double arrow

Лекція №5: Держава і право України в період неототалітарного режиму (середина 1960-х - середина 1980-х рр.)

4

Мета: Окреслити тенденції державного розвитку радянської України періоду неототалітаризму започаткованого Л.Брежнєвим. Сформулювати уявлення в студентів про специфіку розвитку правової системи зазначеного періоду.

План

Суспільний лад

Державний лад

Основні риси правової системи

Література

  1. История государства и права СССР / Под ред. О.И.Чистякова и И.Д.Мартысевича.- М., 1985. Ч.1.
  2. История государства и права СССР / Под ред. Ю.П.Титова. -М., 1988. Ч.1.
  3. Конституція незалежної України: У 3 т. Документи, коментарі, статті / Упоряд. С.Головатий, Л.Юзьков. -К., 1995.
  4. Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И. Очерк истории советской Конституции. -М., 1987.
  5. Стецюк П. Конституція – Основний закон України у запитаннях і відповідях.- Львів, 1996.
  6. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. -К., 1993.

7.Таранов А.П. Історія Конституції Української РСР.- К., 1957.

Суспільний лад

У другій половині 60-х років відбулися суттєві зміни в соціальній структурі населення.

На 1985 рік чисельність робітників становила 60 відсотків від загальної кількості зайнятих у народному господарстві. Значно скоротилася чисельність українських колгоспників: з 6,4 млн. у 1960 році до 3,9 млн. у 1985 році. Кількість міських жителів зросла з 19,9 млн. у 1960 році до 33.2 мли у 1985 році, відповідно за цей же період сільське населення зменшилося з 22,6 млн. до 17,6 млн. осіб.

У розглянутий період повністю сформувалася нова верства населення — номенклатурно-бюрократичний апарат, який був справжнім господарем на Україні.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
4

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7