double arrow

Помилки формулювання запитань анкети


В анкеті потрібно дотримуватись правил формальної логіки. Помилки:

· Варіанти відповідей різної довжини. Максимальна довжина варіантів відповідей 7 слів. Довге запитання є більш розмитим і неконкретним. Складні речення потрібно розбити на прості.

· Різні рівні конкретності.

· Гало ефект – це ефект монотонного «за» чи «проти» реагування.

· Тенденційні запитання – змінюють думку респондента. Підштовхують респондента до відповіді.

· Негативне, емоційне забарвлення запитань та варіантів відповідей.

· Неоднозначність термінів

· Комбінування двох ідей в одній фразі

· Один із варіантів відповідей не відповідає на запитання

· Неконкретність запитань

· Неповнота можливості вибору варіанту відповіді.

Особливості формулювання звернення до респондента.

Введение знакомит опрашиваемого с целями научного исследо­вания, содержанием анкеты, дает ему необходимую информацию о правилах заполнения анкеты. Оно призвано показать, какую пользу получит респондент, приняв в нем участие. Главная задача Введения — убедить респондента принять участие в опросе. Во Введении к анкете обязательно надо указывать на анонимность и конфиденциальность, а также размещать правила заполнения. В случае анонимности рес­пондент должен быть уверен, что его имя и другие реквизиты не бу­дут известны исследователям.Сейчас читают про: