double arrow

A. Атом


B. Су

C. Топырақ

D. От

E. Пурушу

9. Адамның саналы таңдауы мен қоғам мен табиғаттың объективті заңдары арасындағы арақатынасты көрсететін категориялар:

A. Себеп пен салдар

B. Қажеттілік пен бостандық

C. Мүмкіндік пен шынайылық

D. Сана мен материя

E. Бүтін мен бөлік

10. Даму туралы философиялық ілім:

A. Диалектика

B. Релятивизм

C. Догматизм

D. Метафизика

E. Эклектика

11. Материяның өмір сүру тәсілі:

A. Уақыт, кеңестік, қозғалыс

B. Қозғалыс, даму, тыныштық

C. Тыныштық

D. Кеңістік, масса

E. Уақыт, масса

12. Диалектиканың негізгі емес заңдары:

A. Себеп, салдар, мән мен құбылыс, бүтін мен бөлік, қажеттілік пен кездейсоқтық

B. Мөлшерлік өзгеріс, терістеуді терістеу

C. Сан өзгерістерінің өзара ауысу заңы

D. Қарама -қарсылық, мөлшерлі өзгеріс, терістеуді терістеу

E. Мүмкіндік пен шындық, терістеуді терістеу

13. ХІХ ғ. 40жылдары п.б. "диалектикалық материализм" негізін қалаушылар:

A. К.Маркс, Ф.Энгельс

B. Ф.Ницще, И.Сталин

C. М.Хайдеггер, К.Маркс

D. В.И.Ленин, Э.Гусерль

E. Ф.Энгельс, С.Кьеркегор

14. Қозғалыс дегеніміз:

A. Кез-келген өзгеріс

B. Ойдағы өзгеріс

C. Қоғамдағы өзгеріс

D. Руханим өмірдегі өзгеріс

E. Табиғаттағы өзгеріс

15. Кеңістік пен уақыт қалай бар болып тұрады:

A. Объективтік түрде, адам санасынан тыс және тәуелсіз

B. Құдайдың жаратқаны және оның көңіліне байланысты нәрселер ретінде

C. Философтардың ойынан шығарған сөздері ретінде

D. Ғалымдардың бір-бірімен келісудің нәтижесі ретінде

E. Біздің санамыздағы туа біткен ұғымдар ретінде

16. Сан және сапа өзгерістерінің өзара өту заңы дамудың ...ашады:

A. Циклдігін

B. Тетігін

C. Бағытын

D. Қайнар көзін

E. Қайтқыштығын

17. Қайшылық дамитын болмыстың жалпыға бірдей түрі:

A. Қарама-қарсылық

B. Салыстырмалылық

C. Үлесімділік

D. Сәйкестік

E. Айырмашылық

18. Диалектиканың негізін қалаушы философ:

A. Гераклит

B. Зенон

C. Платон

D. Сократ

E. Аристотель

19. Қайшылықтар дүниені қозғаушы күш болып табылады және қайшылықтарсыз даму жок деп ұйғарған кім:

A. Гегель

B. Аристотель

C. Вольтер

D. Шеллинг

E. Фихте

20. "Кеңістік пен уақыт материядан жеке, өзімен-өзі өмір сүреді" дейтин концепция:

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: