double arrow

A. Жырау


B. Ертегіші

C. Ақын

D. Айтыскер

E. Жыршы

18. Қазақ болмысындағы тұрмыстық философияның негізі:

A. Мал шаруашылығы

B. Бағбандық

C. Егін шаруашылығы

D. Саяткерлік

E. Балық аулау

19. Ертеден келе жатқан дәстүрлер көне аңыз-хикаялар, ертегілер, хисса-дастандар негізінен құралған алғашқы философиялық түсініктер:

A. Қазақ мифологиясы

B. Шаманизм

C. Түркі дүниетанымы

D. Қазақ экзистенциясы

E. Халық ауыз әдебиеті

20. Қазақ мәдениетінің және ұлттық өнердің рухани құрылымы, өзегі:

A. Жыршы, ақын, сал, сері, әнші, күйші

B. Ғылым, дін, білім, өнер

C. Ауыз әдебиеті, ақындық, музыка өнері

D. Ұлттық дәстүр, ұлттық философия

E. Менталитет, дән, мәдениет

21."Хақ жолындағылар тарихы" деп аталынатын Мұхаммед Хайдар еңбегіндегі он шарт не жайында:

A. Мемлекетті басқару туралы

B. Дін мәселелері

C. Билік жүргізу тәртібі туралы

D. Әлеуметтік мәселелер туралы

E. Бала күтімі туралы

22. "Заман азып, заң тозып, жаман болар.

Қарағайдың басына шортан шығып,

Балалардың дәурені тамам болар"-деген Асан Қайғының өлең жолдары қай заманға арналған:

A. Қиялы заман

B. Жаңа заман

C. Зар заман

D. Ақыр заман

E. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман

23. Ұлттық демократия бағытын ұстанған зиялылар қатары қалай аталады:

A. Ұлттық интелегенция

B. Ағартушылар

C. Ұлтшылдар

D. Реферматорлар

E. Алаштықтар

24. Ислам дінін өзек еткен мистикалық-аскеттік дүниетаным:

A. Сопылық философия

B. Ислам философиясы

C. Зоорастризм

D. Шамандық дүниетаным

E. Тәңірлік дүниетаным

25. Мұхтар Әуезовтың "Абай жолы" романы философиялық тұрғыда қандай концепцияға негізделген:

A. Мәдени-философиялық

B. Саяси-философиялық

C. Әдеби-философиялық

D. Тарихи-философиялық

E. Әлеуметтік-философиялық

1. К.Маркстің рухани эволюциясындағы үлкен орын алатын еңбегі:

A. "Капитал"

B. "Гота программасына сын"

C. "1844ж эконоимикалық-философиялық қолжазбалар"

D. "Неміс идеологиясы"

E. "Қасиетті әулет"

2. К.Маркс негіздеген материализмнің тарихи түрі:

A. Диалектикалық

B. Тұрпайым

C. Қарапайым

D. Догматтық

E. Метафизикалық

3. Әлемнің болмысы мен бірлігі туралы ой түйе отырып, Ф.Энгельс кіммен пікір таластырады:

A. Дюрингпен

B. Гегельмен

C. Платонмен

D. Сен-Симонмен

E. Кантпен

4. Дүниені түсіндіру жағынан маркстік философия қай бағытқа жатады:

A. Диалектикалық-материалистік монизмге

B. Дүниені плюралистік тұрғыдан түсіндіруге

C. Философиялық діни монизмге

D. Субстанцияны дуалистік тұрғыдан түсіндіруге

E. Объективтік-идеалистік монизмге

5. ХХ ғасырдан 30-40 жылдары максизм-ленизмнің ресмиатымен СССР-да құрылған тоталитарлық идеологияның бір түрі:


Сейчас читают про: