double arrow

Е) 4 есе кемиді


$$$ 372

Идеал газдың ішкі энергиясы қандай өрнекпен анықталады?

А)

$$$ 94

Идеал газды изобаралы қыздырғанда 1-ші күйден 2-ші күйге өткен. Газ массасы тұрақты болғанда, оның қысымы қалай өзгереді?

А) өзгермейді

$$$ 377

Идеал жылу машинасының қыздырғышы мен суытқышының температуралары 400 К және 300 К тең. Қыздырғыштың температурасын 200 К-ға ұлғайтқан. Бұл кезде машинаның п.ә.к-і қалай өзгерді?

А) 2 есе артады

$$$ 373

Идеал жылу машинасындағы газ қыздырғыштан алған жылудың 60% суытқышқа береді. Қыздырғыш температурасы 500 К. Суытқыштың температурасы неге тең?

А) 300 К

$$$ 351

Идеал газ изотермалық ұлғайғанда көлемі 1,5 есе артса, оның қысымы қалай өзгереді?

В) 1,5 есе кемиді

$$$ 348

Идеал газ жабық ыдыста. Егер температурасын 3 есе арттырса, онда газ тығыздығы қалай өзгереді?

С. өзгермейді

$$$ 250

Изотермиялық ұлғаю кезінде идеал газ А=200 Дж жұмыс істейді. Газдың ішкі энергиясы қаншаға өзгереді?Сейчас читают про: