double arrow

D) 6 м/с


$$$ 285

Шекаралық беттен 30о-тық толық шағылу бұрышымен жарық шыныдан ауаға өтеді. Осы кездегі сыну бұрышы неге тең болады? Шынының сыну көрсеткіші 2-ге тең.

A) 90о

$$$ 286

Айна бетіне келіп түскен сәуле мен шағылған сәуленің арасындағы бұрыш 80о-ке тең. Сәуленің айна бетіне түсу бұрышын анықтаңыздар.

C) 40о

$$$ 287

Ауадан қандай да бір ортаға келіп түскен сәуленің түсу бұрышы a=60о, ал сыну бұрышы g=30° болады. Ортаның сыну көрсеткішін анықтаңыз.

A)

$$$ 288

Айна жазықтығына түскен және шағылған сәулелер арасындағы бұрыш 60о-қа тең. Сәуленің шағылу бұрышы неге тең?

B) 30о

$$$ 289

Қандай да бір беттің жарықталынуы, осы бетке перпендикуляр бағытта түскен сәулелердің жарықталынуынан 2 есе кем болуы үшін, бетті қандай бұрышқа бұру керек?

A) 60о-қа

$$$ 290

Жинағыш линзаның оптикалық күші 3 дптр және дене линзадан 50 см қашықтықта орналасқан. Осы линзаның сызықтық ұлғаюы неге тең?
D) 2

$$$ 291

Түсу бұрышының қандай мәнінде шағылған және түскен сәулелер тік бұрыш құрайды?

С) 450

$$$ 292

Суретте көрсетілген жазық айнадағы АВ затының қай жағдайдағы кескіні дұрыс деп саналады?

а
А
B
а
а
а
а
а


В) 2 жағдайдағы

$$$ 293

Жарық екі ортаны бөлетін шекараға a=300 бұрышпен түседі. Бірінші ортаның сыну көрсеткіші , ал екінші ортаныкі . Сыну бұрышы қандай болады?

С) 600

$$$ 294

Линза екі еселенген нақты кескін беретін болса, қос-дөңес линзадан зат қандай қашықтықта орналасады?

С) 3/2

$$$ 295

Бір-бірімен біріктірілген екі жұқа жинағыш линзаның оптикалық күштері D1 мен D2-ге тең. Осы линзалар жүйесінің оптикалық күші қай формуламен бейнеленеді?

В) D = D1+ D2

$$$ 296

Параллель сәулелер шоғы линзаға оның бас оптикалық осіне қандай да бір бұрыш жасай түседі. Линзадан өткеннен кейін олар қай жерде қиылысады?

D) линзаның фокаль жазықтығында

$$$ 297

Кескін мөлшері дене мөлшеріне тең болса, жинағыш линзаның оптикалық күші қандай болады? Линзадан кескінге дейінгі қашықтық 0,2 м-ге тең.Сейчас читают про: