double arrow

А.О Конт


В Г.Спенсер

С.О.Нейрат

D С Милль

Е.М Шлик

8.Қазіргі жағдайда қоғамдық сананың қандай түрі жетекші болып шықты

А.Эстетикалық сана

В Ғылым

С.Дін

D Өнегелі сапа

Е.Мифологиялық сана

9.Таптар,қабаттар сословиелдер топтар құрайтын қоғамның құрылымы

А.Әлуметтік

В.Саяси

С.Құқықтық

D.Техникалық

Е.Экономикалық

10.Табиғаттан бөлініп,өзінің көп турлі қажеттіліктерін қанағаттандыру үщін мақсатты,саналы ұйымдасқан іс-әркетпен айналысатын адамдардын улкен топтарының жиынтығын анықтайтын ұғым

А.Халық

В.Ұлт

С.Қоғам

D.Тайпа

Е.Этнос

11.оғамдық болмыс дегеніміз не?

А.Қоғамның рухани өмірі

В Бос сөз

С.Адамдардың бірге өмір сүруі

D Қоғамның тұрмысы

Е.Қоғамның материалдық өмірі

12.Қоғам дамуының қайнар көздері

А.Адамның қажеттіліктері

В Ғарыштық процестің циклі

С.Адамның сезімдері

D Адамның институциясы

Е Адамның менталиттері

13.Әлуметтану адамдардың нені үйрену барысында жузеге асырылады

А.Әлуметтік тәжірбиені

В Діни

С.Жеке тәжірбие

D Нанымдық

Е.Тәжірбиені игеру

14.Әлемдік мәдини өмірдің орталығы қай қала?

А.Александрия

В Сиракузы

С.Родос аралы

D Пергал

Е.Аниохия

15.Қазақ мәдирнеті қай өркенетті болмысқа жатады?

А.Көшпенділік

В Орта Азиялық

С.Батыстық

D Шығыстық

Е.Кіндік Азиялық

16.«Мәдинет»термині қай тілден алынған

А.Араб

В Парсы

С.Грек

D Үнді

Е.Қазақ

17.«Аксиология»терминін алғаш енгңзген ойшыл

А.Гартман

В Дьюн

С.Мейонг

D Перри

Е.Виндельбанд

18.«Культура» ұғымының түп мағынасы

А.Жерді өңдеу

В Жанды жетілдіру

С.Даму

D Тәлім тәрбие білім

Е.Материалдық өндіріс

19. мәдинет қандай ғылыми пәннің атауы

А.Философиялық

В Психологиялық

С.Тарихи

D Саясаттанулық

Е.Әлуметтанулық

20.АКсиологияның негізгі сұрағы

А.«Ар ұждан деген не?»

В «Құдай барма?»

С.«Алғашқы не?»

D «Игілік деген не?»

Е.«Не әсем?»

1. "Үрей метафизикасын" пайымдауға тырысқан алғашқы философ:

A. Кьеркегор

B. Фрейд

C. Бергсон

D. Шопенгауер

E. Фромм

2. Шопенгауер философиясындағы өмір сүруге деген құлшыныс негізі неде:

A. Әлемдік ерік

B. Әлемдік ой

C. Әлемдік рух

D. Әлемдік билік

E. Әлемдік сана

3. ХХғ. қандай философиялық бағыт, Хайдеггердің айтуы бойынша, "бүкіл тіршіліктің құлап қалуын, мәнсіздігін және амалсыздығын" көрсетіп берді:

A. Экзистенциализм

B. Технологиялық детерминизм

C. Сиентизм

D. Неотомизм

E. Прагматизм

4. ХХ ғ. басындағы профессор Виндельбанд пен Риккерт білім берген неокантшылдық бағыттағы мектеп:

A. Баден мектебі

B. Даосизм

C. Легистер мектебі

D. Локаята

E. Буддизм

5. Фрейдтің тұжырымы бойынша адамның мінез-құлқын қандай мотивтер айқындайды:

A. Санасыздық

B. Әлеуметтік

C. Діни

D. Саналылық

E. Этикалық

6.Иррационалдықтың өкілдері:


Сейчас читают про: