double arrow

Коммуникацияны жетілдіру 8 страница


4. Бердалиев К.Б «Басқару негіздері» Аламты «Экономика»1997ж.

5. Каренов Р.С., Раимбеков Б.Х:, Акжолов А.М: Основы менеджмента.- Караганды: Полиграфия, 1995г.

6. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник -3 издание перераб. и доп. Менеджмент: Банки и биржи. Юнити, 1997

7. Глухов В.В Основы менеджмента, Санкт- Петербург, Спец- Литература, 1995

8. Ленд П.Э Менеджмент – искусство управлять/ перевод с англ. М: ИФРАМ, 1995

9. Опалев А.В Умение общаться с людьми. Этикет делового человека. М: Культура и спорт, Юнити 1996

5 – Тақырып. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы

1. Ұйымның ішкі ортасы

2. Ұйымның сыртқы ортасы

Сұрақтар:

- ұйымға ішкі ортаның әсері;

- бәсеке теориясы;

- ішкі өзгерістердің ұйым қызметіне әсері.

Тапсырма:

Әлемдік нарықта мұнай бағасы өссе ол біздің ҚР мұнай, астық, мал шаруашылық кәсіпорындарына қалай әсер етеді?

Әдебиеттер:

1. Анафияева Ж. Менеджмент: Оқу құралы. – Астана: Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті, 2008. – 146 б.

2. Ахметов К.Ғ. Сағындықов Е.Н. Менеджмент негіздері. Ақтөбе-Орал.: «А-Полиграфия», 2005 2.
3. Бердалиев К.Б. «Менеджмент» / Курс лекций.- Алматы Экономика, 2005.

4. Бердалиев К.Б «Басқару негіздері» Аламты «Экономика»1997ж.

5. Каренов Р.С., Раимбеков Б.Х:, Акжолов А.М: Основы менеджмента.- Караганды: Полиграфия, 1995г.

6. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник -3 издание перераб. и доп. Менеджмент: Банки и биржи. Юнити, 1997

7. Глухов В.В Основы менеджмента, Санкт- Петербург, Спец- Литература, 1995

8. Ленд П.Э Менеджмент – искусство управлять/ перевод с англ. М: ИФРАМ, 1995

9. Опалев А.В Умение общаться с людьми. Этикет делового человека. М: Культура и спорт, Юнити 1996

6- тақырып. Басқарудың ұйымдастыру құрылымы мен басқару нормасы

Сұрақтар:

1.Өкілеттік және олардың түрлері

2.Басқару өкілдігін бөлу

3.Орталықтандыру және орталықсыздандыру

4.Ұйымдастыру процесіндегі координаци

Тапсырма:

1.Ұйымдастыру функцияларының мәні неде?

Өкілеттік және олардың түрлеріне не жатады?

Орталықтандырылған басқарудың өкілдік деңгейі қандай жағдайларда анықталады?

Координациялық өкілдік дегеніміз не ?

Интервал таңдауға әсер ететін факторларды атаңыз?

Тапсырма:

«Әлеуметтік саладағы ұйымның басқару құрылымын жетілдіру» тақырыбына реферат жазыңыз.

Әдістемелік нұсқау: бұл берілген сұрақтар бойынша өзіңіздің жеке тәжірибеңізді және сараптамалық біліктілігіңізді қолданыңыз.

Әдебиеттер:

1. Анафияева Ж. Менеджмент: Оқу құралы. – Астана: Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті, 2008. – 146 б.2. Ахметов К.Ғ. Сағындықов Е.Н. Менеджмент негіздері. Ақтөбе-Орал.: «А-Полиграфия», 2005 2.

3. Бердалиев К.Б. «Менеджмент» / Курс лекций.- Алматы Экономика, 2005.

4. Бердалиев К.Б «Басқару негіздері» Аламты «Экономика»1997ж.

5. Каренов Р.С., Раимбеков Б.Х:, Акжолов А.М: Основы менеджмента.- Караганды: Полиграфия, 1995г.

6. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник -3 издание перераб. и доп. Менеджмент: Банки и биржи. Юнити, 1997

7. Глухов В.В Основы менеджмента, Санкт- Петербург, Спец- Литература, 1995

8. Ленд П.Э Менеджмент – искусство управлять/ перевод с англ. М: ИФРАМ, 1995

9. Опалев А.В Умение общаться с людьми. Этикет делового человека. М: Культура и спорт, Юнити 1996

7- тақырып. Менеджментті информациямен қамтамасыз ету

1. Ақпарат түсінігі және сипаттамасы

2. Менеджменттің ақпаратпен қамтамасыз ету деңгейі және ақпарат типтері

3. Ақпараттың ішкі жүйесі

4. Ақпараттық қызмет технологиясы

Сұрақтар:

- ақпараттың өзектілігі мен сараптамасы;

- ақпарат қозғалысының арналары;

Тапсырма:

Кәсіпорынды ақпаратпен қамтамасыз етудің қандай тиімді жолдарын ұсынар едіңіз?

Әдебиеттер

1. Анафияева Ж. Менеджмент: Оқу құралы. – Астана: Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті, 2008. – 146 б.

2. Ахметов К.Ғ. Сағындықов Е.Н. Менеджмент негіздері. Ақтөбе-Орал.: «А-Полиграфия», 2005 2.3. Бердалиев К.Б. «Менеджмент» / Курс лекций.- Алматы Экономика, 2005.

4. Бердалиев К.Б «Басқару негіздері» Аламты «Экономика»1997ж.

5. Каренов Р.С., Раимбеков Б.Х:, Акжолов А.М: Основы менеджмента.- Караганды: Полиграфия, 1995г.

6. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник -3 издание перераб. и доп. Менеджмент: Банки и биржи. Юнити, 1997

7. Глухов В.В Основы менеджмента, Санкт- Петербург, Спец- Литература, 1995

8. Ленд П.Э Менеджмент – искусство управлять/ перевод с англ. М: ИФРАМ, 1995

9. Опалев А.В Умение общаться с людьми. Этикет делового человека. М: Культура и спорт, Юнити 1996

8- тақырып. Менеджменттегі басқару шешімдері

1. Басқару шешімдері түсінігі.

2. Басқару шешімдерінің жіктелуі

3. Басқару шешімдерін қабылдау технологиясы

Сұрақтар:

1.Басқару шешімі дегеніміз не?

2.Басқару шешімнің технологися дегеніміз не?

3.Басқару шешімін қабылдау процесі дегеніміз не?

Тапсырма:

«Басқару шешімдерінің түрлері», «Басқару шешімдерінің тиімділігін анықтау тәсілдері» тақырыптарына рефераттар жазыңыз.

Әдістемелік нұсқау: бұл берілген сұрақтар бойынша өзіңіздің жеке тәжірибеңізді және сараптамашылық біліктілігіңізді қолданыңыз.

Әдебиеттер:

1. Анафияева Ж. Менеджмент: Оқу құралы. – Астана: Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті, 2008. – 146 б.

2. Ахметов К.Ғ. Сағындықов Е.Н. Менеджмент негіздері. Ақтөбе-Орал.: «А-Полиграфия», 2005 2.

3. Бердалиев К.Б. «Менеджмент» / Курс лекций.- Алматы Экономика, 2005.

4. Бердалиев К.Б «Басқару негіздері» Аламты «Экономика»1997ж.

5. Каренов Р.С., Раимбеков Б.Х:, Акжолов А.М: Основы менеджмента.- Караганды: Полиграфия, 1995г.

6. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник -3 издание перераб. и доп. Менеджмент: Банки и биржи. Юнити, 1997

7. Глухов В.В Основы менеджмента, Санкт- Петербург, Спец- Литература, 1995

8. Ленд П.Э Менеджмент – искусство управлять/ перевод с англ. М: ИФРАМ, 1995

9. Опалев А.В Умение общаться с людьми. Этикет делового человека. М: Культура и спорт, Юнити 1996

9- тақырып. Рыноктық экономикадағы басқару әдістерінің жүйесі

1. Басқару әдістерінің мәні

2. Экономикалық басқару әдістері

3. Басқарудың ұйымдастыру – жіктеу әдістері

Сұрақтар:

1. Басқару әдісінің мәнісі неде?

2. Басқарудың экономикалық әдістері туралы айтып беріңіз?

3. Басқарудың ұйымдастырушылық – жіктеу әдісі өзімен не көрсетеді?

Тапсырма:

1. «Басқарудың моральды – психологиялық әдістері» тақырыбына жазбаша жұмыс жазыңыз.

2. «Ұйымдағы басқарудың әлеуметтік – психологиялық әдістерін бағалау мен қолдану тиімділігі» тақырыбына эссе жазыңыз.

Әдістемелік нұсқау: бұл тапсырманы орындау үшін жеке тәжірибеңізбен аналитикалық мағлұматтарды қолданыңыз.

Әдебиеттер:

1. Анафияева Ж. Менеджмент: Оқу құралы. – Астана: Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті, 2008. – 146 б.

2. Ахметов К.Ғ. Сағындықов Е.Н. Менеджмент негіздері. Ақтөбе-Орал.: «А-Полиграфия», 2005 2.

3. Бердалиев К.Б. «Менеджмент» / Курс лекций.- Алматы Экономика, 2005.

4. Бердалиев К.Б «Басқару негіздері» Аламты «Экономика»1997ж.

5. Каренов Р.С., Раимбеков Б.Х:, Акжолов А.М: Основы менеджмента.- Караганды: Полиграфия, 1995г.

6. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник -3 издание перераб. и доп. Менеджмент: Банки и биржи. Юнити, 1997

7. Глухов В.В Основы менеджмента, Санкт- Петербург, Спец- Литература, 1995

8. Ленд П.Э Менеджмент – искусство управлять/ перевод с англ. М: ИФРАМ, 1995

9. Опалев А.В Умение общаться с людьми. Этикет делового человека. М: Культура и спорт, Юнити 1996

10 – тақырып. Ұйымдастыру менеджмент функциясы ретінде

1. Ұйымдастыру функциясының мазмұны

2. Өкілеттілік және оның түрлері

3. Орталықтандыру және орталықсыздандыру

Сұрақтар:

1.Ұйымдастыру дегеніміз не?

2.Ұйым ішіндегі басқару позициясы дегеніміз не?

3.Менеджмент және ұйымның сыртқы ортасы дегеніміз не?

Тапсырма:

1.Ұйымның сызықтық құрылымын қалыптастырыңыз.

2.Сызықтық ұйымдық құрылымның артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтаныз.

3.Ұйымдастырудағы мақсаттын орны мен маңыздылығын анықтаңыз.

Әдебиеттер:

1. Анафияева Ж. Менеджмент: Оқу құралы. – Астана: Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті, 2008. – 146 б.

2. Ахметов К.Ғ. Сағындықов Е.Н. Менеджмент негіздері. Ақтөбе-Орал.: «А-Полиграфия», 2005 2.

3. Бердалиев К.Б. «Менеджмент» / Курс лекций.- Алматы Экономика, 2005.

4. Бердалиев К.Б «Басқару негіздері» Аламты «Экономика»1997ж.

5. Каренов Р.С., Раимбеков Б.Х:, Акжолов А.М: Основы менеджмента.- Караганды: Полиграфия, 1995г.

6. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник -3 издание перераб. и доп. Менеджмент: Банки и биржи. Юнити, 1997

7. Глухов В.В Основы менеджмента, Санкт- Петербург, Спец- Литература, 1995

8. Ленд П.Э Менеджмент – искусство управлять/ перевод с англ. М: ИФРАМ, 1995

9. Опалев А.В Умение общаться с людьми. Этикет делового человека. М: Культура и спорт, Юнити 1996

11- тақырып. Менеджменттегі жоспарлау

1. Фирма ішіндегі жоспарлаудың мазмұны мен міндеттері

2. Жоспарлау принциптерітер

3.Стратегиялық жоспарлау

4.Ағымдық жоспарлау

Сұрақтар

1.Жоспарлаудың қалыптасуы неде?

2.Жоспарлаудың қандай түрлері бар?

3.Жоспарлау процесінің элементтері?

Тапсырма:

1. Нарық жағдайында кәсіпорындағы стратегиялық жоспарлаудың рөлі

2.Прогрессивті жоспарлау сызбасын құрастырыңыз. Кемшіліктерін негіздеп көрсетіңіз.

3.Кездесу жоспарының сызбасын құрастырыңыз. Кемшіліктерін негіздеп көрсетіңіз

Әдебиеттер:

1. Анафияева Ж. Менеджмент: Оқу құралы. – Астана: Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті, 2008. – 146 б.

2. Ахметов К.Ғ. Сағындықов Е.Н. Менеджмент негіздері. Ақтөбе-Орал.: «А-Полиграфия», 2005 2.

3. Бердалиев К.Б. «Менеджмент» / Курс лекций.- Алматы Экономика, 2005.

4. Бердалиев К.Б «Басқару негіздері» Аламты «Экономика»1997ж.

5. Каренов Р.С., Раимбеков Б.Х:, Акжолов А.М: Основы менеджмента.- Караганды: Полиграфия, 1995г.

6. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник -3 издание перераб. и доп. Менеджмент: Банки и биржи. Юнити, 1997

7. Глухов В.В Основы менеджмента, Санкт- Петербург, Спец- Литература, 1995

8. Ленд П.Э Менеджмент – искусство управлять/ перевод с англ. М: ИФРАМ, 1995

9. Опалев А.В Умение общаться с людьми. Этикет делового человека. М: Культура и спорт, Юнити 1996

12- тақырып. Менеджменттегі мотивация

1. Мотивация мәні

2.Мотивацияның мазмұндылық теориясы.

3. Мотивацияның процессуалдық теориясы.

Сұрақтар:

1.Ынталандыру мен ынтаның маңыздылығы неде?

2.Қандай ынталандыру(ынталандыру) теорияларын білесіз?

3.Ынталандырудың қандай түрлерін білесіз?

Тапсырма:

Дж. Мак-Клелландтың ынталандыру теориясын қарастырып, ондағы кемшіліктерді көрсетіңіз?

Альдерфер теориясын қарастырыңыз және ол қазіргі уақытта қолданылама?

Әдебиеттер:

1. Анафияева Ж. Менеджмент: Оқу құралы. – Астана: Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті, 2008. – 146 б.

2. Ахметов К.Ғ. Сағындықов Е.Н. Менеджмент негіздері. Ақтөбе-Орал.: «А-Полиграфия», 2005 2.

3. Бердалиев К.Б. «Менеджмент» / Курс лекций.- Алматы Экономика, 2005.

4. Бердалиев К.Б «Басқару негіздері» Аламты «Экономика»1997ж.

5. Каренов Р.С., Раимбеков Б.Х:, Акжолов А.М: Основы менеджмента.- Караганды: Полиграфия, 1995г.

6. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник -3 издание перераб. и доп. Менеджмент: Банки и биржи. Юнити, 1997

7. Глухов В.В Основы менеджмента, Санкт- Петербург, Спец- Литература, 1995

8. Ленд П.Э Менеджмент – искусство управлять/ перевод с англ. М: ИФРАМ, 1995

9. Опалев А.В Умение общаться с людьми. Этикет делового человека. М: Культура и спорт, Юнити 1996

13- тақырып. Менеджмент жүйесіндегі бақылау

1. Бақылаудың мәні мен міндеттері

2. Басқарушылық бақылаудың түрлері мен кезеңдері

3. Бақылаудың кезеңдері

Сұрақтар:

1.Бақылаудың маңыздылығы неде?

2.Бақылаудың қандай кезеңдері бар?

3.Бақылау процессі қалай жүргізіледі?

Тапсырма:

1.Белгілі-бір кәсіпорын қызметінің жоспарын жасаңыз

2.ҚРда қызмет жасайтын кәсіпорындарда бақылау қалай жүргізіледі деп ойлайсыз.

3.Әлеуметтік салада қызмет жасайтын ұйым қызметіндегі бақылаудың материалдық өндіріспен айналысатын кәсіпорындарында жүргізілетін бақылаудан айырмашылығы неде?

Әдебиеттер:

1. Анафияева Ж. Менеджмент: Оқу құралы. – Астана: Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті, 2008. – 146 б.

2. Ахметов К.Ғ. Сағындықов Е.Н. Менеджмент негіздері. Ақтөбе-Орал.: «А-Полиграфия», 2005 2.

3. Бердалиев К.Б. «Менеджмент» / Курс лекций.- Алматы Экономика, 2005.

4. Бердалиев К.Б «Басқару негіздері» Аламты «Экономика»1997ж.

5. Каренов Р.С., Раимбеков Б.Х:, Акжолов А.М: Основы менеджмента.- Караганды: Полиграфия, 1995г.

6. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник -3 издание перераб. и доп. Менеджмент: Банки и биржи. Юнити, 1997

7. Глухов В.В Основы менеджмента, Санкт- Петербург, Спец- Литература, 1995

8. Ленд П.Э Менеджмент – искусство управлять/ перевод с англ. М: ИФРАМ, 1995

9. Опалев А.В Умение общаться с людьми. Этикет делового человека. М: Культура и спорт, Юнити 1996

14- тақырып. Адам қызметін басқару және топты басқару

1.Басшылар мен бағыныштылар

2. Ресми және бейресми топтар

Сұрақтар:

1.Адам қызметін басқару маңыздылығы

2. Адам қызметін басқару қандай жолмен жүзеге асырылады?

3.Топты басқарудың маңыздылығы неде?

Тапсырма:

1.ҚР ресми және бейресми қарым-қатынас қалай жүргізіледі?

2.Кәсіпорынның ұйымдық құрылымын қалыптастырыңыз және оның қызметі барысындағы адам қызметін басқаруды қарастырыңыз.

Әдебиеттер:

1. Анафияева Ж. Менеджмент: Оқу құралы. – Астана: Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті, 2008. – 146 б.

2. Ахметов К.Ғ. Сағындықов Е.Н. Менеджмент негіздері. Ақтөбе-Орал.: «А-Полиграфия», 2005 2.

3. Бердалиев К.Б. «Менеджмент» / Курс лекций.- Алматы Экономика, 2005.

4. Бердалиев К.Б «Басқару негіздері» Аламты «Экономика»1997ж.

5. Каренов Р.С., Раимбеков Б.Х:, Акжолов А.М: Основы менеджмента.- Караганды: Полиграфия, 1995г.

6. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник -3 издание перераб. и доп. Менеджмент: Банки и биржи. Юнити, 1997

7. Глухов В.В Основы менеджмента, Санкт- Петербург, Спец- Литература, 1995

8. Ленд П.Э Менеджмент – искусство управлять/ перевод с англ. М: ИФРАМ, 1995

9. Опалев А.В Умение общаться с людьми. Этикет делового человека. М: Культура и спорт, Юнити 1996

15- тақырып. Лидерлік: басқару стилі мен менеджер имиджі

1.Басшылық стилінің түсінігі және оны қалыптастыру факторлары

2.Стиль түрлері және олардың сипаттамалары

Сұрақтар:

1. Басшылық стилінің мәні неде?

2. Басқару стильдері туралы айтып беріңіз?

Тапсырма:

1. Жеке басқару стильдерін ойлап табыңыз. Дәлелдеңіз. Мысал келтіріңіз.

Сіздің ойыңызша басқарудың қай стилі әлдеқайда нәтижелі? Дәлелдеңіз.

Әдебиеттер:

1. Анафияева Ж. Менеджмент: Оқу құралы. – Астана: Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті, 2008. – 146 б.

2. Ахметов К.Ғ. Сағындықов Е.Н. Менеджмент негіздері. Ақтөбе-Орал.: «А-Полиграфия», 2005 2.

3. Бердалиев К.Б. «Менеджмент» / Курс лекций.- Алматы Экономика, 2005.

4. Бердалиев К.Б «Басқару негіздері» Аламты «Экономика»1997ж.

5. Каренов Р.С., Раимбеков Б.Х:, Акжолов А.М: Основы менеджмента.- Караганды: Полиграфия, 1995г.

6. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник -3 издание перераб. и доп. Менеджмент: Банки и биржи. Юнити, 1997

7. Глухов В.В Основы менеджмента, Санкт- Петербург, Спец- Литература, 1995

8. Ленд П.Э Менеджмент – искусство управлять/ перевод с англ. М: ИФРАМ, 1995

9. Опалев А.В Умение общаться с людьми. Этикет делового человека. М: Культура и спорт, Юнити 1996

10. СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА (СӨЖ) АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

СӨЖ-ГЕ АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР:

Студенттермен оқытушының өзіндік жұмысының өткізу түрі: баяндама мен рефератты талқылау, тақырып бойынша пікір-алмасу, берілген тапсырмаларды орындау, қойылған сұрақтарға жауап беру, тақырыпты тереңінен түсіну мақсатында магистрантқа оқытушымен көрсетілетін көмек.

Тақырып 1- Менеджменттің мәні мен қағидалары

Мақсаты: Менеджменттің экономикалық, әлеуметтік-психологиялық, құқықтық аспектілерінің кезеңдерін көрсетіп, міндеттері мен басты мақсаттарын қарастыра отырып мазмұнын ашу, анықтама беру.

Тапсырманың аты: Қандай да бір ұйымды ойдан шығарып, оның негізгі мақсаттары мен міндеттерін кесте түрінде жазыңыз. Әрбір мақсат пен міндетті негіздеңіз.

Әдістемелік нұсқау: кестені құру барысында лекциялық материалдарды қолданып, менеджменттің мақсаттары мен міндеттіріннің түсініктерін талдаңыз.

Тапсырма 1 : Типография ресурстарының 3 түрімен иеленеді – қағаз, бояу, қара бояу. Ол афишаның екі түрін басып шығара алады. Әрбір афиша түрінің бағасы мен шығыстар нормалары кестеде көрсетілген.

Барлық басылған афишаларды өткізуден максималды пайда беретін өндіру жоспарын құрастырыңыз.

Әдістемелік нұсқау: есепті шешу барысында «Экономикалық теория» пәнінен алған білімдерді қолданыңыз.

Афиша Көтерме бағасы (мың теңге) Бір данаға шығыстар
Қағаз (г) Қызыл бояу (г) Қара бояу (г)
1 түрі
2 түрі
Ресурс қоры кг

Тапсырма 2 : Американдық және Жапон менеджменті: ерекшеліктері мен өзгешеліктерін ажыратыңыз

Тапсырманы орындаудағы оқытушының талаптары:

v Студент тапсырмада берілген сұрақтарға ауызша және жазбаша жауап береді.

v Тапсырма өткізудің жоғары баллы – 5 бал.

Орындалған тапсырманы бағалау критерийі.

Орындалған тапсырмаға келесі жағдайларда ғана жоғары балл қойылады:

v Тапсырма уақытылы орындалып, берілген мерзім ішінде тапсырылғанда.

Тақырып 2- Басқарудағы жүйелік тәсілдің негіздері

Тапсырма : «ҚР-дағы шаруашылықтардың әртүрлі нысандарындағы басқару жүйесі» тақырыбына пікір- сайыс.

Тақырып 3 - Менеджмент эволюциясы

Мақсаты: Басқарудың даму тарихын хронологиялық тәртіпте қарастыру. Менеджменттің ғылым ретінде пайда болуының негізгі себептерін ашу. Менеджменттің қазіргі концепцияларының негізгі постулаттарын қарастыр

Тапсырманың аты: Басқару ғылымының дамуына үлес қосқан негізгі мектептер. Қазіргі кездегі ұлттық басқару концепциясының әлсіз және мықты жақтары қандай? ХХ арасындағы бірінші жартысындағы басқару концепциясына қатысты ойлардың қайсын бүгінгі тәжірибеде өзгертусіз қолдануға болады?

Тапсырма мазмұны: Бәсекелестеріміздің күшейгені нәтижесінде сіздің фирмада копьютерлерді өткізу қиынға түсті.

Есепті келісідей шешуге болады:

1. Копьютірлердің шығару саны айына 5000-нан 4000 бірлікке дейін қысқарту. Бұл жағдайда сіздің шығуыңыз 50000.

2. Шығарылатын компьютерлердің модельдерін жақсарту. Бұл жағдайда шығындар (модернизациядан) 20000 болады және (технологияға жаңадан еңгізуде) 30000.

3. Жарнамалық компанияны күшейту. Бұл жағдайда өнімнің 1 бірлігі үшін шығындар 8.

Тапсырма сұрақтары:

Сіздің мақсатыңыз келесіде

- шешім қабылдауға әсер ететін факторларды анықтау;

- пайданы есептеу;

- нақты шешімді таңдау;

- қорытындылау.

Тапсырманы орындау жөніндегі әдістемелік нұсқаулар:

Берілген тапсырма студенттердің тапсырманы орындау барысында «экономикалық теория» курсынан алған білімдерін, теориялық және практикалық ұғымдары туралы білімдерін жетілдіруге бағытталған.

v Берілген тапсырма топпен орындалады.Тапсырманы орындауға топтағы барлық студенттер қатысады. Тапсырманы орындау барысында студенттер өз пікірлерін ортаға салады.

Орындалған тапсырманы бағалау критерийі.

Орындалған тапсырмаға келесі жағдайларда ғана жоғары балл қойылады:

v Тапсырма уақытылы орындалып, берілген мерзім ішінде тапсырылғанда;

Тақырып 4 - Ұйым туралы түсінік және оның түрлері

Мақсаты: Ұйымның түсінігін , оның түрлерін анықтау.

Тапсырманың аты: Қазақстан Республикасының бір кәсіпорынын мысалға алып, оның іс-әрекетіне басқарушы үлгісінің қандай факторлар әсер ететіндігі туралы сараптама жүргізіңіз және де оларды классификацияға жатқызыңыз.

Әдістемелік нұсқау: классификацияға жатқызу барысында назар аударыңыз.

Тапсырма мазмұны:

Мақсаттардың классификациялық түрлеріне ҚР кәсіпорындарындағы басқару жүиесінің дамуына сараптама жүргізіңіз.

Әдістемелік нұсқау: тапсырманы орындау барысында теорияны қарастырыңыз.

Тапсырма сұрақтары:

  1. Басқарушы – жетекші (лидер) шешім қабылдауда қандай шешімдерге сүйенетінін атаңыз
  2. Басқарушы кәсіпкер ұйым болашағын қалайша белгілетінін сараптаңыздар.

Әдістемелік нұсқау: сұрақтарды қарастыру барысында теориялық материалдарға назар аударыңыз.

Орындалған тапсырманы бағалау критерийі.

Орындалған тапсырмаға келесі жағдайларда ғана жоғары балл қойылады:

v Тапсырма уақытылы орындалып, берілген мерзім ішінде тапсырылғанда;

Тапсырма: Ұйым мақсаттары және олардың классификациясы

Тақырып 5 – Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы

Мақсаты: Басқарудың даму тарихын хронологиялық тәртіпте қарастыру. Менеджменттің ғылым ретінде пайда болуының негізгі себептерін ашу. Менеджменттің қазіргі концепцияларының негізгі постулаттарын қарастыру.Сейчас читают про: