double arrow

В) 10 дптр


$$$ 298

Шыны-ауа орталарының шекарасы үшін толық шағылудың шекті бұрышы 300-қа тең. Осы шыныдағы жарық жылдамдығын анықтаңыз. Жарықтың вакуумдағы жылдамдығын с=3*108 м/с -ке тең деп алыңыз.

D) 1,5*108 м/с

$$$ 299

Қол жазба немесе баспа материалдарын оқу үшін ең қолайлы жарықтану 50 лк деп саналады. Столдың үстіндегі электр шамының дәл астында орналасқан нүктелерде осындай жарықтануды алу үшін, жарық күші 50 кд лампаны қандай биіктікте ілу керек?

С) 1 м

$$$ 300

Жарық көзінен шыққан жарық экранның центріне нормаль бойынша түседі. Жарық көзін экраннан 2 еседен артық қашықтыққа жылжытқанда, экран центріндегі жарықтану қалай өзгереді?

Е) 4 есе азаяды

$$$ 301

2F
F
F
2F
Денені жинағыш линзадан қандай қашықтықта орналастырғанда, оның кескіні жалған болады?

E) 5

$$$ 302

Денені ойыс сфералық айнадан оның қисықтық радиусынан үлкен қашықтықта орналастырғанда, қандай кескінін алуға болады?
D) жалған, кішірейтілген

$$$ 303

2F
F
F
2F
Сәуле жинағыш линзаға түсіп, сынады. Линзадан кейін сәуленің жүруі қандай болады?

D) 4-ші бағытта

$$$ 304

Сәуле жазық айнаға перпендикуляр бойынша түседі. Айнаны оның осі бойымен сәулеге перпендикуляр етіп 20о-қа бұрғанда, шағылған сәуле қандай бұрышқа ауытқиды?

С) 40о-қа

$$$ 305

Денеден өлшемі 4 есе үлкен линзадан 2 м қашықтықта орналасқан нақты кескінді алу үшін, денені линзадан қандай қашықтықта орналастыру керек?

В) 0,5 м

$$$ 306

Салыстырмалы сыну көрсеткіші 2-ге тең болатын орталарды бөліп тұрған шекараға түскен сәуленің толық ішкі шағылу бұрышы неге тең?

С) 30о

$$$ 307

Жинағыш линзадан 15 см қашықтықта орналасқан дененің линзадан 30 см қашықтықта кескіні пайда болса, оның ұлғайтуы қандай болады?

А) 2

$$$ 308

Сынған сәуле шағылған сәулеге перпендикуляр болуы үшін, сәуле жазық айнаға қандай бұрышпен түсуі керек?

В) arctg n

$$$ 309

Жинағыш линзаның оптикалық күші 6 дптр. Линзадан 25 см қашықтықта заттың жалған кескінін алу үшін, оны линзадан қандай қашықтықта орналастыру керек?

А) 10 см

$$$ 310

Ауадағы толқын ұзындығы 750 нм, ал сыну көрсеткіші 2,5 болатын ортадағы жарық толқын ұзындығы қандай болады?Сейчас читают про: