Студопедия
МОТОСАФАРИ и МОТОТУРЫ АФРИКА !!!


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Визначення поняття «внутрішньогосподарського контролю» в літературних джерелах
Джерело Визначення
Андреев В.Д. Практический аудит (справочное пособие). – М.: Экономика, 1994. – 366 с. Внутрішній контроль – це система контрольних процедур, план організації та методи управління об’єктом з метою ефективного ведення бізнесу, захисту активів, усунення помилок, акуратності облікових перевірок та своєчасного надання фінансової інформації
Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю аудиту. – К.: ПП”Влад і Влада, 1996. – 320 с. Внутрішньогосподарський контроль включає контрольні функції, що здійснюються власниками підприємств, комбінатів, організацій і підприємств, концернів, асоціацій згідно чинного законодавства
Карпова Т.П Управленческий учет для ВУЗов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 380 с. Внутрішній управлінській контроль – це процес, за допомогою якого управлінці впливають на робітників організації з метою виконання організаційної стратегії
Лаптев В.В. Правовая организация хозяйственных систем. – М.: Юридическая литература, 1978. – с. 119 Контроль за господарською діяльністю в середині системи – це перевірка виконання прийнятих рішень, що дає можливість отримувати інформацію про функціонування ланок системи
Продовження табл. 1.1
Мурашко В.М., Сторожук Т.М., Мурашко О.В. Конт­роль і ревізія діяльності підприємств промисловості України. – К.: ЦУЛ, 2003. – с. 317 Внутрішньогосподарський (внутрішній) контроль – це система постійного спостереження за ефективністю діяльності підприємств, збереженням і ефективністю використання цінностей і коштів, доцільністю і вірогідністю операцій та процесів
Нападовська Л.В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці: Монографія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – 224 с. Внутрішньогосподарський контроль – це процес, який забезпечує якісну розробку та ефективне досягнення цілей, накреслених організацією, шляхом реалізації прийнятих управлінських рішень
Чумаченко Н.Г, Биренберг Б.М., Шпиг А.А., Крамаровский Л.М. Социалистический конт–роль: методы и проблемы. – К.: Наукова думка, 1985. – 254 с. Внутрішньогосподарський контроль – це контроль, що здійснюється первинними ланками за економічною та соціальною діяльністю своїх виробничих одиниць, цехів, служб та інших внутрішніх структурних підрозділів
Хонгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управлен­ческий аспект. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 416 с. Внутрішній контроль – це комплекс бухгалтерського управлінського контролю, що допомагає забезпечити відповідність рішень, прийнятих в організації, з реалізацією їх на практиці
Штейман М.Я. Внутрихозяйственный контроль в сельскохозяйственных предприятиях. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 160 с. Внутрішньогосподарський контроль в сільськогосподарських підприємствах – це систематична перевірка всіма посадовими особами та суспільними організаціями підприємства в межах їх компетенції, виконання рішень партії та уряду, вказівок вищих організацій, планових завдань і соціалістичних зобов’язань, використання виробничих ресурсів, збереження соціалістичної власності та дотримання законності з метою виявлення резервів, підвищення ефективності суспільного виробництва й рішучого усунення крадіжок, зловживань і марнотратства

Завдання 2.

Розгляньте та проаналізуйте наведені авторські тлумачення поняття “мета контролю” та оберіть найбільш повне з них, вказавши якими аргументами Ви керувались при цьому, (табл. 1.2).

Таблиця1.2

Дата добавления: 2015-05-13; просмотров: 444; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: На стипендию можно купить что-нибудь, но не больше... 9190 - | 7324 - или читать все...

Читайте также:

 

18.232.55.175 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.002 сек.