double arrow

E) 200 кд


$$$ 420

Интерференция минимумы бақыланады:

D) Когерентті толқындардың фазалары әртүрлі нүктелерде

$$$ 421

Когерентті толқындардың беттесуінен жарық интенсивтігінің қайта таралу құбылысы қалай аталады?

D) Интерференция

$$$ 422

Қандай құбылыс жарықтың кванттық қасиеттерін айқындайды?

C) Жылулық сәулелену

$$$ 423

Ньютон сақиналары пайда болу кезінде төменде келтірілген шамалардың қайсысы маңызды анықтаушы болады 1- сәуленің түсу бұрышы, 2- лизаның қисықтық радиусы, 3- пленка қалыңдығы, 4- жарық толқын ұзындығы:

Е) 1,2 және 4

$$$ 424

Интерференция құбылысы қандай толқындарды қосқанда пайда болады?

А) Бірдей жиіліктегі, және фазалар айырымы тұрақты болғанда

$$$ 425

Интерференция құбылысы кезінде қосылатын тербелістердің фазалар айырымы қандай болғанда амплитуданың минимумы байқалады (n=0, 1, 2,)?

B) Dj = ±(2n+1) p

$$$ 426

Интерференция кезінде қосылатын тербелістердің фазалар айырымы қандай болғанда амплитуданың максимумы байқалады?
С) Dj= ±2 n

$$$ 427

Периодтары және фазалар айырымы төменде келтірілген бір бағыттағы тербелістердің қайсысы когерентті толқындар болады ?

С) Т1=2 с, Т2=2 с, Dj=const

$$$ 428

Интерференциялық максимум шартын көрсетіңіз:

В)

$$$ 429

Секер, кварц, скипидар сияқты оптикалық актив заттар .... қабілетті.

D) поляризация жазықтығын айналдыруға

$$$ 430

Интерференция максимумы бақыланады:

E) Когерентті емес толқындардың тербелу фазалары бірдей нүктелерде.

$$$ 431

Жарықтың корпускулалық теориясын жасаған ғалым:Сейчас читают про: