double arrow

ПАМ’ЯТКА ГРАЖДАНСЬКОГО ДРУКУ КІНЦЯ XVIII ст


За результатами попереднього огляду документ – об’єкт даної експертизи – є примірником надрукованого гражданським шрифтом видання поетичного твору російською мовою, у блоці 6 ненумерованих аркушів, далі аркуші з пагінацією від 1 до 278, є друкарські помилки у пагінації, бракує 2-х перших аркушів 1-го зошита з 8-ми аркушів (зокрема, титульного аркуша). Імені автора не зберіглося, у передмові-присвяті невідомій особі: «Ваше Высокопревосходительство! <…> Сочинитель» (на 6-ти ненумерованих аркушах). Автор мешкав або перебував у Криму: «…мольбу приморской музы моея» (зворот 6-го ненумерованого аркуша). Імовірна назва: Изображеніе Тавріи (на першому ненумерованому аркуші у передмові-присвяті: «Вот некоторое изображеніе Тавріи») або, скоріше за все, Таврида (збережений фрагмент тиснення на корінці: «ида» – Таврида?). За особливостями матеріалу блока – зеленуватого цупкого паперу – видання кінця XVIII – початку XIX ст.;у шкіряній оправі.

Джерела дослідження та оцінки, методичні матеріали

1. Библиотека русской поэзии И.Н. Розанова: библиогр. описание / сост. В.В. Гольдберг [и др.]. – М.: Книга, 1975. – С. 17: позиція 36.
2. Бобров, С.С. Рассвет полночи. Херсонида: в 2 т. / Семён Бобров; изд. подгот. В.Л. Коровин. – М.: Наука, 2008.

3. Бобров, С. Таврида, или Мой лѣтній день в Таврическом Херсонисѣ: лирико-эпическое пѣснотвореніе… / Семён Бобров. – Николаев: Черномор. адмиралт. тип., 1798. – Пр. з колекції ХДНБ ім. В.Г. Ко-роленка, шифр 49160.

4. Зайонц, Л.О. Бобров, Семен Сергеевич / Л.О. Зайонц //Словарь русских писателей XVIII века. – Вып. 1 (А – И). – Л.: Наука,1988. – С. 96–99.

5. Книги гражданской печати XVIII века: (кат. кн., хранящихся в Гос. публ. б-ке Укр. ССР) / сост. С.О. Петров. – К.: Изд-во Акад. наук Укр. ССР, 1956. – С. 31: позиция 229.

6. Книги гражданського друку, видані на Україні. XVIII – перша половина XIX ст.: кат. / склав С.О. Петров. – Х.: Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР. – Х., 1971. – С. 50: позиція 118.

7. Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725 –1800. – Т. 1. А – И / сост. Е.И. Кацпржак [и др.]. – М.: ГБЛ, 1962. –
С. 109: позиция 615.

8. Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725 –1800. – Т. 5. Указатели. – М.: Книга, 1967. – Указ. загл. – С. 245: Таврида, или Мой летний день.

9. Всехсвятский, С.К. Физические характеристики комет / С.К. Всех-святский. – М.: Гос. изд-во физ.-мат. лит., 1958. – С. 58, 143,144: комета 1811 (1811а).

10. Індутний, В.В. Оцінка культурних цінностей / В.В. Індутний, Е.В. Чер-нявська, С.М. Шкляр [та ін.]. – 2-е вид. – К.: АЯКС ПРІНТ, 2006. – 608 с.Сейчас читают про: