double arrow

ВАРІАНТ 26


Теоретичні питання

1. Трансакційні витрати зовнішньоекономічної діяльності підприємств

2. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності

Тести

1. Яке з видів мита застосовується за принципом обмеження?

1. Сезонне.

2. Антидемпінгове.

3. Імпортне.

2. Назвіть перевагу застосування адвалорного мита:

1. Зручне з точки зору адміністрування.

2. Підтримується фіксований рівень захисту внутрішнього ринку незалежно від коливання цін на товар.

3. Підтримується фіксований рівень захисту внутрішнього ринку, але залежно від коливання цін на товар.

3. За якої з наведених закономірностей мито виконує фіскальну функцію?

1. Мито встановлюється нижче від різниці між світовими і національними цінами.

2. Мито встановлюється на підставі різниці між світовими і національними цінами.

3. Мито встановлюється вище від різниці між світовими і національними цінами.

4. Метою запровадження преференційного мита є:

1. Захист національного товаровиробника.

2. Стимулювання імпорту в країну, що використовує даний вид мита.

3. Забезпечення надходження коштів до бюджету країни.

5. Чи залежить рівень митного захисту при використанні специфічного мита від коливання цін:
1. Не залежить від коливання цін.

2. Коливання цін справляють невеликий вплив.

3. Існує пряма залежність рівня від коливання цін.

6. Специфічне мито, як правило, застосовується до:

1. Товарів, які мають різні якісні характеристики в межах декількох товарних груп.

2. Стандартних товарів.

3. Товарів, які мають різні якісні характеристики в межах однієї товарної групи.

7. Як розподіляються види мита за метою і функціональністю?

1. Фіскальне, протекціоністське, преференційне.

2. Спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне.

3. Експортне, імпортне, транзитне.

8. Формування якого виду мита відбувається за принципом "екскалації" митних ставок?

1. Імпортного мита.

2. Сезонного мита.

3. Компенсаційного мита.

9. Чому буде дорівнювати ефективний рівень митного захисту, якщо ставка мита на кінцеву продукцію збігається зі ставкою на комплектуючі:

1. Вартості обробки товару.

2. Номінальній тарифній ставці.

3. Різниці між внутрішньою та світовою ціною.

10. Яке з перелічених видів мита застосовується у відповідь на дискримінаційні дії інших держав?

1. Реторсійне.

2. Антидемпінгове.

3. Специфічне.

4. Компенсаційне.

Задача

Визначте загальну суму митних зборів за виклик працівників митниці для митного оформлення товару на підприємство, де вони зберігаються, якщо відомо, що: кількість працівників митниці — 2 чол.; термін оформлення 15 год., з яких 3 год. у неробочий час, 5 год. у вихідний день. Курс долара США на день пред'явлення ВМД 8,0 грн за 1 дол. США. Заповніть відповідну графу в ВМД.
Сейчас читают про: