Студопедия


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Тема № 3: Відповідальність та санкції у міжнародному праві
Час, що відводиться на самостійну роботу – 2 год.

1. У вигляді схеми розкрийте питання щодо видів відповідальності держав: політична (сатисфакції, ресторація, різноманітні форми обмежень суверенітету, декларативні рішення) та матеріальна (репарації, реституції, субституції).

   

2. Проаналізуйте ситуації та дайте відповідь на питання:

№ з/п Дія/бездіяльність Чи несе держава міжнародно-правову відповідальність за такі акти: Які форми відповідальності можуть бути реалізовані в кожному конкретному випадку?
1) випадкове вбивство іноземного громадянина офіцером поліції під час проведення антитерористичної операції    
2) вимагання чиновником з погрозою хабара в іноземного громадянина    
3) спалювання демонстрантами перед посольством іноземної держави прапора цієї держави    
4) грубе порушення норм міжнародного етикету главою держави, наприклад, неявка на протокольні заходи без надання пояснень    
5) видання урядом акта про націоналізацію майна іноземних громадян    
6) неправильне застосування судом процесуальної (наприклад, колізійної) норми щодо іноземного громадянина    
Які санкції можуть бути застосовані з боку постраждалої держави?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практичне завдання:

1.Вирішить ситуацію.

Військові кораблі КНДР із застосуванням сили затримали у власних територіальних водах військовий розвідувальний корабель США.

Чи правомірні дії влади КНДР? Чи є в цьому разі застосування сили необхідною обороною? Обґрунтуйте свою відповідь посиланням на норми Статуту ООН і Конвенції ООН з морського права.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Складіть розгорнутий план вашого публічного виступу на теми:

Міжнародні організації як суб’єкти міжнародної відповідальності та міжнародних претензій
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статут Міжнародного кримінального суду ООН 1998 р.: структура, категорії міжнародних злочинів, виконання рішень суду
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статути міжнародних трибуналів
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Термінологічне завдання :
Міжнародно-правова відповідальність  
декларативні рішення    
матеріальна відповідальність      
різноманітні форми обмежень суверенітету        
політична відповідальність    
репарації  
реституції      
ресторація      
сатисфакції      
субституції      

Рекомендована література:

Основна

1. Антонович М.М. Міжнародне публічне право: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Вид. дім ”КМ Академія”; Алеута, 2003. – 308 с.

2. Анцелевич Г.О. Міжнародне публічне право: Підручник. / Г.О. Анцелевич, О.О. Покрещук. За ред. Г.О. Анцелевича. – К.: Алеута, 2005. – 424 с.

3. Баймуратов М.О. Міжнародне право: Підручник. – Суми: Університетська книга, 2006. – 424 с.4. Великий енциклопедичний юридичний словник / Ред. Ю.С. Шемшученко. – К.: Юр. думка, 2007, - 990 с.

5. Мацко А.С. Міжнародне право: Навчальний посібник. – 2-е вид. – К.: МАУП, 2003, - 216 с.

6. Мацко А.С. Міжнародне право: Навчальний посібник. – 2-е вид., переробл. і доп. – К.: МАУП, 2005. – 232 с.

7. Міжнародне право: Навчальний посібник / За ред. М.В. Буроменського. – К.: Юрінком Інтер, 2005, - 336 с.

8. Тимченко Л.Д. Международное право: Учебник для юрид. спец. вузов МВД. - Х.: Консул, Ун-т внутр. дел, 1999. – 528 с.

Додаткова

1. Блажевич Ю. Міжнародно-правові примусові заходи як особливий засіб реалізації відповідальності держав: теоретичні проблеми, особливості, перспективи й тенденції застосування // Юридична Україна. – 2006. - №2. – С. 99-101

2. Каламкарян Р.А. Совет Безопасности ООН и Международный Суд ООН: вклад в дело обеспечения международной безопасности и правопорядка // Государство и право. – 2007. - № 6. – С. 74-84

3. Касинюк О. Проблемні аспекти юрисдикції Міжнародного кримінального суду // Право України. – 2005. - № 3. – С. 144-147

4. Лукашук И.И. Концепция права международной ответственности // Государство и право. – 2003. - № 4. – С.79-88

5. Притика Ю.Д. Правова природа забезпечувальних заходів у міжнародному комерційному арбітражі // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. - №2-3. – С.71

Дата добавления: 2015-04-06; просмотров: 334; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Для студента самое главное не сдать экзамен, а вовремя вспомнить про него. 8871 - | 6713 - или читать все...

Читайте также:

 

34.229.194.198 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.002 сек.