double arrow

Модуль-27


Толқындар дифракциясы

$$$ 437

Радиусы r дискінің геометриялық көлеңке аймағында толқын ұзындығы l болатын жарық дифракциясы байқалу үшін қандай шарт орындалуы қажет?

А) r~l

$$$ 438

Төменде келтірілген құбылыстардың қайсысы жарық дифракциясын түсіндіре алады: 1- сабын және май қабыршығының кемпірқосақтық түсі, 2 - геометриялық көлеңке аймағына жарық сәулелердің таралуы, 3 - Комптон эффектісі, 4 - көлеңкенің және жартылай көлеңкенің пайда болуы.

С) тек 2 ғана

$$$ 439

Радиусы r саңылаудың төңірегіндегі геометриялық көлеңке аймағында толқын ұзындығы l жарықтың дифракциясы байқалу үшін қандай шарт орындалу керек?

А) r~l

$$$ 440

Периоды d дифракциялық торға, толқын үзындығы l жарық шоғымен тік бағытта жарықтандырылды. Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы бірінші бас максимум байқалатын бұрышын анықтайды?

А)

$$$ 441

Бөгеттен байқалатын жарықтың дифракция құбылысы қандай шарт кезінде ықтималды болады?
А) Бөгет өлшемі d жарықтың толқын ұзындығы мен шамалас (l~d) болған кезде

$$$ 442

Саңылаудан дифракция құбылысын бақылау қандай шарт кезінде ықтималды болады?

А) Бөгет өлшемі d жарықтың толқын ұзындығы мен шамалас (l~d) болған кезде

$$$ 443

Мөлшері кішкене болатын дискіні монохромат ақ жарықпен жарықтандырғанда экранда дифракциялық бейне байқалады. Дифракциялық бейненің центрінде не байқалады?

А) Ақ дақ

$$$ 444

Ақ жарық дөңгелек саңылау арқылы өткен кезде дифракциялық бейне байқалады. Дифракциялық бейне центрінде не байқалады?

С) Тесік мөлшеріне байланысты не ақ, не күңгірт дақ

$$$ 445

Сфералық толқын үшін Френельдің m-нші зонасының радиусын көрсетіңіз.

А)

$$$ 446

Жазық толқын үшін Френельдің m-нші зонасының радиусын көрсетіңіз.

С)

$$$ 447

Френельдің көршілес екі зоналары арасындағы бақылау нүктесінде қоздырылған тербелістердің жол айырымы мынаған тең:

В) l/2

$$$ 448

Ені а-ға тең саңылауға тік түскен жарық кезіндегі дифракциялық максимум шартын көрсетіңіз.

А)

$$$ 449

Ені а-ға тең саңылауға тік түскен жарық кезіндегі дифракциялық минимум шартын көрсетіңіз.

D)

$$$ 450

Дифракциялық тордың спектріндегі ең аз ауытқуға қандай сәуле ұшырайды?

А) Күлгін

$$$ 451

Нүктелік монохромат жарықтың (l=500 нм) экранда дифракциялық суреті байқалады. Экран мен жарық көзінің арасына дөңгелек саңылауы бар диафрагма қойылған. Экранда байқалатын дифракциялық. сақиналардың центрінде ең қараңғы дақ пайда болуы үшін саңылау арқылы Френель зонасының нешеуі өте алады?В) 2

$$$ 452

Нүктелік жарық көзінен 0,5 м қашықтықта сфералық толқын фронты орналасқан, бақылау нүктесі - толқын фронтынан 0,5 м қашықтықта. Егер толқын ұзындығы 0,49 мкм болса, онда Френельдің төртінші зонасының радиусы неге тең?Сейчас читают про: