double arrow

Список рекомендованих нормативних документів


1. ДСТУ 3321-2003. Система конструкторської документації. Терміни та

визначення основних понять.

2. ДСТУ 2939-94. Система оброблення інформації. Комп’ютерна графіка.

Терміни та визначення.

3. ДСТУ ГОСТ 2.001:2006. Єдина система конструкторської документації. Загальні положення (ГОСТ 2.001-93, IDT).

4. ДСТУ ГОСТ 2.104:2006. Єдина система конструкторської документації. Основні написи (ГОСТ 2.104-2006, IDT).

5. ДСТУ ISO 128-1:2005. Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 1. Передмова та покажчик понять стандартів ISO серії 128 (ISO 128-1:2003, IDT)

6. ДСТУ ISO 128-20-2003. Кресленики технічні. Загальні принципи подавання. Частина 20. Основні положення про лінії (ISO 128-20:1996, IDT)

7. ДСТУ ISO 128-21:2005. Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 21. Лінії, виконані автоматизованим проектуванням (ISO 128-21:1997, IDT)

8. ДСТУ ISO 128-22:2005. Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 22. Основні положення та правила застосування ліній-виносок і полиць ліній-виносок (ISO 128-22:1999, IDT).

9. ДСТУ ISO 128-24:2005. Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 24. Лінії на машинобудівних креслениках (ISO 128-24:1999, IDT).

10. ДСТУ ISO 128-40:2005. Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 40. Основні положення про розрізи та перерізи (ISO 128-40:2001, IDT).
11. ДСТУ ІSO 129-1:2007. Кресленики технічні. Проставлення розмірів і допусків. Частина 1. Загальні принципи (ІSO 129-1:2004, IDT).

12. ДСТУ ІSO 3040:2006. Кресленики технічні. Конуси. Розміри та допуски (ІSO 3040:1990, IDT).

13. ДСТУ ІSO 3098-0:2006. Документація технічна на вироби. Шрифти. Частина 0. Загальні вимоги (ІSO 3098-0:1997, IDT).

14. ДСТУ ІSO 3098-2:2007Документація технічна на вироби. Шрифти. Частина 2. Латинська абетка, цифри і знаки (ІSO 3098-2:2000, IDT)

15. ДСТУ ІSO 3098-5:2007. Документація технічна на вироби. Шрифти. Частина 5. Написання латинської абетки, цифр і знаків засобами автоматизованого проектування (ІSO 3098-5:1997, IDT)

16. ДСТУ ІSO 3098-6:2007. Документація технічна на вироби. Шрифти. Частина 6. Кирилична абетка (ІSO 3098-6:2000, IDT)

17. ДСТУ ISO 5455:2005. Кресленики технічні. Масштаби. (ISO 5455:1979, IDT).

18. ДСТУ ISO 5456-1:2006. Кресленики технічні. Методи проеціювання. Частина 1. Загальні положення (ІSO 5456-1:1996, IDT).

19. ДСТУ ISO 5456-2:2005. Кресленики технічні. Методи проеціювання. Частина 2. Ортогональні зображення (ISO 5456-2:1996, IDT).

20. ДСТУ ISO 5456-3:2006. Кресленики технічні. Методи проеціювання. Частина 3. Аксонометричні зображення (ІSO 5456-3:1996, IDT).

21. ДСТУ ISO 5456-4:2006. Кресленики технічні. Методи проеціювання. Частина 4. Центральне проеціювання (ІSO 5456-4:1996, IDT).

22. ДСТУ ISO 5457:2006. Документація технічна на вироби. Кресленики. Розміри та формати (ІSO 5457:1999, IDT).

23. ДСТУ ISO 6433:2006. Кресленики технічні. Позиції (ІSO 6433:1981, IDT).

24. ДСТУ ISO 7573:2006. Кресленики технічні. Специфікація (ІSO 7573:1983, IDT).

25. ГОСТ 2.305-2008. ЕСКД. Изображения – виды, разрезы, сечения. – М.: Стандартинформ. – 27 с.

26. ГОСТ 2.701-2008 «ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению» – М.: Стандартинформ.


Характеристика підручників таСейчас читают про: