double arrow

A. Адам


B. Дүниенің танылуының мүмкіндігі

C. Табиғат

D. Ойдың болмысқа қатынасы

E. Дүниенің бірлігі

7. Адамның біртұтастығына жету және Ресейдегі қоғамдық өмірді жаңарту мақсатындағы славянофилдер мен түбіршілдер идеясы:

A. Қауым идеясы, соборшылдық

B. Өркениеттердің қақтығысуы туралы идеясы

C. "Алтын орта жол" туралы идеяны

D. Коммунизм

E. Адам жаны көшіп-қонып тұрады деген идеяны

8. Н.Ф. Федоровтың бойынша адамзат ақыл-ойының заңды нәтижесі:

A. Ғарыш эволюциясы

B. Ғалымдық

C. Бауырластық

D. Ғарыш энергиясы

E. Ынтымастық

9. Орыс мәдениетіндегі батысшылдық бағытталады:

A. Еуропалық құндылықтарға

B. Қауым мен православиеге

C. Орыс мәдениетінің өзіндік ерекшелік жолына

D. Әлемді интуициялық танып-білуге

E. Адами құдай идеясына

10. Н.К. Рерих философиясындағы ізгілік пен зұлымдық байланысы:

A. Бір-бірімен күресте

B. Бір-бірімен теңдікте

C. Екіқұдайлық сипатта

D. Бір-бірімен бірлікте

E. Екіжақтылық формада

11. Адамның қарапайым ақыл-ойын ғарыштық құбылыс сатсына көтерген орыс философиясы:

A. В.И.Вернадский

B. К.Э.Циолковский

C. А.Л.Чижевский

D. Н.К.Рерих

E. Н.Ф.Федоров

12. Н.А.Бердяев тарих философиясындағы мәңгілікке баланған ұғым:

A. Шығармашылық

B. Тағдыр

C. Жақсылық

D. Зұлымдық

E. Жақсылық пен жамандықтың ортасы

13. Орыс философиясындағы жете зерттеліп, басымдылық танытқан бағыт:

A. Ғарыш

B. Тарих философиясы

C. Біртұтастық

D. Құдай

E. Халықтық

14. Орыс философиясының антропологиялық бағытын ұстанып, ғылым мен философия ақиқатын екі түрлі негізінде қарастырған:

A. Л.Шестов

B. Хомяков

C. Чижевский

D. Флоренский

E. Вернадский

15. Орыс философиясындағы діни антропология бағытының өкілдері:

A. С.Н.Булгаков, С.Л.Франк, Н.О.Лосский

B. С.Франк, А.Бердяев

C. А.Бердяев, Соловьев, Шестов

D. Н.Федоров, Вернадский, Чижевский

E. П.Флоренский, С.Франк

16. ХІХ ғ. Ресейдің батысшылдарына қандай философия үлкен әсерін тигізеді:

A. Батыс Еуропалық

B. Үнді

C. Антикалық

D. Араб тілінде

E. Қытай

17. Орыс христиандық экзистенциализмінің өкілі:

A. А.Бердяев

B. В.Соловьев

C. П.Флоренский

D. Н.Федоров

E. С.Франк

18. В.С.Соловьев софиялогиясындағы "софия" ұғымының мәні:

A. "Әлемдік жан"

B. "Рухани жан"

C. "Шыбын жан"

D. "Ет жан"

E. "Ғаламдық жан"

19. ХІХ ғ. 60-70 ші жылдары славянофилдер ілімін жалғастырған ұлтты түбір Ресей дамуының негізі:
A. Түбіршілдер

B. Ғарыштық

C. Діни

D. Батысшылдар

E. Антропологиялық

20.Еріндік пен қажеттілік үйлесімділігі мәселесін шешу үшін славянофилдер ұсынған маңызды принцип:

A. Соборлық

B. Тақаулық

C. Ғарыштық

D. Евразиялық

E. Шыншылдық

21.Адам тағдыры мен мәнінің, әлем мен құдайдың терең байланыстылығы туралы идея авторы:

A. Достоевский

B. Толстой

C. Бердяев

D. Соловьев

E. Плеханов

22.Ресейдің Еуропалық үлгі бойынша дамуын қолдаған ойшылдар:

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: