо Ви подали не всі документи.

Б. —...

— Добрий день! До вас звертається випускник педа­гогічного коледжу. Чи можу я вступити до вашого універси­тету?

— А коли починається прийом документів?

— Чи враховується те, що я закінчив коледж з відзнакою?

Вправа № 250, Узгодьте підмет з присудком у числі А. Ви (бути) на засіданні? Скільки часу ви (витратити)? Чи (знайти) ви потрібну книгу?

Ви дуже (зайнятий), я не заважатиму вам. Чи (задоволе­ний) ви відповіддю студента? Ви (радий) з нашої перемоги?

Виставка-продаж (відкритися) вчора. Завкадрів (підготу­вати) наказ про відрядження. Кафе-їдальня (прийняти) пер­ших відвідувачів.

Більшість присутніх (погодитися) з висновками комісії.

Два учні (виступити) на районній учнівській конференції. Кілька примірників книги (надійти) до магазину.

Б. Ви (прийти) дещо рано, почекайте. Ви (написати) пре­красну роботу, чи (отримати) ви позитивну відповідь?

Ви дуже (потрібний) нашій комісії як консультант. Чому ви (відсутній) на лекції? Ви гарно (підготовлений) як фахівець. Диван-ліжко, (виготовлений) вашою фірмою, має великий попит серед покупців нашого магазину. Бланк-за-мовлення (заповнений) відповідно до інструкції. Начвідділу (запросити) до кабінету.

Велика кількість працівників (перебувати) у відпустці. Дуже мало творів (бути вдалим). Сім слухачів курсів достро­ково (скласти) іспит з історії України.

Вправа № 251. Виправте помилки, допущені під час теле­фонного та безпосереднього спілкування: А. 1. А хто це дзвонить!

2.А навіщо він вам?

3,Давайте Петренка до телефону.

4 Івану Павловичу немає часу розмовляти з вами.

5. Я ж вам сказав, що не зможу прийти на збори. Б„

1. Алло! Куди я потрапив?

2. А коли вона прийде?

3. Не заважайте мені своїми дрібницями

4. Це не моя справа, звертайтеся до директора.

5.Ваше прохання безглузде, задовольняти його ми не будемо.

Вправа № 252. І. Прочитайте вислови. Перекладіть українською мовою.

II Сформулюйте правила, якими потрібно керуватися і які слід пам'ятати, працюючи в діловій сфері.

1. Беседу следует вести так, чтобы собеседников из вра­гов делать друзьями, а не друзей — врагами (Пифагор).

2. Не пренебрегай врагами: они первыми замечают твои ошибки (Антисфен).

3. Хорошо начальствовать учись на своем доме (Хилон ).

4. Человека выказывает власть (Питтак).

5. Требуя ответа от других, и сам давай отчет (Солон).

6. Если хочешь, чтобы люди шли за тобой, иди за ними (Лао-Цзы).

7. Молчи или говори то, что лучше молчания (Пифагор).

8. Языком не упреждай мысль (Хилон).

9. Слово есть образ дела (Солон).

10. Всякий в состоянии гневаться, и это легко, так же и выдавать деньги и тратить их» но не всякий умеет и нелегко делать это по отношению к тому, к кому следует, и насколь­ко и когда следует, и ради чего и как следует (Аристо­тель).

11. Совершенно невозможно действовать в общественной жизни не будучи человеком определенных этических ка­честв, а именно человеком достойным (Аристотель).

12. Когда одни думают так, а другие иначе, тогда уже не бывает общего мнения и непременно каждый презирает дру­гого за его образ мыслей (Платт).

III. Орфографія

Вправа № 253. Постаете, де потрібно, м'який знак або апостроф:

А. Автопавільйон, ал..янс, барел.єф, вал..юта, вар..сте, н..юанс, мад..яр, конъюнктура, В..стнам, фамільярний,

Х.ЮСТОН, СЄВІЛ..Я, Л..ЮКС, ДОС.Є, М..ЮЗИК-ХОЛ.

Б. Кс.ондз, п..єдестал, порт..єра, медал..йон, авен..ю, мільйонер, компьютер, інфекція, ад..юнкт, диз..юнкція, ес­кадрилья, син..йор, транс..європейський, М..юнхен, Водоп..янов.

Вправа № 254. Перепишіть, поясніть правопис м'якого знака та апострофа. А.

Автобіографія

Я, Назаренко В'ячеслав Лук'янович, народився 10 вересня 1968 року в м. Крюківську Кам'янець-Подільського району Хмельницької області.

У 1975 році пішов до першого класу зош № 4 м. Кркжів-ська. Після закінчення школи у 1985 році вступив до Київсь­кого державного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова на історичний факультет.

У 1990 році закінчив повний курс названого університету за спеціальністю "історія". По закінченні університету присвоєно кваліфікацію вчителя історії. З вересня 1990 року працюю вчителем у ПТУ № 12 м. Києва. Склад сім'ї:

дружина — Назаренко Мар'яна Рудольфівна, 1969 р. народжен­ня, вчитель біології загальноосвітньої школи № 12 м. Києва; син — Назаренко Леонід Вячеславович, 1989 р. народжен­ня.

12 жовтня 1990 р. В.Л. Назаренко

Б.

Розписка

Я, Мінько Кузьма Васильович, одержав від Стеф'юн Ірини В'ячеславівни два примірники книжки "П'ять тоненьких пір'їн" та один комп'ютер "Пентіум". Зобов'язуюся вказані речі повернути 10 липня 1996 року.

01.02.96 К.В. Мінько

Вправа № 255. Прочитайте слова; розподіліть їх на групи за наявністю чи відсутністю апострофа: апостроф після букв, що позначають губні приголосні звуки; після р; після к; після префікса; немає апострофа після букв, що позначають губні звуки; немає апострофа після р.

Суб'єктивний, роз'ятрений, об'єктивний, святковий, мав­пячий, тім'я, подвір'я, тьмяний, роз'їзд, бур'ян, в'їзд, зав'язка, в'юнкий, вітряк, довір'я, ряд, дріб'язковий, взаємопов'язаний, сап'янці, бязевий, рутвяний, Лук'ян, торф'я-ний, нев'янучий, рюкзак, з'їздити, об'явити, Лук'янівка, роз'єднати, Лук'янович, дзвякнути.

Вправа № 256. Прочитайте і запам'ятайте переклад українською мовою. Український варіант запишіть, вставляю­чи, де треба, м'який знак.

К тому идет — до того йдет..ся;

между прочим — між ін..шим;

преимущественно — здебільшого;

свести на нет — з..вести нанівец..;

острая необходимость — нагал..на потреба;

принимать участие — брати учас.т..;

достоинство — гідніс.т..;

преподаватель — викладач..;

запорожский — запорізький;

студенческий — студент..с..кий;

миллион — міл..йон;

пишешь — пишеш.. .

Вправа № 257. Прочитайте уривок з тексту документа. Поясніть орфограми у виділених словах. Назвіть реквізити цього документа.

А. 10,09.98 комісія перевірила наявність матеріальних цінностей у кабінеті й вирішила передати Малько Мар'ян" Стяніславівні такі матеріальні цінності...

Б. Посібник містить відомості про стилі сучасної української мови, зокрема офіційно-діловий. Наведено кла­сифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформлення різних видів документів, а також пов'язаний з темою теоретичний матеріал із сучасної української мови. Система вправ і завдань має на меті як набуття студентами навичок складання різних ділових паперів, так і...

Вправа № 258. Перепишіть слова, замість крапок постав­те, де потрібно, пропущені літери. Поясніть написання слів.

Без .астережний, об..їхати, від..зеркалювати, перед.,ень, від..звеніло, щоден..о, від..ача, бездоган .ий, захоплен..иіі, не­здоланний, ВОГНЯН..ИЙ, безсмерт..я, повнолітня, безчест..я, широчен..ий, подвір..я, піднебес.я, стат..ей, затвердій..я, роз­доріжжя, без..акон..ість.

Вправа № 259. Перекладіть подані слова українською мовою, поясніть їх написання.

Воссоединение, судья, гордостью, соцветие, нежданный, трех­сотлетие, чутье, бессердечный, бытие, предместье, обобщение, Прикарпатье, бессюжетный, затишье, Поволжье, Подолье.

Вправа № 260. Перепишіть; вставте, де потрібно, пропу­щені букви; визначте наголос. Поясніть написання слів, подібних за звучанням

Не оцінен..а ніким робота — неоціненний скарб; не впізнан..а мною людина — невпізнан..а місцевість; не ска­занеє слово — несказан..а радість; не скінчен..а вчасно роз­мова — нескінчен.а розмова.

Вправа № 261. Із словосполучень утворіть складні та складное корочені слова. Поясніть їх правопис.

Триста літ, шістдесят років, двісті сімдесят тонн, двад­цять п'ять мільйонів, військовий комісаріат, юний нату­раліст, міський комітет.

Вправа № 262. Перепишіть, розкриваючи дужки, утворіть складноскорочені слова:

А. (М,міністерство (О.о)світи; (Р,р)айонний (В,в)ідділ (0,о)світи; (А,а)втоматична (Т,т)елефонна (С,с)танція; (А,а)втоматична (С.с)истема (У,у)правління; (Е,е)кономічний (С,с)оюз (Б,б)егіьгіі, (Н,Нідерландів і (Л,л)юксембургу; (Г,гідрометеорологічний (Ц,ц)ентр; (Г,г)оловне (У,у)правління (Д,д)ержавного (С.с)трахування (М,м)іністер-ства (Ф,ф)інансів (У,у)країни.

Бо (Дд)ержавна (А,а)втомобільна (І,і)нспекція; (М,м)іжна-родний (В,в)алютний (Ф,ф)онд; (М,м)іністерство {Ю,ю)стиції; (Н,н)арада з (Б,б)езпеки та (С,с)півробітництва в (Є,є)вропі; (М,м)але (П,п)риватне (П,підприємство; (Т.т)овариство з (0,о)бмеженою (В,в)ідповідальністю; (М.м)іністерство (П,п)обутового (О,обслуговування (Н,н)аселення.

Вправа № 263. Перекладіть подані слова та словосполу­чення українською мовою. Поставте їх у родовому, орудному та місцевому відмінках:

A.Минмонтажспецстрой, стройбат, страхвзнос, Госснаб, Госстандарт, госпромышленность, прораб, райисполком.

Б. Госкредит, государственный деятель, госбанк, госбюд­жет, госконтроль, госзаказ, государство, страна.

B.МИД, госторговля, Госплан, госавтоинспекция, ГАИ, главпочтамт, Стройбанк, главбух.

Вправа № 264. Напишіть, де потрібно,яку літеру: А, (Н,національний (П,п)едагогічнк"' (У,у)ніверситсгі (І,і)мепі М.П. Драгоманова; (Н,н)аціональнии (ґ,т)ехнічний (У,у)ніверситет (У,у)країни; (Н,н)аціональна (А,а)кадемія (Н,н)аук (У,у)країни; (Г.г)оловне (У,у)правпіння (0,о)світи (М.,м.)(К,к)иєва; (А,а)сканія-(Н,н)ова; (Б,б)ілий (Д,д)ім; (К,к)онституція — (0,о)сновний (3,з)акон (У,у)країни; (В,в)сесвітній (Д,д)ень (3,з)доров'я.

Б. (Д,д)екларація (П,п)рав (Л,л)юдини і ?Г,г)ром-иянина; (Д,д)ень (У,у)чителя; (М,м)іністерство (О о)хороіш (3,з)доров'я; (А,а)кціонерний (К,к)омериійний (Б б)анк "(У,у)країна"; (В,в)елика (В,в)ітчизняна (В,в)ійна; (О.о)рден (Б,б)огдана (Х,х)мельницького; (0,о)рганізація (0,о)б'єдна-ких (Н,н)ацій з (П,п)итань (0,о)світи, (Н,н)ауки і (К,к)ультурк.

Вправа № 265. Подані прізвища запиинть українською мовою Попечіть їх правопис

Ефимов, Савельев, Евгеньев, Благоев, Литвинов, Лукья­нов, Сухарев, Давыдов, Демьянов, Лучанинов, Рощин, Тер­кин, Гущин, Слепцов, Муромцев, Астафьев, Звягинцев, Светлов, Белов, Столетов, Кожицкий, Микпошич, Душин, Сергеев, Пергачов, Куницын, Лесков, Мирошников, Адриа­нов, Елютин, Пугачев, Зверев, Живков, Артемов, Алексеев, Тимирязев.

Вправа № 266. І. Запишіть слова. Замість крапок постае­те потрібні букви. Поясніть правопис.

Облас. ний, тиж-.невий, віс. ник, уча..ник, студен ський, проїз ні, шіс.сот, шіс.надцять, кількісний, місцевий.

II. Напишіть, використовуючи подані снова, пояснювальну записку на ім'я ректора про те, що профком виділив кошти дія поїздки кнькох студентів на конференцію (форум).

Вправа № 267. Перепишіть речення Підкресліть орфогра­ми "Спрощення в групах приголосних" та "Зміни приголосних при і ловотворенні та словозміні" у словах. Поясніть.

1. Доповідна записка адресується керівникові даної або вищої установи і містить у собі ґрунтовний виклад якогось питання.

2. Аналогічно доповідній записці оформляється поясню­вальна.

З У текстах рекламних оголошень практично відсутня оцінка лексика.

4. Акціонерні товариства з'явилися в історії світового гос­подарства у XV—XVII ст.

5. Акція становить документ, що складається з двох час­тин: власне акції та купонного листа.

6. Починаючи з 1909 року, за допомогою біржі піднялася нова хвиля акціонерного засновництва.

7. Влітку 1912 року у вир біржового пожвавлення втяти­ся біржі Одещини, Київщини, Харківщини.

8. Починаючи з 1909 року, Петербурзька біржа стала пос­тупово емансипуватися.

9. Можна скористатися іще одним видом лізингу — опе­ративним, взявши, скажімо, літак, автобуси в оренду на ту­ристський сезон, а сільськогосподарську техніку — на період жнив.

Вправа № 268. Перекладіть українською мовою і запишіть словосполучення. Позначте орфограми і поясніть їх.

Местный житель, проездной билет, туристский поезд, ги­гантский завод, комендантский час, президентский налог, участник хора, каждый студент, бесстрастный оратор, радос­тное путешествие, агентство "Автолюкс", контрастный цвет, яркое солнце, доброе сердце.

Вправа № 269. Від поданих слів утворіть слова за допомо­гою суфіксів -ськ(ий), -ств(о).

Черемош, Дрогобич, Прага, француз, убогий, Воронеж, таджик, Волинь, Черкаси, киргиз, Козелець, Владивосток, товариш, Бахмач, Золотоноша, Рига, Гамбург, Кременчук, Кривий Ріг, тюрк, гігант, Полісся, латиш, декабрист, сту­дент, казах, ткач, Случ, Прилуки, інтелігент, Іртиш, волох, чех, Галич, Санкт-Петербург.

Вправа № 270. Від поданих прикметників утворіть імен­ники за допомогою суфікса -ин(а). З'ясуйте, в яких словах підбулися зміни.

Батьківський, вінницький, гайдамацький, чернівецький, галицький, Хмельницький, солдатський, козацький, львівський, житомирський, уманський, канцелярський, обива­тельський, партизанський, мадярський, гуцульський, донець­кий, полтавський, смоленський, закарпатський, запорізький, волинський, галицький.

Вправа № 271. Поставте замість крапок пропущені літери ч або ш Поясніть правопис слів.

Торі, ній, півні..ний, соня..ник, соня, ний, ПШЄНИ..НИЙ, міро..ник, да..ник, синтети..ний, гусени..ний, одини.ний, сердс.ний, двору..ник, врані..ній, ру..ниця, ру..ний, міся ний, рі..ний, нару..ники, сма..ний, ні..ний.

Вправа № 272. Утворіть вищий ступінь порівняння при­кметників, поясніть зміни приголосних.

Глибокий, дужий, дорогий, близький, легкий, слабкий, високий, молодий, багатий, тонкий, тяжкий, далекий, корот­кий, швидкий, низький, товстий, поганий, рідкий.

Вправа № 273. Прочитайте. Утворіть від поданих слів нові слова з префіксами з- (зі-), с-. Поясніть вживання префіксів.

Орієнтуватися, казати, робити, їхати, єднатись, гріти, скочити, формувати, фотографувати, копіювати, рвати, тво­рити.

Вправа № 274. До поданих слів доберіть антоніми. З'ясуйте правила написання префіксів.

Промовчати, виправити, виправданий, виникнення, відда­лення, вкінці, доводити, заперечувати, збільшувати, здалека, зменшувати, розширювати.

Вправа № 275. Утворіть від поданих слів нові слова з префіксами пре-, при-. Поясніть вживання префіксів.

Міський, тихий, білий, везти, берегти, малий, гіркий, ва­рити, шити, бігти, хороший, писати, єднати, думати, добрий, морський, вокзальний.

Вправа № 276. З'ясуйте значення, вимову і правопис префіксів у поданих словах.

Предобрий — придобрити; претихий — притихлий; пре­хороший — прихорошений; прегіркий — пригірклий; према-лий — применшений.

Вправа 277. Перекладіть українською мовою. Виділіть префікси, зіставте їх написання в обох мовах.

А. Переслать по почте; установить деловые контакты по вопросам производства; реализовать по безналичному расче­ту; получить по подписке; сообщить по телефону; оказывать услуги по закупке; подготовить документы по привлечению иностранных инвестиций; заказы просим высылать по адре­су; осуществлять мероприятия по регистрации; высылать па­кеты документов по малым предприятиям, акционерным обществам, по обществам с ограниченной ответственностью.

Б. Созывать собрание; создавать кружок; сфотографиро­ваться во весь рост; сопоставлять факты, сдавать вещи в багаж; составлять коллекцию; сорвать цветок; связное изло­жение; сбавить скорость; соскочить с коня.

Вправа № 278. Встаете потрібні літери; поясніть право­пис поданих слів.

Д..намізм, пац.хнт, ас..гнац..я, ф..нанси, дец..метр, діапа­зон, акс.ома, ш..фр, ауд .єнц..я, граф..ка, деф..с, д спансер, інф..н..т..в, ас..м..ляц..я.

Вправа № 279. Випишіть із тексту слова іншомовного по­ходження. Поясніть правопис цих слів.

Найважливіше завдання японського менеджера полягає в тому, щоб встановити нормативні стосунки з робітниками — виховати ставлення до корпорації як до рідної сім'ї, сформу­вати розуміння того, що у робітників і менеджерів спільна доля.

Усіх наших менеджерів ми спочатку направляємо попра­цювати досить довго на виробничому конвеєрі, для того щоб вони зрозуміли, як виробнича технологія узгоджує ft я з їхньою діяльністю.

Якість роботи менеджера залежить від його організа­торських здібностей і уміння працювати як з одним цілим з великою кількістю людей, ефективно добиваючись при цьому найкращих результатів від кожного.

Вправа № 280. Доберіть до поданих слів українські від­повідники. Поясніть правопис слів іншомовного походження.

Адміністрація, фактор, кон'юнктура, акциз, аспект, акція, аргумент, бізнесмен, кореспонденція, вексель, синтез, конку­ренція, кредит, кар'єра, маркетинг, фермер, аудієнція ,етап, інтерв'ю, нюанс.

Вправа № 281. Замініть визначення синонімами словами іншомовного походження. Поясніть їх написання.

А. 1. Збройний напад однієї чи кількох держав на іншу державу для захоплення її території, політичного чи економічного підпорядкування її народу.


Сейчас читают про: