double arrow

A. Материализм мен диалектиканы


B. Метафизика мен диалектиканы

C. Идеализм мен материализмді

D. Сенсуализм мен рационализмді

E. Эклектика мен диалектиканы

19. Маркстік философиядағы әлем бірлігі принципінің көрінісі:

A. Материалдық

B. Мақсаттылық

C. Идеалдық

D. Себептілік

E. Абсолюттік

20. "Өндірістік қатынастардың жиынтығы базис болып табылады, саяси қондырма осыған негізделеді және оған қоғамдық сананың белгілі бір формалары сай келед"-деп тұжырымдаған:

A. Маркс

B. Майнгейм

C. Энгельс

D. Вебер

E. Кант

21. Ж.М.Әбділдин негізін қалаған марксизмнің қазақстандық мектебі:

A. Диалектикалық логика мектебі

B. Фарабитанушылар мектебі

C. Марксистік-лениндік мектебі

D. Постмодернистік мектеп

E. Ұлттық-демократиялық мектеп

22. Кеңестік идеология "тиым салған" рухани сала:

A. Дін

B. Өнер

C. Ұлттық дәстүр

D. Ұлтшылдық

E. Шаруашылық

23. Маркс, Гегельдің қай ілімін дамытушы болды:

A. Жатсыну

B. Христианшылдық

C. Категорияларды

D. Коммунизм

E. Материализм

24. Маркстік тұрғыдан қандай анықтама дұрыс:

A. Тұлға-тарихты жасаушы

B. Халық-тарихты жасаушы

C. Индивидум-тарихты жасаушы

D. Құдай-тарихты жасаушы

E. Дүниежүзілік рух тарихты жасаушы

25. Қоғамның Маркстік типологиясының өлшемі:

A. Өндіргіш күштердің даму дәрежесі

B. Техника және ғылымның дамуы

C. Ерекеше құқықтық және заңдылық түрі

D. Географиялық жағдай

E. Рухани мәдениеттің даму деңгейі

1. Қозғалыстың өзіне қарама-қарсы сәті:

A. Тыныштық

B. Өзгеріс

C. Қайшылық

D. Тұрақтылық

E. Даму

2. Диалектиканың негізгі заңдары нешеге бөлінеді:

A. Үшке

B. Алтыға

C. Екіге

D. Төртке

E. Беске

3. Гегель үшін нағыз рухани шынайшылықтың негізінде жатқан тәсіл мен қозғалым адам ойының қозғалысы болса, Кант үшін философияның жалған аты:

A. Диалектикалық сағым

B. Диалектикалық теология

C. Диалектикалық материализм

D. Диалектикалық категориялар

E. Диалектикалық марксизм

4. Қарама-қарсылықтардың бірлігі мен күресі заңының мазмұнын ашатын категориялар тобын көрсетіңіз:

A. Айырмашылық, қарама-қарсылық, қайшылық

B. Субстанция, себептілік, өзара әсер

C. Мүмкіндік, шындық, ықтималдық

D. Сапа, сан, өлшем

E. Терістеу, терістеуді терістеу, түсіріп сақтау

5. Терістеу дегеніміз:

A. Затпен құбылыстың қайшылықтарын ашу, жаңа сапаның пайда болуына мүмкіндік беру

B. Жалаң теріске шығару

C. Дұрыс шешім шығару

D. Жоққа шығару

E. Өтірік теріске шығару

6. Диалектикаға қарама-қарсы тәсіл:

A. Метафизика

B. Дедукция

C. Анализ

D. Синтез

E. Индукция

7. Қозғалыстың әлеуметтік формасы:

A. Қоғамдық байланыстар мен қатынастар

B. Оптикалық құбылыстар

C. Белоктық денелердің өзара әсері

D. Атомдар мен молекулалардың өзара әсері

E. Денелердің кеңістікте орын алмастыруы

8. Материяның түп негізі:


Сейчас читают про: